Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty du lịch nội địa mới nhất.

Hiện nay thì ngành du lịch đang là một trong những lĩnh vực tiềm năng ở Việt Nam và trong tương lai sẽ ngày càng phát triển với nhiều loại hình về dịch vụ một cách sáng tạo và đa dạng. Những người nào đang có ý định thực hiện đầu tư vào lĩnh vực du lịch này thì cần phải tiến hành những thủ tục về pháp lý trước khi chính thức hoạt động kinh doanh. Theo nội dung của luật du lịch năm 2005 đã quy định thì những ngành nghề du lịch hoạt động kinh doanh gồm có những loại hình sau: lưu trú du lịch, du lịch, phát triển về khu du lịch, vận chuyển khách du lịch, địa điểm du lịch và các dịch vụ về du lịch khác. Trong những loại hình đó thì kinh doanh về du lịch đang nhận được nhiều sự chú ý nhất vì quy mô hoạt động để đầu tư không cao so với mô hình khác như địa điểm du lịch hoặc khi du lịch và bên cạnh đó kinh doanh du lịch còn là dịch vụ được nhiều sự lựa chọn  từ khách hàng. Công ty Nam Việt Luật xin gửi đến các khách các thông tin cần thiết về những thủ tục và quy định theo pháp luật về việc thực hiện thành lập công ty du lịch cụ thể như sau:

Hoạt động du lịch là việc tổ chức, bán và xây dựng tiến hành toàn bộ hay 01 phần về chương trình du lịch đến khách du lịch, vì vậy kinh doanh du lịch là hoạt động kinh doanh những chương trình về du lịch mà hay gọi một cách thông thường là tour du lịch.

I/ Về hình thức kinh doanh công ty du lịch nội địa như sau:

_ Các đối tượng khách hàng là khách du lịch trong nước

_ Nội dung hoạt động kinh doanh: Thực hiện tổ chức về chương trình du lịch nội địa cho khách hàng trong nước.

_ Chú ý: Công ty du lịch quốc tế sẽ được phép kinh doanh du lịch nội địa.

_ Dựa vào Luật du lịch năm 2005 tại khoản số 06 Điều số 12 thì khi hoạt động kinh doanh về du lich mà không có giấy phép về kinh doanh, không có thực hiện đăng ký kinh doanh hay hoạt động kinh doanh không đúng các ngành nghề và phạm vi hoạt động kinh doanh là thuộc những hành vi bị nghiêm cấm của pháp luật. Bên cạnh đó trong nội dung luật du lịch năm 2005 tại Điều số 43 khoản số 01 thì cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch cần phải thực hiện thành lập công ty và cũng là điều kiện bắt buộc và ưu tiên mà những nhà dầu tư cần phải thực hiện theo. Nhưng với hoạt động kinh doanh du lịch nội địa thì không có bắt buộc càn phải thực hiện xin giấy phép con và chỉ cần đáp ứng nhũng điều kiện đẻ hoạt động kinh doanh du lịch nội địa.

II/ Các trình tự và thủ tục thành lập công ty du lịch nội địa:

1/ Tiến hành nộp hồ sơ về thành lập công ty:

Nội dung hồ sơ về thành lập công ty gồm có:

_ Dự thảo của điều lệ công ty.

_ Đơn xin đề nghị việc đăng ký công ty.

_ Hộ chiếu hay CMND của những cổ đông của công ty cổ phần hay thành viên của công ty TNHH.

_ Danh sách về những cổ đông của công ty cổ phần hay thành viên của công ty TNHH.

_ Giấy tờ ủy quyền cho Công ty Nam Việt Luật để tiến hành dịch vụ thành lập.

_ Các tài liệu khác trong những trường hợp đặc biệt.

Thực hiện nộp hồ sơ đến Sở KH và đầu tư ở nơi công ty dự định thực hiện đặt trụ sở chính.

Trong thời gian là từ 03 đến 06 ngày làm việc sẽ nhận được giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

2/ Thực hiện thông báo về thông tin đăng ký công ty:

Những thông tin về đăng ký công ty cần phải được tiến hành thông báo một cách công khai qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty trong thời gian là 30 ngày tính từ ngày được nhận giấy CN đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thực hiện công bố gồm có những thông tin đã được ghi trong giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

Chú ý: Theo nội dung của Nghị định số 50/2016/ND9-CP tại khoản 01 ở Điều số 26 thì với những hành vi không thực hiện công bố hay công bố mà không đúng thời gian đã quy định trong nội dung đăng ký công ty qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty thì sẽ bị phạt đóng tiền ở mức từ 1.000.000 vnđ đến 2.000.000 vnđ.

3/ Tiến hành khắc con dấu và thực hiện công bố về mẫu con dấu:

Công ty có thể ủy quyền cho Nam VIệt Luật hay có thể tự mình tiến hành việc khắc con dấu và công bố về việc sử dụng mẫu con dấu đến Sở KH và đầu tư. Công ty có thể tự quyết định về nội dung, số lượng và hình thức của con dấu tuy nhiên cần phải thể hiện được mã số và tên của công ty.

Khi đã nhận dược thông báo về mẫu dấu thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp giấy biên nhận cho công ty và thực hiện việc đăng tải về thông báo của công ty qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty và cung cấp thông báo trong việc đăng tải những thông tin về mẫu dấu của công ty cho công ty.

Thời gian hết hạn được tính từ 4 ngày làm việc.

II/ Các điều kiện để hoạt động kinh doanh du lịch nội địa:

Có thực hiện việc đăng ký về kinh doanh du lịch nội địa cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh.

Nhằm thuận tiện cho việc hoạt động kinh doanh thì công ty có thể thực hiện đăng ký thêm những ngành nghề có liên quan để phục cho hoạt động kinh doanh du lịch cụ thể như sau:

_ Ngành đại lý du lịch có mã 7911.

_ Ngành dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến tổ chức và quảng bá tour du lịch có mã 7920.

_ Ngành nhà hàng và những dịch vụ về ăn uống để phục vụ một cách lưu động có mã 5610.

_ Ngành dịch vụ về lưu trú ngắn ngày có mã 5510.

_ Ngành nghiên cứu về thị trường và thăm dò về dư luận có mã 7320.

Phải có các chương trình du lịch và phương án về kinh doanh du lịch nội địa cho khách du lịch trong nước.

Người đứng ra điều hành về hoạt động kinh doanh du lịch nội địa cần phải có ít nhất thời gian là 03 năm trong hoạt động lĩnh vực du lịch.

III/ Đối với hướng dẫn viên du lịch:

Công ty có thể sử dụng hướng dẫn viên du lịch nhằm hướng dẫn cho khách du lịch, tuy nhiên công ty cần phải thực hiện ký hợp đồng với hướng dẫn viên đó.

Về hướng dẫn viên cần phải có thẻ hướng dẫn viên quốc tế hay nội địa.

Về hướng dẫn viên du lịch quốc tế được phép hướng dẫn cho khách du lịch nội địa và quốc tế, con đối với hướng dẫn viên du lịch nội địa chỉ được phép hướng dẫn cho khách du lịch là người VN và không được phép hướng dẫn cho khách du lịch của nước ngoài.