Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty TNHH

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Vu Nguyen
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Xem nội dung tóm tắt

Bạn muốn thành lập công ty TNHH? Bạn không biết các khâu soạn thảo hồ sơ? Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH? Hay làm sao để được cấp giấy phép kinh doanh? Công ty Nam Việt Luật hiểu rằng các thủ tục thành lập công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ thực hiện đối với các cá nhân hay tổ chức. Vì có rất nhiều bước, nhiều quy định cần phải thực hiện và rất sẽ sai sót nếu bạn không biết hay hiểu rõ về thủ tục pháp lý và quy định của pháp luật. Chúng tôi với các chuyên gia có nhiều chuyên môn và kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như hỗ trợ bạn thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Công ty TNHH là gì? Có bao nhiêu loại hình công ty TNHH?

– Khái niệm: Công ty trách nhiệm hữu hạn là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thành viên của công ty có thể là tổ chức và cá nhân, yêu cầu bắt buộc về số lượng thành viên không được vượt quá năm mươi người. Thành viên trong công ty sẽ chịu trách nhiệm theo phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp về các khoản nợ và toàn bộ nghĩa vụ tài sản khác. Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo đúng các quy định mà luật Doanh nghiệp ban hành, đồng thời công ty TNHH không được phát hành TNHH.

– Loại hình công ty gồm có:

 • Công ty TNHH 1 thành viên: do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
 • Công ty TNHH hai thành viên có số lượng thành viên tối thiểu là 2 thành viên và, số lương thành viên tối đa là 50 thành viên, đây là một trong những điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên mà bạn cần tuân thủ.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định theo phụ lục I-2 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

2. 01 bản dự thảo về điều lệ của công ty TNHH MTV (Người đại diện cho pháp luật phải ký nháy mỗi trang) (mẫu tham khảo)

3. Danh sách thành viên sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân.
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền.
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức/ cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Đối với thành viên/ cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo)

6. Mục lục hồ sơ, Bìa hồ sơ và Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Mẫu tham khảo).

>>> Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định)

2. Điều lệ (mẫu tham khảo)

3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty.

6. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (mẫu quy định) và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên.

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo)

8. Mục lục hồ sơ, Bìa hồ sơ và Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Mẫu tham khảo).

>>>  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm có những thành phần sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (mẫu quy định)

2. Danh sách thành viên (mẫu quy định)

3. Bản dự thảo về điều lệ công ty TNHH 2 thành viên được toàn bộ những thành viên và người được đại diện pháp luật thực hiện ký vào từng trang. (mẫu tham khảo)

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

 • Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân.
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức.
 • Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp).
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo)

6. Mục lục hồ sơ, Bìa hồ sơ và giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Mẫu tham khảo)

Trình tự thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH

Sau khi chuẩn bị hồ sơ hoàn tất, thì bạn có thể tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư và chờ lấy kết quả

 • Khi đã soạn thảo xong thì doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở KH & đầu tư nơi đặt trụ sở công ty
 • Sau 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ thì sở Kế hoạch và đầu tư sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Tuy nhiên, nếu hồ sơ không hợp lệ, thì Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ gửi thông báo lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Bước 2: Khắc con dấu và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia

 • Công ty TNHH cần có con dấu riêng, số lượng và hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định. Nhưng phải đảm bảo có đủ tên công ty và mã số doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau khi khắc con dấu thì hoàn tất thủ tục công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia.
 • Từ ngày 1-7-2015 trở đi công ty được chủ động hoàn toàn trong việc tiến hành làm ra con dấu. Công ty có thể tự mình khắc con dấu hay có thể đến cơ sở về khắc dấu để tiến hành làm ra con dấu.

Bước 3: Tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia

 • Khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì công ty cần phải tiến hành công bố thông báo một cách công khai qua cổng thông tin quốc gia. Nội dung việc công bố gồm có những nội dung của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và các thông tin đối với ngành nghề kinh doanhtrong doanh nghiệp.
 • Thời gian công ty cần tiế hành công bố qua cổng thông tin QG là trong vòng 30 ngày tính từ ngày được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi công ty không tiến hành công bố thông tin về đăng ký công ty một cách đúng hạn thì theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15-7-2016 ở Điều số 26, doanh nghiệp sẽ bị đóng phạt ở mức từ 1.000.000 vnđ đến 2.000.000 vnđ và sau đó phải tiến hành khắc phục về hậu quả cụ thể là: bắt buộc phải tiến hành công bố nội dung về đăng ký công ty qua cổng thông tin QG về đăng ký công ty.

Bước 4: Tiến hành treo bảng hiệu công ty ở trụ sở

 • Doanh nghiệp cần làm bảng hiệu công ty, Nội dung của bảng hiệu công ty bao gồm: Mã số công ty, Tên công ty, Số ĐT hay địa chỉ mail, Địa chỉ doanh nghiệp. Sau đó treo bảng hiệu công ty tại trụ sở công ty để cơ quan thuế xuống kiểm tra.

Bước 5: Tiến hành mua chữ ký số điện tử để đóng thuế trực tuyến

 • Doanh nghiệp bắt buộc phải mua chữ ký số để đóng thuế và nộp tờ khai qua mạng. Chữ ký số là 01 dạng chữ ký về điện tử mà dựa vào công nghệ về mã hóa một cách công khai. Chữ ký số có vai trò như là chữ ký về của nhân hoặc con dấu của công ty và được sự thừa nhận về pháp lý. Sau khi mua chữ ký số, kế toán công ty sẽ dùng chữ ký số này để thực hiện nộp thuế.

Bước 6: Tiến hành kê khai, nộp tờ kê khai thuế môn bài

 • Thời gian kê khai lệ phí môn bài là trong vòng 30 ngày kể từ ngay được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty
 • Đối với những doanh nghiệp thành lập trước năm 2020: Hạn nộp lệ phí môn bài là 30/1/ 2020
 • Đối với những doanh nghiệp thành lập từ 1/1/2020 – 24/2/2020 trong vòng 30 ngày kể từ ngay được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp thành lập từ 25/2/ 2020 thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/1 hàng năm (sau khi kết thúc năm đầu miễn thuế theo quy định mới nhất)

Bước 7: Mở tài khoản ngân hàng và thông báo đến sở KH & đầu tư

 • Chủ doanh nghiệp ra ngân hàng và mang theo con dấu, giấy phép đăng ký doanh nghiệp cũng như CMND để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư số tài khoản này.
 • Hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng gồm: Thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng công ty và văn bản ủy quyền

Bước 8: Thông báo phát hành hóa đơn GTGT

 • Doanh nghiệp tiến hành ra thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng trước khi chính thức phát hành. Sau đó đặt in hóa đơn để sử dụng, phục vụ cho công ty. Nếu trường hợp không thông báo phát hành hóa đơn hay không in hóa đơn, doanh nghiệp cũng có thể mua hóa đơn để sử dụng.
 • Doanh nghiệp nếu có đầy đủ điều kiện về công nghệ thông tin thì có thể phát hành hóa đơn điện tử. Hồ sơ đề nghị được phát hành hóa đơn điện tử gồm:
 • Quyết định phát hành hóa đơn.
 • Mẫu hóa đơn

>>> Hồ sơ nộp lên chi Cục thuế thuộc nơi đặt trụ sở công ty. Thời gian thực hiện khoảng 2 – 3 ngày. Trong quá trình phát hành hóa đơn, chi cục thuế có thể đi kiểm tra trụ sở công ty trước khi chấp thuận việc phát hành hóa đơn.

Thủ tục thành lập công ty TNHH

Thủ tục thành lập công ty TNHH

Lưu ý QUAN TRỌNG khi thành lập công ty – KHÔNG THỂ BỎ QUA

Bên cạnh hồ sơ và thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên, thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên thì để đảm bảo việc đăng ký kinh doanh thuận lợi, bạn cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

Lưu ý về tên công ty

– Tên công ty phải có đủ cấu trúc gồm loại hình và tên riêng. Cụ thể là bắt đầu bằng Công ty TNHH +  Tên riêng. Ví dụ như:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Hòa Thọ
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Nha khoa KIM
 • Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Anh
 • Công ty TNHH Ô tô Trường Hải

– Doanh nghiệp có thể đặt tên cho công ty bằng tiếng anh. Ví dụ:

 • Công ty TNHH Oganic
 • Công ty TNHH thương mại và đầu tư Orange
 • Công ty TNHH Vinhomes
 • Công ty TNHH Vincom Retail

– Không đặt tên trùng lặp hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước đó. Để đảm bảo không trùng tên với công ty khác, ở bước này, bạn cần tiến hành tra cứu tên công ty bằng cách lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau đó nhập tên công ty mình vào mục tìm kiếm ngay bên phải trang. Trang web sẽ trả kết quả những tên công ty trùng với tên công ty của bạn nếu có.

 • Ví dụ, bạn muốn đặt tên công ty của mình là Nam Việt, nhưng khi bạn tra cứu thì đã có công ty tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt rồi thì bạn không thể sử dụng tên này nữa. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn dùng tên này thì có thể đặt thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Luật…
 • Không thể sử dụng tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt 1 hay Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nam Việt. Vì nó được xem là tên gây nhầm lẫn và có thể không được chấp nhận khi đăng ký kinh doanh

– Tên doanh nghiệp khi ghi trong điều lệ công ty thì thường được ghi rõ ràng cả tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh (nếu có), tên viết tắt (nếu có). Ví dụ như:

 • Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nha Khoa KIM
 • Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Nha khoa KIM Limited Company
 • Tên Công ty viết tắt: Công ty TNHH NKK

– Bạn có thể thể hiện thêm về thông tin ngành nghề kinh doanh  của công ty trong  tên công ty. Ví dụ như:

 • Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàn Cầu
 • Công ty TNHH tư vấn luật Kim Hồng
 • Công ty TNHH kiến trúc Rồng Xanh

 Lưu ý về địa chỉ công ty

– Doanh nghiệp khi chọn địa chỉ đặt công ty phải lưu ý là địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác định, cụ thể.

 • Ví dụ như: 481/7A Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, TPHCM hay 235 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, TP.HCM.

– Bạn có thể thuê địa chỉ để đặt trụ sở công ty, trường hợp này cho phép công ty bạn đặt chung địa chỉ với những công ty khác. Có thể hiểu là 1 địa chỉ có thể đặt nhiều trụ sở công ty.

 • Tức là, dù công ty A đã đặt địa chỉ tại 872 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM rồi thì công ty của bạn vẫn có thể đăng ký đặt địa chỉ tại đây.

– Địa chỉ công ty có thể đặt tại nhà riêng, tuy nhiên, nhà riêng phải là nhà độc lập, không được là khu chung cư, nhà tập thể dùng để ở.

 • Ví dụ nếu bạn đăng ký địa chỉ là Tầng 5, chung cư Hòa Bình, Phường 14, Quận 10, TPHCM thì sẽ không được chấp nhận.

Lưu ý về ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Khi thành lập công ty TNHH thì doanh nghiệp cần tiến hành chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực mà công ty dự định đăng ký kinh doanh. Mã ngành nghề phải đúng với mã ngành cấp 4 được quy định.

 • Ví dụ: Nếu trường hợp bạn muốn kinh doanh, mở công ty kinh doanh thiết bị nha khoa hay phòng khám nha khoa thì có thể đăng ký những ngành nghề sau:
Ngành nghề Mã ngành
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Gồm: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. 8620

 

 • Nếu bạn muốn kinh doanh ngành nghề môi giới việc làm thì có thể đăng ký những mã ngành như:
Ngành nghề Mã ngành
Cung ứng lao động tạm thời 7820
Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Bao gồm:

– Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;

– Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

7830
Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

7810

>>> Nếu bạn muốn biết ngành nghề kinh doanh của mình có mã ngành như thế nào thì bạn có thể tra cứu tại Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Một công ty có thể kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi công ty đi vào hoạt động nếu muốn kinh doanh thêm ngành nghề khác.

– Khi chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh, bạn cần lưu ý phải kiểm tra xem ngành nghề mình đăng ký kinh doanh có thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không để biết mà chuẩn bị những thủ tục, giấy phép, chứng chỉ cần thiết. Thông thường, 1 số ngành nghề sẽ yêu cầu các loại giấy phép con hay chứng chỉ hành nghề, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Lưu ý về người đại diện pháp luật

– Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là chủ tịch, giám đốc, tổng giám đốc hay quản lý công ty. Doanh nghiệp có thể thay thế người đại diện sau khi mở công ty nếu xảy ra vấn đề hoặc cảm thấy người đại diện cũ không còn phù hợp.

– Công ty TNHH có thể có nhiều người đại diện pháp luật và phải đảm bảo có ít nhất 1 người đại diện thường trú ở Việt Nam.

Lưu ý về việc kê khai vốn điều lệ thành lập công ty

– Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn? Thực tế thì việc đăng ký vốn điều lệ cho công ty TNHH khi mới mở công ty sẽ tùy thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh:

+ Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề yêu cầu vốn ký quỹ, vốn pháp định thì số vốn điều lệ tối thiểu cần kê khai sẽ phải bằng với mức vốn pháp định mà ngành nghề đó quy định. Ví dụ:

 • Nếu bạn đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất phim, ngành nghề này yêu cầu vốn pháp định là 1 tỷ đồng, thì bạn cần kê khai vốn điều lệ tối thiểu là 1 tỷ đồng. Hơn nữa, phải chứng minh được bạn có đủ số tiền này theo đúng quy định.
 • Nếu bạn kinh doanh ngành nghề bất động sản thì vốn pháp định theo yêu cầu là 20 tỷ, có nghĩa bạn sẽ phải kê khai vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ đồng.

+ Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp có thể kê khai vốn điều lệ tùy vào mong muốn, khả năng của mình mà không phải tuân thủ điều kiện gì cả.

 • Ví dụ: Doanh nghiệp có thể kê khai vốn điều lệ là 70 triệu, 500 triệu, 700 triệu hoặc 2 tỷ đồng, 10 tỷ đồng đều được cả. Quan trọng là doanh nghiệp không phải chứng minh về số vốn này, nên không phải lo lắng về việc chứng minh tài chính.

– Nhưng bạn hãy lưu ý là không nên kê khai vốn điều lệ quá thấp, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty trong mắt đối tác, khách hàng. Hãy căn cứ vào tình hình tài chính, quy mô doanh nghiệp để đưa ra mức vốn phù hợp. Vì nếu sau này công ty bạn mở rộng quy mô kinh doanh thì có thể tiến hành tăng vôn điều lệ sau.

Giải đáp một số thắc mắc về THUẾ cho doanh nghiệp

1. Công ty TNHH phải đóng những thuế gì?

– Công ty TNHH sẽ cần đóng một số loại thuế cơ bản như:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.
 • Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.
 • Thuế xuất nhập khẩu ( Trường hợp công ty có thực hiện hoạt động xuất – nhập khẩu)
 • Thuế môn bài. Mức đóng thuế môn bài theo mức vốn điều lệ của công ty đăng ký:
STT Vố điều lệ đăng ký (VNĐ) Thuế môn bài (VNĐ)
1 Trên 10 tỷ VNĐ 3.000.000
2 Bằng hoặc Dưới 10 tỷ VNĐ 2.000.000
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh… 1.000.000

2. Thời hạn và mốc thời gian nộp thuế hiện nay ra sao?

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quý như sau:

 • Tờ khai quý 1: Thời hạn nộp là ngày 30/04
 • Tờ khai quý 2: Thời hạn nộp là ngày 30/07
 • Tờ khai quý 3: Thời hạn nộp là ngày 30/10
 • Tờ khai quý 4: Thời hạn nộp là ngày 30/01 năm sau

>>> Ngoài ra, dù có phát sinh hoạt động hay không thì doanh nghiệp vẫn cần nộp báo cáo tài chính năm trước chậm nhất vào ngày 30/3 năm sau.

>>> Hiện nay, dù được miễn thuế môn bài năm đầu tiên nhưng những doanh nghiệp mới thành lập vẫn phải nộp tờ khai thuế môn bài. Đối với thủ tục này, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc sử dụng dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật để đảm bảo việc kê khai thuế ban đầu đúng quy định của pháp luật.

>>> Nếu bạn không muốn mất thời gian tìm hiều thủ tục hay hồ sơ pháp lý thì có thể đăng ký ngay dịch vụ thành lập công ty TNHH trọn gói của Nam Việt Luật để nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh sau 3 ngày. Khách hàng sẽ không bị mất nhiều thời gian, không phải đi lại nhiều để thực hiện các thủ tục hành chỉ. Chúng tôi cam kết sau 3-5 ngày quý khách sẽ được cấp giấy đăng ký kinh doanh.

Hãy liên hệ Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp nhất nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào về thủ tục thành lập công ty TNHH nhé! Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tận tình 24/7.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau