Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Hiện nay việc thành lập công ty được đầu tư vốn từ nước ngoài diễn ra khá phức tạp vì có liên quan đến nhiều cơ quan của nhà nước có thẩm quyền. Nhằm tiết kiệm tiền bạc, thời gian và phòng ngừa những rủi ro về pháp lý, hãy đến với Công ty Nam Việt Luật để được đảm bảo về chất lượng dịch vụ khi tiến hành thành lập công ty.

Theo nội dung của Luật Doanh nghiệpluật đầu tư thì công ty được đầu tư vốn từ nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của các nhà đầu tư đến từ nước ngoài và được thành lập ở Việt Nam. Những công ty này sẽ được thành lập theo hình thức là công ty TNHH và có tư cách về pháp nhân theo pháp luật Việt Nam quy định, được hoạt động và thành lập tính từ ngày giấy phép đầu tư được cấp.

Bên cạnh đó, các công ty được đầu tư vốn từ nước ngoài có thể cũng được thành lập dựa vào quy định của luật cụ thể như: tổ chức về tín dụng, ngân công ty luật.

Theo nội dung của Luật đầu tư năm 2014 bắt đầu có hiệu lực ngày 1-7-2015, Công ty Nam Việt Luật xin nêu ra những thủ tục cần tiến hành khi thành lập công ty  vốn nước ngoài là những thủ tục hành chính phức tạp có liên quan đến các cơ quan thẩm quyền và phải cần có sự hỗ trợ của luật sư chuyên môn về Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

I/ Thực hiện thủ tục về đăng ký chủ trương trong đầu tư:

_ Khi thực hiện về dự án tại Việt Nam của các nhà đầu tư đến từ nước ngoài thì cần phải thực hiện các thủ tục để được cấp giấy CN đăng ký đầu tư, với nhiều trường hợp thì các nhà đầu tư cần phải thực hiện đăng ký về chủ trương trong đầu tư đến UBND cấp tỉnh.

_ Thời gian trong vòng từ 35 đến 40 ngày làm việc tính từ lúc được nhận hồ sơ một cách hợp lệ.

_ Cơ quan thực hiện nộp hồ sơ là cơ quan đăng ký đầu tư.

II/ Các thủ tục cần thực hiện khi thành lập công ty vốn nước ngoài:

Khi đã có được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thi nhà đầu tư cần phải chuẩn bị về hồ sơ để thực hiện thành lập công ty có  vốn từ nước ngoài.

1/ Công bố việc thành lập công ty:

Khi đã có được giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì công ty cần phải tiến hành thông báo công khai qua Công thông tin của quốc gia về việc đăng ký công ty theo đúng thủ tục, trinh tự và trả phí.

Cơ quan tiến hành là bộ phận công bố của cơ quan đăng ký kinh doanh.

2/ Thực hiện khắc dấu của công ty:

_ Sau khi đã thực hiện công bố thành lập công ty và có giấy CN đăng ký kinh doanh thì sẽ thực hiện việc khắc dấu của công ty. Công ty có thể tiến hành khắc dấu ở đơn vị có chức năng về khắc dấu. Trong nội dung của Luật Doanh nghiệp năm 2015 thì các công ty sẽ có quyền quyết định về số lượng và hình thức của con dấu công ty.

_ Cơ quan tiến hành là bộ phận công bố thuộc cơ quan đăng ký kinh doanh.

_ Trong thời gian là 3 ngày làm việc tính từ lúc được nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ.

3/ Nội dung hồ sơ đối với công ty TNHH về thành lập công ty vốn nước ngoài:

_ Điều lệ của doanh nghiệp.

_ Giấy tờ đề nghị đăng ký công ty.

_ Bản sao của những giấy tờ như sau:

* Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay các tài liệu tương ứng khác của tổ chức, Hộ chiếu, giấy ủy quyền hay các chứng thực của cá nhân hợp pháp khác của người được đại diện dưới sự ủy quyền của những thành viên là tổ chức.

* Hộ chiếu hay các chứng thực về cá nhân hợp pháp khác của những thành viên là cá nhân>

* Với nhà đầu tư của nước ngoài thì theo quy định cần có giấy CN đăng ký đầu tư.

* Với những thành viên là tổ chức của nước ngoài thì cần có bản sao của giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu tương ứng và phải được hợp pháp hóa từ lãnh sự.

_ Danh sách của các thành viên trong công ty.

_ Thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc tính từ lúc được nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ.

_ Cơ quan để nộp hồ sơ là cơ quan đăng ký kinh doanh.

III/ Thủ tục cần thực hiện để được cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Các nhà đầu tư cần phải thực hiện những thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ở trong những trường hợp sau đây:

_ Dự án đầu tư là của các tổ chức kinh tế như sau:

* Các tổ chức kinh tế và nhà đầu tư của nước ngoài theo quy định trên nắm giữ về số vốn điều lệ chiếm 51% trở lên.

* Các tổ chức kinh tế theo quy định trên nắm giữ số vốn điều lệ chiếm từ 51%.

* Các nhà đầu tư của nước ngoài nắm giữ số vốn điều lệ chiếm 51% trở lên hay các cá nhân nước ngoài chiếm đa số về số lượng thành viên với trường hợp tổ chức kinh tế cũng là công ty hợp danh.

_ Dự án đầu tư là của các nhà đầu tư đến từ nước ngoài.

_ Thời gian để cấp giấy chứng nhận việc đầu tư:

* Với trường hợp dự án đầu tư thuộc vào diện quyết định về chủ trương trong đầu tư: trong vòng từ 5 đến10 ngày làm việc tính từ lúc được nhận văn bản quyết định về chủ trương trong đầu tư.

* Với trường hợp dư án đầu tư mà không thuộc diện quyết định về chủ trương trong đầu tư: trong vòng từ 15 đến 20 ngày làm việc tính từ lúc hồ sơ được nhận đầy đủ.

_ Cơ quan khi thực hiện nộp hồ sơ là Cơ quan đăng ký đầu tư.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}