• Thủ tục thành lập công ty môi trường

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 2 đánh giá

  Trái Đất đang dần nóng lên cùng những hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn thế giới. Chính điều này đã thúc đẩy các nhà nước dành sự quan tâm nhiều hơn để xử lý các vấn đề môi trường. Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư, với tư duy kinh doanh nhạy bén cũng như ý thức về trách nhiệm của mình đối với môi trường sống trên Trái Đất đã tìm ra những cơ hội kinh doanh các ngành, nghề liên quan đến môi trường. Tại Việt Nam, thủ tục thành lập công ty môi trường như thế nào vẫn là thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư.

  Vấn đề môi trường nóng bỏng trên toàn cầu

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thủ tục thành lập công ty môi trường
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký thủ tục thành lập công ty môi trường
  • Kinh nghiệm khi làm thủ tục thành lập công ty môi trường
  • Dịch vụ thủ tục thành lập công ty môi trường tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Cơ sở pháp lý thủ tục thành lập công ty môi trường

  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Luật Bảo vệ môi trường 2020
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  Điều kiện thủ tục thành lập công ty môi trường

  Vấn đề môi trường được Nhà nước Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt. Nhà nước luôn có các quy định, chính sách phù hợp để khuyến khích các nhà đầu tư kinh doanh lĩnh vực này. Do vậy, thủ tục thành lập công ty môi trường hầu như không phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc do pháp luật quy định, ngoại trừ các ngành nghề liên quan đến các chất thải nguy hại bởi ngành, nghề này thuộc dự án đầu tư nhóm I. Dự án đầu tư nhóm I là các dự án được liệt kê theo khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó có lĩnh vực kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại:

  Điều 28. Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư

  ...

  3. Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:

  a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;…

  Theo đó, do thuộc loại dự án đầu tư nhóm I, kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phải thực hiện thủ tục xin giấy phép môi trường trước khi hoạt động.

  Tại khoản 3 Điều 84, Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 1 Điều 70 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nhà nước đã quy định các điều kiện đối với thủ tục thành lập công ty môi trường thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cụ thể:

  Điều 84: Xử lý chất thải nguy hại

  3. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  a) Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại;

  b) Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định;

  c) Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng;

  d) Có giấy phép môi trường;

  đ) Có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp;

  e) Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp;

  g) Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động;

  h) Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 của Luật này trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải…

  Điều 137. Ký quỹ bảo vệ môi trường

  1. Ký quỹ bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm phục hồi môi trường, xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động dưới đây phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường:

  a) Khai thác khoáng sản;

  b) Chôn lấp chất thải;

  c) Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

  3. Việc ký quỹ bảo vệ môi trường được thực hiện bằng tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật.

  4. Tổ chức, cá nhân thực hiện ký quỹ như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân có hoạt động quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh;

  b) Tổ chức, cá nhân có hoạt động quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức tài chính, tín dụng theo quy định của pháp luật…

  Điều 70. Xử lý chất thải nguy hại

  1. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải có giấy phép môi trường trong đó có nội dung dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo quy định hoặc giấy phép môi trường thành phần là giấy phép xử lý chất thải nguy hại…

  Mức ký quỹ khi thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có hoạt động chôn lấp chất thải thực hiện theo khoản 2 Điều 76 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP:

  Điều 76: Ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải

  2. Khoản tiền ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải:

  a) Số tiền ký quỹ phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo môi trường tại bãi chôn lấp chất thải, căn cứ vào các nội dung cải tạo môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

  b) Việc tính toán số tiền ký quỹ phải áp dụng định mức, đơn giá của địa phương tại thời điểm lập phương án cải tạo môi trường. Trường hợp địa phương không có định mức, đơn giá thì áp dụng theo định mức, đơn giá của bộ, ngành tương ứng. Trong trường hợp bộ, ngành không có đơn giá thì áp dụng theo giá thị trường;

  c) Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, đóng cửa đối với bãi chôn lấp chất thải, chi phí xử lý ô nhiễm, quan trắc môi trường và vận hành các công trình xử lý chất thải. Phương pháp tính và dự toán chi phí xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  d) Số tiền ký quỹ hằng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng số tiền ký quỹ chia đều cho các năm theo thời gian trong dự án đầu tư;

  đ) Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi triển khai dự án hoặc cơ quan có thẩm quyền;

  e) Tiền ký quỹ bảo vệ môi trường được nộp, hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh và được hưởng lãi suất theo quy định của pháp luật kể từ ngày ký quỹ…

  Điều kiện đối với công ty môi trường thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thủ tục thành lập công ty môi trường

  Thủ tục thành lập công ty môi trường thông thường chỉ cần thực hiện qua một giai đoạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp bạn thành lập công ty môi trường để kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thì sau thủ tục thành lập công ty môi trường tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bạn phải thực hiện xin Giấy phép môi trường theo các bước được nêu tại giai đoạn 02.

  Giai đoạn 1: Thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thủ tục thành lập công ty môi trường

  Để thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các loại giấy tờ:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty môi trường;
  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty hợp danh; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức; Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức.
  • Trường hợp bạn ủy quyền cho Nam Việt Luật (hoặc cá nhân, tổ chức khác) thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường, bạn cần có văn bản ủy quyền hợp lệ.

  Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, bạn cần chú ý ghi vào hồ sơ thủ tục thành lập công ty môi trường các ngành nghề liên quan đến môi trường mà công ty dự định kinh doanh. Một số ngành, nghề bạn có thể tham khảo khi thành lập công ty môi trường:

  • Mã ngành 3700: Thoát nước và xử lý nước thải
  • Mã ngành 3811: Thu gom rác thải không độc hại
  • Mã ngành 3812: Thu gom rác thải độc hại
  • Mã ngành 3821: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
  • Mã ngành 3822: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
  • Mã ngành 3830: Tái chế phế liệu
  • Mã ngành 3900: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
  • Mã ngành 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác.

  Chi tiết: Tư vấn về môi trường; Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường

  • Mã ngành 8121: Vệ sinh chung nhà cửa
  • Mã ngành 8129: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
  • Mã ngành 8130: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

  Bạn hãy tham khảo thêm và lựa chọn ngành, nghề kinh doanh phù hợp khi thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường của bạn tại: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

  Bước 2: Nộp hồ sơ thủ tục thành lập công ty môi trường

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty môi trường dự định đặt trụ sở chính.

  Sau thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, công ty môi trường sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 3: Thực hiện các công việc sau thủ tục thành lập công ty môi trường

  Sau thủ tục thành lập công ty môi trường tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty môi trường được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty còn phải thực hiện các công việc sau:

  • Tiến hành đăng ký chữ ký số: Công ty môi trường sau khi đi vào hoạt động cần tiến hành đăng ký mua chữ ký số để tiến hành đóng thuế online.
  • Tiến hành thuê kế toán hay dịch vụ kế toán: Khi mới thành lập công ty môi trường, doanh nghiệp sẽ cần kế toán thực hiện các vấn đề về kê khai thuế hay sổ sách liên quan. Do vậy, trường hợp bạn chưa thuê được nhân viên kế toán thì có thể tham khảo dịch vụ kế toán thuê chuyên nghiệp tại Nam Việt Luật: Dịch vụ kế toán trọn gói 
  • Khắc con dấu và công khai mẫu dấu: Công ty môi trường tiến hành khắc con dấu của doanh nghiệp tùy theo ý mình. Tuy nhiên, cần có mã số thuế và tên công ty để phân biệt với những công ty khác.
  • Công ty môi trường đăng ký tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng để tiến hành giao dịch. Chủ công ty môi trường mang con dấu, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty môi trường đến ngân hàng để mở tài khoản.
  • Thực hiện kê khai thuế và đóng thuế: Công ty môi trường cần tiến hành kê khai và nộp tờ kê khai thuế ban đầu cho cơ quan thuế. Hơn nữa, sau thủ tục thành lập công ty môi trường và chính thức đi vào hoạt động, bạn cần đóng những loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên mức lợi nhuận, thuế môn bài và thuế giá trị gia tăng.
  • Tiến hành góp vốn vào công ty môi trường: Các thành viên và cổ đông của công ty môi trường tiến hành góp vốn vào công ty môi trường trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp.

   Ngành nghề kinh doanh đa dạng của các công ty môi trường

  Giai đoạn 2: Xin Giấy phép môi trường cho công ty môi trường thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

  Như đã nêu trên, bạn chỉ cần thực hiện thủ tục này trong trường hợp công ty môi trường của bạn dự định kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (ví dụ: Mã ngành 3812: Thu gom rác thải độc hại; Mã ngành 3822: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại...). Thủ tục xin Giấy phép môi trường cho công ty môi trường thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại được tiến hành thông qua các bước như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

  Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường thực hiện theo khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

  Điều 43. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

  1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm:

  a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;

  b) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;

  c) Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp…

  Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Do thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thuộc dự án đầu tư nhóm I - là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, hồ sơ xin Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và cấp giấy phép môi trường.

  Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

  Thời hạn cấp giấy phép môi trường trong trường hợp này là không quá 45 ngày tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  Bước 3: Thực hiện và tuân thủ trách nhiệm của công ty môi trường thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

  Các công việc và trách nhiệm công ty môi trường phải tuân thủ được thực hiện theo Điều 85 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

  Điều 85. Trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

  1. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định…;

  2. Thu gom, vận chuyển, tiếp nhận, xử lý số lượng, loại chất thải nguy hại theo đúng nội dung giấy phép môi trường được cấp.

  3. Bảo đảm hệ thống, phương tiện, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định.

  4. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động mà không có khả năng xử lý.

  5. Đăng ký với cơ quan cấp phép môi trường theo thẩm quyền để được chấp thuận khi có nhu cầu liên kết vận chuyển chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường của mình cho chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại khác có chức năng phù hợp theo quy định của Chính phủ.

  6. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định.

  7. Công khai, cung cấp thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý, phương pháp xử lý; thông tin về tên, địa chỉ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý và các thông tin về môi trường khác cần phải công khai, cung cấp thông tin theo quy định…

  Kinh nghiệm khi làm thủ tục thành lập công ty môi trường

  Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường, cũng như để các bạn hiểu rõ hơn các vấn đề quan trọng, cần lưu ý khi thực hiện thủ tục này, Nam Việt Luật xin chia sẻ một số nội dung sau:

  • Pháp luật không quy định loại hình bắt buộc đối với thủ tục thành lập công ty môi trường. Để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp cho công ty môi trường của bạn, bạn có thể tham khảo bài viết: Các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới nhất!
  • Trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường, có thể bạn sẽ có nhiều thắc mắc, băn khoăn liên quan đến thủ tục này, ví dụ:
  • Thành lập công ty có tốn nhiều thời gian không? Tham khảo ngay: Thời gian thành lập công ty
  • Mở công ty – thành lập công ty môi trường để hoạt động kinh doanh có tốn nhiều chi phí không? Tham khảo ngay: Chi phí thành lập công ty– Hồ sơ thành lập công ty
  • Trường hợp thuê đơn vị khác thực hiện thủ tục thì nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty ở đâu? Thành lập lập doanh nghiệp ở đâu uy tín? Dịch vụ ở đâu vừa uy tín vừa tiết kiệm được chi phí trong thời gian đầu hoạt động? Tham khảo ngay: Thành lập công ty ở đâu uy tín?

  Dịch vụ thủ tục thành lập công ty môi trường tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty. Có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Đặc biệt, nhằm giúp bạn nắm rõ những quy định về thủ tục thành lập công ty môi trường, Nam Việt Luật chuyên tư vấn những vấn đề liên quan như:

  • Tư vấn trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập và các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan (nếu có) trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép con cần thiết (nếu có);
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập công ty môi trường;
  • Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty môi trường

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện thủ tục thành lập công ty môi trường, hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập công ty môi trường dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, trong giới hạn bài viết này sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem - vì phạm vi lĩnh vực khá rộng, để được tư vấn trực tiếp hơn hoặc có nhu cầu thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại