Thủ tục thành lập công ty lữ hành quốc tế mới nhất.

Hiện nay, VN tụ họp rất nhiều yếu tố tiềm năng để phát triển ngành du lịch. Không những vì VN có nhiều nền văn hóa, lịch sử từ lâu đời và cảnh đẹp nhằm thu hút những du khách từ nước ngoài mà ngược lại còn có nhu cầu về du lịch đến những QG khác từ chính người dân ở trong nước rất là cao. Dựa vào Luật Du lịch năm 2005 đã quy định thì có nhiều ngành nghề hoạt động trong kinh doanh về du lịch, bao gồm những loại hình như: lưu trú du lịch, lữ hành, phát triển về điểm du lịch, khu du lịch, vận chuyển du khách, các dịch vụ về du lịch khác. Và trong số đó thì loại hình lữ hành được nhận nhiều sự quan tâm và chú ý nhất. Đối với lữ hành là công việc tổ chức, bán và xây dựng được tiến hành 01 phần hay tất cả chương trình về du lịch đến du khách. Vì thế hoạt động trong kinh doanh lữ hành là việc kinh doanh những chương trình về du lịch và thông thường còn được gọi là tour du lịch.

Dựa vào Luật Du lịch năm 2005 ở Điều số 43 tại khoản số 03 thì công ty lữ hành quốc tế được phép hoạt động trong kinh doanh về lữ hành nội địa, tuy nhiên nếu ngược lại thì sẽ không được. Chính vì thế, việc thành lập công ty lữ hành quốc tế sẽ mang đến nhiều thuận lợi hơn.

Công ty Nam Việt Luật xin tổng hợp và gửi đến Khách hàng nội dung về các thủ tục cần tiến hành khi muốn hoạt động trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhằm thuận tiện về nhu cầu tìm hiểu của khách hàng cụ thể như sau:

I/ Nội dung phạm vi hoạt động thuộc công ty lữ hành quốc tế gồm:

* Hoạt động trong kinh doanh lữ hành nội địa như: tổ chức, bán và xây dựng về tour du lịch nội địa đến khách hàng trong nội địa.

* Hoạt động trong kinh doanh lữ hành quốc tế như: tổ chức, bán và xây dựng về tour du lịch đến du khách từ nước ngoài đến VN và cho khách của VN đi ra nước ngoài.

Dựa vào Luật Du lịch năm 2005 ở Điều số 12 tại khoản số 06 thì khi kinh doanh về du lịch mà kinh doanh không đúng về phạm vi, ngành nghề kinh doanh, không có thực hiện đăng ký kinh doanh hay không có giấy phép kinh doanh là 01 trong các hành vi vi phạm pháp luật bị nghiêm cấm. Bên cạnh đó ở Điều số 43 tại khoản số 01 của luật này thì khi cá nhân, tổ chức hoạt động trong kinh doanh lữ hành cần phải thực hiện thành lập công ty.

II/ Thực hiện thủ tục thành lập công ty lữ hành quốc tế như sau:

1/ Nội dung hồ sơ thành lập công ty gồm có:

* Dự thảo về điều lệ của công ty.

* Đơn đề nghị việc đăng ký công ty.

* Hộ chiếu hay CNMD của cổ đông trong công ty cổ phần hay của thành viên trong công ty TNHH. Giấy CN đăng ký doanh nghiệp của cổ đông hay thành viên là tổ chức, hộ chiếu hay CMND của đại diện pháp luật thuộc tổ chức đó.

* Danh sách những cổ đông trong công ty cổ phần hay thành viên trong công ty TNHH.

* Giấy tờ ủy quyền cho Công ty Nam Việt Luật tiến hành dịch vụ về thành lập công ty.

* Tài liệu khác ở trong những trường hợp đặc biệt.

Nộp hồ sơ ở Sở KH và đầu tư nơi công ty dự định đặt làm trụ sở chính.

Thời gian hết hạn từ 03 đến 06 ngày làm việc.

Kết quả nhận được là Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

2/ Tiến hành thông báo về thông tin việc đăng ký công ty như sau:

Thông tin trong việc đăng ký công ty cần phải được tiến hành thông báo công khai qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty trong thời gian là 30 ngày tính từ ngày nhận được Giấy CN đăng ký doanh nghiệp. Về nội dung việc công bố gồm có những thông tin đã được ghi nhận ở trong Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

Chú ý: Dựa vào Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ở Điều số 26 tại khoản 01 thì đối với các hành vi tiến hành công bố không đúng thời gian quy định hay không tiến hành công bố về nội dung của đăng ký công ty qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty thì sẽ bị phạt tiền ở mức từ 1.000.000 vnđ đến 2.000.000 vnđ.

3/ Thực hiện khắc con dấu và tiến hành công bố về mẫu con dấu:

Công ty có thể tự mình hay ủy quyền cho Công ty Nam Việt Luật thực hiện khắc con dấu và tiến hành thông báo đối với việc sử dụng về mẫu con dấu đến Sở KH và đầu tư. Công ty có thể tự quyết định nội dung, số lượng và hình thức của con dấu tuy nhiên cần phải thể hiện được nội dung như mã số và tên của công ty.

Khi đã nhận thông báo của mẫu dấu thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy biên nhận cho công ty, nhằm tiến hành đăng tải nội dung thông báo của công ty qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty và thực hiện cấp Thông báo đối với việc tiến hành đăng tải nội dung thông tin của mẫu dấu công ty cho công ty.

Thời gian hết hạn là trong vòng 04 ngày làm việc.

4/ Thực hiện xin được nhận Giấy phép kinh doanh về lữ hành quốc tế như sau:

Các điều kiện để hoạt động trong kinh doanh về lữ hành quốc tế:

* Có các chương trình du lịch, phương án hoạt động trong kinh doanh về lữ hành đến du khách quốc tế dựa vào phạm vi hoạt động của công ty.

* Có Giấy phép kinh doanh.

* Có tiền để ký quỹ.

* Tối thiểu là 03 hướng dẫn viên có đầy đủ thẻ của hướng dẫn viên của du lịch quốc tế.

* Với người điều hành cần phải có tối thiểu là 04 năm hoạt động về lĩnh vực lữ hành.

Nội dung quy định đối với việc ký quỹ như sau:

Tiền để ký quỹ của công ty cần phải được gửi vào TK ở tại ngân hàng và sẽ được hưởng về lãi suất dựa vào thỏa thuận giữa công ty với ngân hàng mà nhận để ký quỹ nhằm phù hợp với các quy định theo pháp luật. Về mục đích đối với khoản tiền này chính là để giải quyết những vấn đề sẽ phát sinh khi công ty không có thực hiện hay tiến hành không được đầy đủ về nghĩa vụ ở trong hoạt động trong kinh doanh về lữ hành.

Nội dung của mức tiền dung để ký quỹ gồm:

* Hoạt động trong kinh doanh lữ hành đối với những du khách đi ra nước ngoài hay hoạt động trong kinh doanh lữ hành đối với những du khách đến VN và những du khách đi ra nước ngoài ở mức: 500.000.000 vnđ.

* Hoạt động trong kinh doanh lữ hành đối với những du khách đến VN ở mức: 250.000.000 vnđ.

Những loại Giấy phép kinh doanh về lữ hành quốc tế gồm:

Dối với giấy phép kinh doanh về lữ hành quốc tế sẽ được cấp dựa vào phạm vi hoạt động trong kinh doanh. Phụ thuộc vào phạm vi hoạt động trong kinh doanh sẽ có 03 loại giấy phép mà công ty lựa chọn như sau:

* Hoạt động trong kinh doanh về lữ hành đối với những du khách đến VN và những du khách đi ra nước ngoài.

* Hoạt động trong kinh doanh về lữ hành đối với những du khách đi ra nước ngoài.

* Hoạt động trong kinh doanh về lữ hành đối với những du khách đến VN.

Nội dung hồ sơ xin được cấp về Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm có:

* Bản sao của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

* Đơn đề nghị việc cấp về giấy phép kinh doanh.

* Chương trình hoạt động du lịch đến du khách quốc tế.

* Phương án hoạt động trong kinh doanh về lữ hành.

* Giấy tờ chứng nhận về tiền ký quỹ.

* Bản sao của nội dung hợp đồng của công ty với hướng dẫn viên và thẻ của hướng dẫn viên.

* Giấy tờ xác nhận thời gian về hoạt động mà người điều hành đã hoạt động trong kinh doanh về lữ hành.

Số lượng là cần 02 bộ hồ sơ.

Thực hiện nộp tại Sở Du lịch ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính.

Nội dung quy trình để được cấp như sau:

* Trong vòng là 10 ngày làm việc tính từ ngày được nhận hồ sơ một cách hợp lệ thì Sở Du lịch sẽ tiến hành thẩm định về hồ sơ và thực hiện gửi văn bản đề nghị việc kèm theo hồ sơ cho Tổng cục Du lịch. Trường hợp khi Sở Du lịch nhận xét về hồ sơ mà không đủ đạt tiêu chuẩn thì sẽ ra văn bản ghi rõ lý do cho công ty.

* Đối với Tồng cục Du lịch khi được nhận hồ sơ và nội dung văn bản đề nghị của Sở Du lịch đã gửi lên thì trong vòng là 10 ngày làm việc sẽ tiến hành xem xét việc cấp hoặc không được cấp về giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến công ty. Với trường hợp không được cấp thì Tổng cục Du lịch sẽ thực hiện ra văn bản để trả lời ghi rõ lý do để công ty và Sở Du lịch biết.

III/ Một vài điều cần chú ý như sau:

_ Cần phải mua bảo hiểm về du lịch cho những du khách VN đi ra nước ngoài trong suốt thời gian tiến hành chương trình về du lịch.

_ Đối với hướng dẫn viên thì:

* Các Hướng dẫn viên của quốc tế đều được hướng dẫn đến những du khách nội địa và quốc tế; Hướng dẫn viên của nội địa sẽ không được hướng dẫn đến những du khách là người của nước ngoài mà chỉ được hướng dẫn đến những du khách trong nội địa là người VN.

* Hướng dẫn viên cần phải có thẻ của Hướng dẫn viên của quốc tế hay nội địa.

* Công ty có thể sử dụng các hướng dẫn viên nhằm hướng dẫn cho những du khách tuy nhiên công ty cần phải thực hiện ký hợp đồng với các hướng dẫn viên.

_ Trong trường hợp khi không được cấp về giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

* Công ty có hoạt động trong kinh doanh về lữ hành trái quy định pháp luật và đã bị xử phạt về hành chính đối với hành vi đó trong vòng chưa quá 12 tháng kể từ thời điểm thực hiện đề nghị việc cấp giấy phép.

* Công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh về lữ hành quốc tế trong vòng chưa quá 12 tháng kể từ thời điểm thực hiện đề nghị việc cấp lại giấy phép.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]