Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài mới nhất.

Hiện nay, việc kinh tế thị trường mở cửa sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư của nước ngoài liên kết với các nhà đầu tư ở trong nước để thành lập công ty liên doanh ngày càng trở nên phổ biến hơn. Sau đây Công ty Nam Việt Luật xin nêu ra nội dung cụ thể về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài để các khách hàng có thể tham khảo và thực hiện.

I/ Điều kiện để thành lập công ty liên doanh như sau:

Dựa vào quy định khi muốn thực hiện thành lập công ty liên doanh thì những nhà đầu tư cần phải đáp ứng được những điều kiện như sau:

_ Các công ty nước ngoài không có vi phạm về pháp luật của nước ngoài và VN, không có bị cấm thành lập và đảm nhận công ty do pháp luật VN quy định.

_ Đối với tài chính:

+ Năng lực về tài chính của chủ đầu tư cần phải tương ứng với mức vốn đã cam kết thực hiện đầu tư vào trong dự án.

+ Ngân hàng sẽ giữ số tiền gửi dể sử dụng vào mục đích thực hiện đầu tư của nhà đầu tư và ngân hàng phải được phép hoạt động ở VN.

_ Đối với chủ thể:

+ Phải bảo đảm được phù hợp với pháp luật VN, những điều ước quốc tế mà VN tham gia việc ký kết hay công nhận.

+ Pháp nhân: được thành lập một cách hợp pháp và vẫn đang tồn tại ở thời điểm tiến hành đầu tư.

+ Cá nhân, nhà đầu tư: Phải có đầy đủ các năng lực về hành vi dân sự và không có ở trong thời gian phải chấp hành các hình phạt tù và cũng không thuộc những trường hợp dựa vào Luật Doanh nghiệp 2014 ở Điều số 13 đã quy dịnh.

_ Những điều kiện khác về thành lập công ty dựa vào quy định theo pháp luật VN.

II/ Những tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài như sau:

Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài là thực hiện xin cấp Giấy CN đầu tư và đồng thời cùng với việc thực hiện thành lập doanh nghiệp. Giấy CN đầu tư và đồng thời cũng là Giấy CN đăng ký kinh doanh. Nội dung tài liệu để thành lập công ty liên doanh như sau:

1/ Trường hợp khi nhà đầu tư là pháp nhân gồm:

_ Giấy CN mã số thuế của Công ty.

_ Giấy CN đăng ký kinh doanh của Công ty.

_ Báo cáo về tài chính trong 2 năm gần nhất của Công ty nếu có.

_ Điều lệ doanh nghiệp.

_ Thư chỉ định về người đại diện cho Công ty ở tại VN.

_ Quyết định của doanh nghiệp về việc đầu tư ở tại VN.

_ Xác nhận số dư của tài khoản doanh nghiệp tương ứng với mức vốn thực hiện đăng ký đầu tư.

_ Bản sao hộ chiếu của người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp.

_ Bản sao hộ chiếu của người đại diện doanh nghiệp.

2/ Trường hợp khi nhà đầu tư là cá nhân gồm:

_ Xác nhận số dư của tài khoản tương ứng đối với mức vốn thực hiện đăng ký đầu tư.

_ Bản sao có công chứng của Hộ chiếu/ CMND mà còn hiệu lực.

Chú ý: Giấy tờ của nước ngoài cần phải được tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự trong vòng không quá 3 tháng ở trước thời điểm thực hiện nộp hồ sơ và tiến hành công chứng dịch sang tiếng VN.

3/ Các giấy tờ khác có liên quan gồm:

_ Bản sao của sổ đỏ Giấy CN quyền được sử dụng đất thuộc địa điểm thực hiện triển khai về dự án.

_ Thỏa thuận về nguyên tắc đối với việc thuê đất, nhà làm địa điểm để triển khai về dự án.

_ Hợp đồng về liên doanh.

_ Những biểu mẫu hồ sơ trong quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH đã quy định.

III/ Các bước xin được cấp Giấy CN đầu tư doanh nghiệp:

1/ Nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ ở Bộ phận 01 cửa thuộc sở KH và đầu tư hay Ban quản lý khu CN của thành phố/ tỉnh trực thuộc tại trung ương.

Các cơ quan khi chưa có Bộ phận 01 cửa thì nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ ở phòng văn thư hay các phòng ban khác dựa vào quy định cụ thể của mỗi địa phương.

2/ Sở KH và đầu tư hay Ban quản lý khu CN sẽ thụ lý về hồ sơ, tiến hành ra Thông báo về yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ hay trình lên UBND của Thành phố hay Giám đốc Ban quản lý khu CN để được phê duyệt.

3/ Nhà đầu tư sẽ nhận kết quả việc giải quyết hồ sơ ở Bộ phận 01 cửa. Khi hồ sơ không được hợp lệ thì kết quả sẽ là Thông báo về yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Khi đã sửa đổi xong hồ sơ thì nhà đầu tư tiến hành nộp lại hồ sơ ở Bộ phận 01 cửa và làm theo đúng trình tự như ở lần nộp lúc ban đầu.

IV/ Tiến hành xin cấp về Giấy CN mã số thuế và dấu của doanh nghiệp:

Khi đã được cấp Giấy CN đầu tư thì nhà đầu tư phải liên hệ:

_ Công an thành phố/ tỉnh trực thuộc tại trung ương để tiến hành xin được cấp Dấu và Giấy CN mẫu con dấu doanh nghiệp.

_ Cục thuế thành phố/ tỉnh trực thuộc tại trung ương để tiến hành xin được cấp Giấy CN mã số thuế doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !