Thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

 • 22/01/2021
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Doanh nghiệp FDI là gì ?

Doanh nghiệp FDI là cơ sở sản xuất kinh doanh được cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đầu tư dài hạn để thành lập và nắm quyền quản lý doanh nghiệp này. Việt Nam được đánh giá là một môi trường tiềm năng đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI như thế nào? Điều kiện thành lập doanh nghiệp FDI ra sao? Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo qua bài viết “Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp FDI mới nhất” sau nhé!

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam bằng hai hình thức là Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

thành lập doanh nghiệp fdi

                                                           Thành lập doanh nghiệp fdi

Thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI khi đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp là hình thức nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư dài hạn thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế tại một quốc gia khác. Việc thành lập công ty FDI tại Việt Nam bằng hình thức trực tiếp sẽ thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Thực hiện kê khai thông tin về dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trực tuyến lên Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện kê khai thông tin dự án đầu tư nước ngoài lên Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài. Sau khi kê khai các thông tin của dự án, nhà đầu tư sẽ được cấp thông tin tài khoản để cập nhật và theo dõi tình hình xử lý hồ sơ. Thông qua tài khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xử lý, cập nhật trạng thái hồ sơ và trả kết quả nhà đầu tư theo quy định

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp FDI dự định đặt trụ sở chính.

Nhà đầu tư nước ngoài nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện Bước 1.

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề nghị thành lập doanh nghiệp FDI theo mẫu có sẵn;
 2. Bản đề xuất dự án đầu tư gồm các thông tin sau: Thông tin nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu và quy mô dự án, số vốn đăng ký đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm dự án đầu tư, thời hạn và tiến độ đầu tư, thông tin về nhu cầu về lao động, các đề xuất của doanh nghiệp FDI về ưu đãi đầu tư và những đánh giá tác động hiệu quả kinh tế – xã hội dự án đầu tư mang lại của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam;
 3. Tài liệu chứng minh địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp FDI là hợp pháp như Hợp đồng thuê văn phòng, Bản sao công chứng còn hạn giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của bên cho thuê; Giấy phép xây dựng (nếu có); giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản của bên cho thuê (nếu bên cho thuê là tổ chức).

Nếu nhà đầu tư là cá nhân thì cung cấp thêm các tài liệu sau:

 1. Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ tùy thân của nhà đầu tư là cá nhân; 
 2. Xác nhận số dư tài khoản cá nhân có dấu của ngân hàng tương ứng với vốn đầu tư trong bản đề xuất thành lập doanh nghiệp FDI;

Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cung cấp thêm các tài liệu sau:

 1. Bản sao y công chứng hợp pháp hóa lãnh sự Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư là tổ chức;
 2. Bản sao y công chứng hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức; văn bản cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính; và tất cả các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của tổ chức là nhà đầu tư;
 3. Riêng đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật thì cần cung cấp thêm: Văn bản giải trình về việc sử dụng công nghệ.

– Cơ quan tiếp nhận: Phòng đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp FDI dự định đặt trụ sở chính.

– Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ được liệt kê ở mục trên. Nếu từ chối, cơ quan đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty FDI nộp 01 bộ hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh  để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp FDI. Hồ sơ gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp FDI;
 2. Điều lệ công ty FDI tự biên soạn;
 3. Danh sách thành viên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu có;
 4. Bản sao còn hạn Hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân hợp pháp khác của tất cả các thành viên nếu thành viên góp vốn thành lập công ty FDI là cá nhân; Hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân tương đương khác của tổ chức  nếu thành viên góp vốn thành lập công ty FDI là tổ chức đi kèm với chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp ở bước trên;

6. Văn bản ủy quyền nếu người mở Công ty FDI không trực tiếp nộp hồ sơ.

Bước 4: Thông báo mẫu con dấu tròn, đăng bố cáo cho doanh nghiệp FDI

Các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đều phải khắc dấu thông qua đơn vị khắc dấu; tiến hành đăng tải con dấu và công bố thông tin doanh nghiệp và đóng lệ phí theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

                                                        Doanh nghiệp FDI

Thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp FDI khi đầu tư gián tiếp nước ngoài

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty đã thành lập ở Việt Nam

Để thực hiện được bước này, đầu tiên doanh nghiệp FDI phải tìm và mua lại 1 công ty Việt Nam hoặc phải thực hiện thủ tục thành lập 1 công ty có vốn 100% của người Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty có vốn Việt Nam tại Phòng Đầu tư tuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập doanh nghiệp FDI.

– Thành phần hồ sơ:

 1. Giấy đề nghị đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo mẫu của Phòng đầu tư;
 2. Bản sao công chứng còn hạn chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác đối với nhà đầu tư nước ngoài  là cá nhân. Hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự quyết định thành lập hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác nếu nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp FDI là tổ chức.

-Thời hạn giải quyết hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp từ chối, cơ quan đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

– Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh thành phố dự định thành lập doanh nghiệp FDI.

Bước 2: Thay đổi nội dung thành viên góp vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty FDI

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận góp vốn của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định để cập nhật thông tin của nhà đầu tư nước ngoài trên giấy phép.

-Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. 

– Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh thành phố dự định mở doanh nghiệp FDI.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp FDI mới nhất” do công ty Nam Việt Luật chúng tôi biên soạn. Với kinh nghiệm và uy tín thông qua việc hỗ trợ thành lập cho rất nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, chúng tôi tin tưởng sẽ cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp FDI chuyên nghiệp nhất cho Quý khách hàng. Hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình và miễn phí!

 

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua