Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ mới.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Đối với thương mại dịch vụ là 01 ngành nghề kinh doanh vẫn còn khá là mới mẻ ở Việt Nam và chưa có được đầu tư để phát triển nhiều nhằm khai thác được tất cả những tiềm năng và thế mạnh của nó. Vì vậy mà pháp luật đã đưa ra quy định một cách cụ thể những bước rõ ràng để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục thành lập công ty một cách thuận lợi hơn. Nội dung về thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ mà Công ty Nam Việt Luật sẽ nêu ra như sau:

I/ Trình tự thực hiện nộp và xử lý về hồ sơ để tiến hành thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ gồm có:

Người đại diện dựa vào sự ủy quyền hay công ty hay người thực hiện thành lập công ty thương mại dịch vụ nộp hồ sơ dựa vào quy định đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính căn cứ trong Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 27 về đăng ký công ty.

Khi đã được tiếp nhận hồ sơ về đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện trao Giấy biên nhận đói với việc nhận hồ sơ đến người nộp hồ sơ nhằm tiến hành thủ tục thành lập công ty.

Khi đã trao Giấy biên nhận đối với việc nhận hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ nhập chính xác, đầy đủ thông tin của hồ sơ đăng ký công ty và thực hiện kiểm tra về tính hợp lệ đối với hồ sơ và tiến hành tải những văn bản ở trong hồ sơ về đăng ký công ty khi đã được số hóa vào trong Hệ thống thông tin QG về đăng ký công ty.

II/ Nội dung hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 22 gồm có:

* Dự thảo về điều lệ doanh nghiệp.

* Giấy tờ đề nghị việc đăng ký kinh doanh.

* Bản sao của những giấy tờ như sau:

+ Giấy CN đăng ký đầu tư của nhà đầu tư ở nước ngoài dựa vào Luật đầu tư đã quy định.

+ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hay các tài liệu tương đương khác từ tổ chức và bao gồm văn bản ủy quyền. Hộ chiếu, CMND, thẻ căn cước của công dân hay chứng thực hợp pháp khác về cá nhân của người đại diện dựa vào sự ủy quyền của tổ chức là thành viên.

Với trường hợp thành viên là tổ chức của nước ngoài thì các bản sao của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu tương ứng cần phải được lãnh sự hợp pháp hóa.

+ Hộ chiếu, CMND, thẻ căn cước của công dân hay chứng thực hợp pháp khác về cá nhân của những thành viên là cá nhân.

* Danh sách của người ủy quyền một cách hợp lệ và các giấy tờ chứng nhận về người ủy quyền.

* Thông tin về cá nhân chứng thực của người đứng đầu doanh nghiệp.

III/ Cấp giấy CN thành lập công ty thương mại dịch vụ:

Công ty được cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp khi đã có đủ những điều kiện dựa vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 28 tại Khoản số 01 đã quy định.

Công ty có thể nhận được Giấy CN đăng ký doanh nghiệp khi đã thực hiện thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ một cách trực tiếp ở Phòng Đăng ký kinh doanh hay tiến hành đăng ký và đóng phí để được nhận thông qua đường bưu điện.

Những thông tin trong Giấy CN đăng ký doanh nghiệp sẽ có giá trị về pháp lý tính từ ngày mà Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp. Công ty được quyền hoạt động kinh doanh tính từ ngày đã được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, ngoại trừ trường hợp khi hoạt động các ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện.

Công ty được quyền yêu cầu đến Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp bản sao của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và phải đóng phí dựa vào quy định.

IV/ Nội dung phí và lệ phí khi đăng ký thực hiện thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ như sau:

Người thực hiện thành lập công ty thương mại dịch vụ hay công ty cần phải đóng phí và lệ phí khi đăng ký công ty ở thời điểm thực hiện nộp hồ sơ về đăng ký công ty. Về phí và lệ phí khi đăng ký công ty có thể sẽ được nộp một cách trực tiếp ở Phòng Đăng ký kinh doanh hay chuyển vào TK cho Phòng Đăng ký kinh doanh hay sử dụng dịch vụ về thanh toán điện tử. Đối với phí và lệ phí khi đăng ký công ty thì sẽ không hoàn trả được cho công ty trong trường hợp  khi công ty không được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

Với phương thức thanh toán về phí, lệ phí trên mạng điện tử sẽ được hỗ trợ qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty. Chi phí sử dụng dịch vụ về thanh toán điện tử sẽ không được tính vào trong phí và lệ phí khi đăng ký công ty, phí công bố về nội dung đăng ký công ty và phí cung cấp về thông tin đăng ký công ty.

Nếu có phát sinh về lỗi giao dịch trong suốt quá trình khi sử dụng dịch vụ về thanh toán điện tử thì cá nhân, tổ chức thanh toán phí và lệ phí trên mạng điện tử cần liên hệ đến tổ chức trung gian nhằm cung cấp các dịch vụ về thanh toán điện tử để được giải quyết.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}