Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty TNHH xây dựng mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Công ty Nam Việt Luật chúng tôi xin nêu rõ về hồ sơ và thủ tục thành lập công ty TNHH xây dựng cho các khách hàng tham khảo như sau:

I/ Để thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH xây dựng cần chuẩn bị các thông tin sau:

1/ Chọn lựa 01 trong 02 loại hình là công ty TNHH 02 thành viên trở lên hoặc TNHH MTV:

Trong trường hợp khi thành lập công ty mà chỉ do 01 người tham gia góp vốn thì sẽ chắc chắn là công ty sẽ thuộc loại hình 01 thành viên.

Trong trường hợp khi công ty mà có tối thiểu 02 thành viên tham gia góp vốn thì công ty sẽ thuộc loại hình 02 thành viên trở lên.

2/ Nội dung về tên của công ty như sau:

Khi thuộc bất kỳ về loại hình công ty TNHH nào thì tên của công ty cũng phải gồm có: tên loại hình công ty và tên riêng của công ty.

Lý do là hiện nay tên của công ty TNHH MTV không cần bắt buộc là phải có cụm từ MỘT THÀNH VIÊN trong tên của công ty.

Nếu như sau này công ty muốn thay đổi đối với loại hình của công ty từ 01 thành viên thành 02 thành viên trở lên thì công ty sẽ không cần phải thay đổi về tên của công ty.

Chú ý: Nội dung tên của công ty sẽ không được phép đặt trùng hay gây sự nhầm lẫn đối với tên của công ty khác mà đã thực hiện đăng ký.

3/ Về địa chỉ của trụ sở chính như sau:

Địa chỉ của trụ sở chính cũng chính là địa điểm cụ thể và chính xác doanh nghiệp dùng làm văn phòng để thự hiện các giao dịch và hoạt động trong kinh doanh thực tế, phải có tiến hành treo bảng hiệu của công ty.

4/ Nội dung vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ chính là số vốn mà công ty tự thực hiện đăng kí để được hoạt động.

Dù rằng trên thực tế thì số vốn này không có yêu cầu công ty phải chứng minh về mặt pháp lý tuy nhiên số vốn đó sẽ là cơ sở và căn cứ sau này để công ty cam kết về nghĩa vụ trong việc thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp. Chính vì thế mà tùy thuộc đối với khả nằng, quy mô và về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì các khách hàng nên cân nhắc chọn lựa hình thức đăng kí của vốn điều lệ một cách phù hợp.

Dựa vào Thông tư 42/2003/TT-BTC thuộc Bộ tài chính đã quy định thì: Từ năm 2017 công ty dựa vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp để thực hiện nộp thuế môn bài bao gồm 02 bậc như sau:

Từ 10 tỉ trở lên thì: Thuế môn bài ở mức là 3.000.000 vnđ/ năm. Nếu không quá 10 tỉ thì ở mức là 2.000.000 vnđ/ năm.

5/ Về ngành nghề kinh doanh như sau:

Công ty có thể thực hiện đăng kí các ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép và đối với các ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về họat động trong ngành chẳng hạn như mức vốn điều lệ ít nhất hay theo các quy định khác thuộc pháp luật.

6/ Đối với người đại điện pháp luật cho công ty như sau:

Người đại diện là người quản lý, điều hành trực tiếp các hoạt động trong kinh doanh của doanh nghiệp và đại diện cho công ty làm việc, thực hiện ký kết các giấy tờ và tiến hành thủ tục đến cơ quan của nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức khác. (Nội dung Luật doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 15 tại khoản số 05 về điều kiện và tiêu chuẩn về người đại diện pháp luật).

Với công ty TNHH MTV thì chủ sở hữu sẽ có thể được làm đại diện pháp luật hay nếu có muốn thì có thể thực hiện đăng kí cho 01 người khác.

Cũng giống như trên mà đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể sẽ là 01 trong những thành viên tham gia góp vốn của doanh nghiệp được làm người đại diện pháp luật hay sẽ có thể là 01 người khác mà không có tham gia vào góp vốn của doanh nghiệp.

II/ Nội dung thủ tục thành lập công ty TNHH xây dựng như sau:

_ Đối với người thành lập công ty khi tiến hành thủ tục thành lập công ty TNHH xây dựng MTV hay 02 thành viên trở lên thì cần phải nộp đầy đủ hồ sơ về việc đăng ký kinh doanh dựa vào quy định trong Luật này ở cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh và phải chịu trách nhiệm đối với sự chính xác, trung thực về nội dung của hồ sơ khi đăng ký kinh doanh.

_ Về Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thực hiện xem xét nội dung hồ sơ khi đăng ký kinh doanh và tiến hành cấp Giấy CN đăng ký kinh doanh ở trong vòng là 04 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận được hồ sơ. Tường hợp khi từ chối việc cấp Giấy CN đăng ký kinh doanh sẽ phải cần thông báo bằng hình thức văn bản đến người thành lập công ty biết. Nội dung thông báo cần phải ghi rõ các lý do và những yêu cầu về bổ sung, sửa đổi.

_ Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện xem xét và phải chịu trách nhiệm đối với sự hợp lệ trong hồ sơ khi tiến hành cấp Giấy CN đăng ký kinh doanh. Không có được yêu cầu đối với người thành lập công ty phải nộp thêm những giấy tờ khác mà không được quy định trong Luật này.

_ Thời hạn để cấp Giấy CN đăng ký kinh doanh sẽ gắn kết với dự án về đầu tư một cách cụ thể và tiến hành dựa vào quy định theo pháp luật trong đầu tư.

III/ Nội dung hồ sơ thành lập công ty TNHH xây dựng như sau:

_ Bản danh sách của thành viên trong công ty.

_ Giấy tờ đề nghị việc đăng ký về thành lập công ty TNHH xây dựng (hình thức là 02 thành viên trở lên hay là 01 thành viên).

_ Bản dự thảo về điều lệ doanh nghiệp của công ty TNHH xây dựng.

_ Bản sao của CMND đối với cá nhân hay giấy chứng thực về cá nhân đối với người đại diện dựa vào sự ủy quyền của pháp luật.

_ Bản sao của chứng chỉ về hành nghề đối với giám đốc hay người đứng đầu doanh nghiệp (việc đăng ký những mã ngành về xây dựng có yêu cầu đối với chứng chỉ )

_ Văn bản xác nhận về mức vốn pháp định từ cơ quan thẩm quyền của nhà nước.

Về hồ sơ khi đã được hoàn tất thì cần phải chuyển đến Phòng Đăng ký kinh doanh để chờ được xét duyệt và sau đó sẽ trả kết quả khi mà hồ sơ đã đạt điều kiện.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua