• Thủ tục thành lập công ty thiết kế xây dựng

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Trong bối cảnh đất nước ta ngày càng phát triển, quá trình đô thị hoá nhanh, nhu cầu đời sống của người dân ngày càng tăng lên đã kéo theo xu thế phát triển song song của các nhu cầu như không gian sống, sinh hoạt, làm việc,…phải đẹp, tiện nghi và thuận tiện. Ngoài ra, các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đầu tư tại Việt Nam thì nhu cầu tìm kiếm các công ty thiết kế xây dựng để thiết lập trụ sở, văn phòng, nhà xưởng,…là rất cần thiết. Chính vì thế, công ty thiết kế xây dựng được thành lập hợp pháp, chất lượng, uy tín là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư khi quyết định đầu tư xây dựng các dự án, công trình, nhà ở. Vậy khi có nhu cầu thành lập công ty thiết kế xây dựng hoặc đang băn khoăn những vấn đề liên quan như điều kiện và mức độ phức tạp của giấy tờ, thủ tục cần làm thế nào?

  Cùng Nam Việt Luật tìm hiểu thêm các quy định về thành lập công ty thiết kế xây dựng

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty thiết kế xây dựng
  • Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty thiết kế xây dựng
  • Dịch vụ thành lập công ty thiết kế xây dựng tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt trả lời:

  Cơ sở pháp lý thành lập công ty thiết kế xây dựng

  • Luật Doanh nghiệp năm 2020
  • Luật Đầu tư năm 2020
  • Luật Xây dựng năm 2014
  • Luật Xây dựng sửa đổi 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Nghị định 100/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  • Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Điều kiện thành lập công ty thiết kế xây dựng

  1. Tổng quan về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

  Thiết kế xây dựng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục IV, Luật Đầu tư năm 2020 về “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” (tại số thứ tự 106). Bên cạnh đó, tuỳ vào chức năng ngành nghề của công ty thiết kế xây dựng muốn thành lập là thiết kế quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình… để lựa chọn các điều kiện đáp ứng khác nhau của các cá quy định tại các điều khoản liên quan trong Luật Xây dựng năm 2014.

  Điều 79. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng

  6. Nhà thầu thiết kế xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc do mình thực hiện.

  Điều 150. Điều kiện của tổ chức lập thiết kế quy hoạch xây dựng

  1. Có đủ điều kiện năng lực lập thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp.

  2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với từng loại quy hoạch xây dựng.

  Điều 154. Điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

  1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

  Bên cạnh đó, điều kiện cụ thể hơn được quy định tại Điều 1, khoản 20 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau:

  Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

  1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

  a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

  b) Lập quy hoạch xây dựng.

  c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

  d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  đ) Thi công xây dựng công trình.

  e) Giám sát thi công xây dựng công trình.

  g) Kiểm định xây dựng.

  h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).

  3. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này

  4. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.

  2. Hiểu thêm về công tác đánh giá cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

  Căn cứ quy định tại Điều 89 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

  Điều 89. Đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  3. Mỗi cá nhân thuộc tổ chức có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng được điều kiện năng lực tương ứng theo quy định. Trường hợp tổ chức chỉ có cá nhân đảm nhận các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số lĩnh vực, loại hình, bộ môn thì việc đánh giá được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này.

  4. Cá nhân yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng là người lao động thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật về lao động, được xác định là đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoặc loại hình đề nghị cấp chứng chỉ năng lực như sau:

  c) Đối với tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

  Đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp: cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các bộ môn kiến trúc, kết cấu công trình, cơ - điện công trình, cấp - thoát nước công trình của thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình bao gồm: thiết kế kiến trúc; thiết kế kết cấu công trình, thiết kế cơ - điện công trình, thiết kế cấp - thoát nước công trình phù hợp với công việc đảm nhận và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức. Trường hợp các cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì đối với một hoặc một số bộ môn của thiết kế xây dựng công trình thì chỉ xét cấp chứng chỉ năng lực đối với nội dung thiết kế xây dựng của bộ môn đó.

  Đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông: cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông phù hợp với loại công trình và hạng đề nghị cấp chứng chỉ cửa tổ chức.

  Đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với loại công trình và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

  Đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kết cấu công trình phù hợp với loại công trình và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức;

  Thiết kế xây dựng là một trong những ngành nghề đầu tư có điều kiện, vì vậy để thành lập công ty thiết kế xây dựng trước tiên cần thoả mãn hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp, sau đó tiến hành xin cấp chứng chỉ năng lực từ cơ quan có thẩm quyền để đưa công ty vào hoạt động chính thức.

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty thiết kế xây dựng

  Giai đoạn 1: Thành lập doanh nghiệp

  Thành lập doanh nghiệp là giai đoạn trước tiên trong quá trình thành lập công ty thiết kế xây dựng nhằm để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ, thành viên góp vốn, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật,…. của công ty. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp.

  Thành phần hồ sơ:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty thiết kế xây dựng
  • Bản sao hợp lệ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.
  • Ngoài ra, tuỳ theo loại hình doanh nghiệp mà Quý khách hàng muốn thành lập sẽ áp dụng các quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký quy định tại các Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Luật doanh nghiệp năm 2020.

  Giai đoạn 2: Hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động công ty thiết kế xây dựng

  Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp để công ty có thể đáp ứng đủ điều kiện đi vào hoạt động thì cần tiến hành các thủ tục đăng ký đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  Để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động công ty thiết kế xây dựng, cần xác định danh mục hồ sơ & cơ quan có thẩm quyền cấp để thủ tục diễn ra suôn sẻ. Cụ thể những thông tin này được quy định tại điều 86, điều 87, Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

  Điều 86. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực:

  a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I;

  b) Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

  2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực do mình cấp.

  Trường hợp chứng chỉ năng lực được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực.

  Điều 87. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IVNghị định này;

  b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;

  c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình);

  đ) Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định này hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;

  đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

  e) Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);

  g) Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II);

  h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

  Kinh nghiệp khi thành lập công ty thiết kế xây dựng

  Khởi nghiệp là hoạt động để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình hoạt động để đem lại doanh thu, lợi nhuận từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà các cá nhân, doanh nghiệp đang nhắm đến. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm cho các doanh nghiệp băn khoăn, ví dụ như sau đây:

  Thành lập công ty có tốn nhiều thời gian không ?

  >>> Tham khảo ngay: Thời gian thành lập công ty

  Mở công ty – thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh có tốn nhiều chi phí không?

  >>> Tham khảo ngay: Chi phí thành lập công tyHồ sơ thành lập công ty

  Nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty ở đâu? Thành lập lập doanh nghiệp ở đâu uy tín? Dịch vụ ở đâu vừa uy tín vừa tiết kiệm được chi phí trong thời gian đầu hoạt động ?

  >>> Tham khảo ngay: Thành lập công ty ở đâu uy tín?

  Dịch vụ thành lập công ty thiết kế xây dựng tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty. Có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Đặc biệt, nhằm giúp bạn nắm rõ những quy định trước khi thành lập công ty thiết kế xây dựng, Nam Việt Luật chuyên tư vấn những vấn đề liên quan như:

  • Tư vấn trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…
  • Tư vấn hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập công ty.
  • Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty.

  Nếu các bạn quan tâm đến bài tư vấn thành lập công ty thiết kế xây dựng, có thể xem các nội dung liên quan khác tại website của Nam Việt Luật:

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty thiết kế xây dựng

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện tục thành lập công ty thiết kế xây dựng,thủ tục đăng ký tục thành lập công ty thiết kế xây dựng dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, trong giới hạn bài viết này sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem - vì phạm vi lĩnh vực khá rộng, để được tư vấn trực tiếp hơn, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại