Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty logistic mới nhất. Những nội dung cập nhật cần biết !

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Hiện nay, VN đang là lựa chọn của những nhà đầu tư vì kinh tế thị trường đang trên đà phát triển và được đánh giá cao từ những tập đoàn quốc tế. Cùng với sự tăng trưởng này sẽ làm phát triển hơn về nhu cầu cải thiện của ngành dịch vụ Logistic nhằm đáp ứng với các nhu cầu phát triển về kinh tế và tối đa hóa về lợi nhuận đến các công ty kinh doanh, sản xuất hàng hóa. Chính vì thế tại VN nhu cầu việc thành lập công ty Logistic đang được tăng cao đối với những nhà đầu tư của nước ngoài lẫn trong nước. Công ty Nam Việt Luật xin cung cấp các thông tin cần thiết về những điều kiện, thủ tục, trình tự có liên quan đối với việc thành lập công ty Logistic đến các nhà đầu tư nhằm mục đích có thể tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp ở VN.

I/ Trường hợp công ty có vốn đầu tư của nước ngoài như sau:

Với công ty có vốn đầu tư của nước ngoài thì trước tiên nhà đầu tư cần phải được cấp Giấy CN đầu tư vào VN (Khi đầu tư dựa vào hình thức mua phần vốn góp, cổ phần, góp vốn của các tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư sẽ không cần thực hiện thủ tục này). Nhằm để được phép thực hiện đầu tư thành lập công ty thì nhà đầu tư phải lưu ý:

* Khi nhà đầu tư thuộc lãnh thổ, quốc gia có nằm trong nội dung Điều ước của quốc tế mà VN là thành viên và có thực hiện cam kết việc mở cửa về thị trường thì nhà đầu tư cần phải tham khảo về Biểu cam kết của VN trong nội dung Điều ước đó. Vì trong nôi dung cam kết sẽ nêu ra các yêu cầu và hạn chế khi thực hiện về hiện diện thương mại đối với hoạt động trong ngành nghề về vận tải và kèm theo những ngành nghề phụ trợ như: xếp dỡ container, dịch vụ thông quan. Thí dụ như với dịch vụ về vận tải biển thì nhà đầu tư sẽ được thực hiện thành lập những công ty vận hành về đội tàu có treo cờ VN hay mua phần vốn góp, cổ phần, góp vốn trong công ty và trong đó có tỉ lệ mức vốn góp từ các nhà đầu tư của nước ngoài chiếm tối đa 49%. Tất cả số lượng thuyền viên của nước ngoài khi làm việc ở trên những tàu có treo cờ quốc tịch VN (hay được thực hiện đăng ký ở VN) thuộc sở hữu của những doanh nghiệp này tại VN thì định biên của tàu chiếm tối đa là 1/3. Đối với thuyền phó hay thuyền trưởng thì đầu tiên phải thuộc công dân VN (Dựa vào Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ở Điều số 04 tại mục a khoản số 03).

* Khi nhà đầu tư không có thuộc vào trường hợp nêu trên mà để được phép thực hiện đầu tư thì các nhà đầu tư cần phải tiến hành xin ý kiến từ Bộ KH và Đầu tư.

Nội dung tiến hành thủ tục bao gồm:

1/ Những nhà đầu tư cần liệt kê các thông tin về dự án qua Cổng thông tin đầu tư QG. Trong vòng 15 ngày tính từ ngày được niêm yết trực tuyến thì nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan ĐK đầu tư.

Nội dung hồ sơ việc cấp giấy CN đầu tư gồm có:

* Bản sao của hộ chiếu, thẻ căn cước hay CMND đối với cá nhân là nhà đầu tư. Bản sao của Giấy CN thành lập hay các tài liệu tương ứng khác có xác nhận về tư cách pháp lý với tổ chức là nhà đầu tư.

* Nội dung văn bản đề nghị tiến hành dự án về đầu tư.

* Bản sao của 01 trong những tài liệu sau: cam kết việc hỗ trợ về tài chính trong công ty mẹ/ báo cáo về tài chính trong 02 năm gần đây nhất từ nhà đầu tư/ tài liệu để thuyết minh về năng lực tài chính từ nhà đầu tư/ bảo lãnh đối với năng lực tài chính từ nhà đầu tư/ cam kết việc hỗ trợ về tài chính từ tổ chức tài chính.

* Đề xuất về dự án đầu tư gồm có những nội dung sau: nhà đầu tư tiến hành dự án, vốn đầu tư, quy mô về đầu tư, mục tiêu để đầu tư và địa điểm, phương án thực hiện huy động về vốn, tiến độ về đầu tư, thời hạn, đề xuất các hưởng ưu đãi về đầu tư, nhu cầu đối với lao động, đánh giá về hiệu quả, tác động KT – XH của dự án.

* Hợp đồng về BCC với các dự án đầu tư dựa vào hình thức về hợp đồng BCC.

* Giải trình đối với việc sử dụng về công nghệ của dự án được yêu cầu.

* Đề xuất đối với nhu cầu về sử dụng đất. Trong trường hợp khi dự án không thực hiện đề nghị Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích về sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất thì cần nộp bản sao của thỏa thuận việc thuê địa điểm hay các tài liệu khác có xác nhận là nhà đầu tư được quyền sử dụng về địa điểm nhằm tiến hành dự án đầu tư.

2/ Khi đã được nhận hồ sơ thì cơ quan ĐK đầu tư sẽ thực hiện cung cấp đến nhà đầu tư 01 tài khoản để truy cập qua Cổng thông tin QG về đầu tư của nước ngoài nhằm giám sát về quá trình thực hiện.

3/ Cơ quan ĐK đầu tư sẽ sử dụng Cổng thông tin QG về đầu tư của nước ngoài nhằm trả lời về kết quả của hồ sơ, tiến hành, tiếp nhận, cấp mã của dự án và cập nhật về tiến trình thực hiện.

Sau thời gian là 35 ngày tính từ ngày được nhận hồ sơ về đầu tư thì nhà đầu tư sẽ được cấp giấy CN đầu tư sau đó nhà đầu tư thực hiện thủ tục về thành lập công ty một cách tương tự như nội dung đã nêu trên.

Đối với công ty có 100% vốn thuộc nội địa, công ty có vốn đầu tư của nước ngoài thì cần phải thực hiện xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh với các ngành nghề của dịch vụ Logistic. Nhưng về điều kiện để áp dụng công ty có vốn ở trong nước và công ty có vốn đầu tư của nước ngoài thì hoàn toàn khác nhau ở trong mỗi lĩnh vực.

II/ Trường hợp công ty không có vốn từ nước ngoài như sau:

Đối với thành lập công ty có 100% vốn ở trong nước hoạt động kinh doanh về dịch vụ Logistic được đánh giá đơn giản hơn nhiều đối với công ty có vốn đầu tư của nước ngoài. Khi nhà đầu tư ở trong nước thực hiện thành lập công ty VN có 100% vốn từ trong nước thì ngoài việc thực hiện thành lập công ty dựa vào thủ tục trong Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Luật Doanh nghiệp năm 2014 các nhà đầu tư cần phải được cấp về Giấy phép kinh doanh của các dịch vụ thuộc Logistic từ những cơ quan thẩm quyền và phụ thuộc vào dịch vụ hoạt động kinh doanh chẳng hạn như: Cục hàng hải VN, Cục hàng không VN, …

Trình tự các bước thực hiện thành lập công ty gồm có:

1/ Thực hiện nộp hồ sơ về thành lập công ty dựa vào mẫu của Sở KH và Đầu tư.

Nội dung hồ sơ gồm có:

_ Điều lệ doanh nghiệp.

_ Giấy tờ đề nghị việc đăng ký công ty.

_ Bản sao phải hợp lệ của 01 trong những giấy tờ công chứng gồm:

* Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay Quyết định thành lập hay các giấy tờ tương ứng khác, 01 trong những giấy tờ chứng thực về cá nhân của người đại diện theo sự ủy quyền như: CMND, thẻ căn cước của công dân còn hiệu lực đối với công dân VN, Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài và các văn bản ủy quyền phải tương ứng về trường hợp khi tổ chức là người thành lập công ty.

* Hộ chiếu hay CMND còn hiệu lực đối với cá nhân.

_ Danh sách của các cổ đông hay thành viên công ty (Với công ty cổ phần hay công ty TNHH có 02 thành viên trở lên).

_ Giấy tờ ủy quyền cho Nam Việt Luật.

_ Quyết định việc góp vốn đối với tổ chức là thành viên.

2/ Thực hiện công bố về thông tin đăng ký công ty (thông tin của ngành nghề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nội dung của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp).

Khi đã được cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì công ty cần phải thực hiên thông báo công khai qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty.

3/ Thực hiện khắc con dấu và tiến hành thông báo về mẫu con dấu của công ty:

Trong thời gian là 01 ngày tính từ ngày doanh nghiệp có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì Nam Việt Luật sẽ thực hiện khắc con dấu pháp nhân và tiến hành thông báo về mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi đã được thành lập thì công ty cần thực hiện thủ tục về xin giấy phép hoạt động kinh doanh các ngành nghề thuộc dịch vụ Logistic. Dựa vào đó mà tùy thuộc vào lĩnh vực Logistic công ty chọn lựa thì công ty cần phải đáp ứng các yêu cầu một cách riêng biệt dựa vào mỗi ngành nghề hoạt động kinh doanh đó theo những điều kiện được tiến hành công khai qua Cổng thông tin đăng ký kinh doanh QG đối với ngành nghề hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Chú ý: với những dịch vụ Logistic mà VN đã cam kết trong việc mở cửa về thị trường thì sẽ không có đòi hỏi bắt buộc phải được cấp về Giấy phép hoạt động kinh doanh như dịch vụ về kho bãi của container thuộc vào dịch vụ về hỗ trợ vận tải biển, vận tải về hàng hóa thuộc vào dịch vụ của vận tải biển, …

III/ Các cơ sở về pháp lý gồm:

* Luật Đầu tư năm 2014.

* Biểu cam kết của VN tham gia vào WTO.

* Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

* Luật Doanh nghiệp năm 2014.

* Nghị định số 163/2017/NĐ-CP.

* Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}