Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty dịch thuật mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Hiện nay hoạt động kinh doanh về ngành dịch vụ dịch thuật là thuộc ngành kinh doanh không có điều kiện bởi vì ngành này không có trong danh mục những ngành nghề hoạt động kinh doanh có điều kiện dựa theo nội dung của Luật đầu tư 2014. Nhưng để thực hiện thành lập về công ty dịch thuật thì vẫn phải cần đáp ứng một số điều kiện theo các quy định. Sau đây Công ty Nam Việt Luật xin nêu rõ nội dung về các điều kiện và thủ tục thành lập công ty dịch thuật đúng theo pháp luật quy định.

I/ Các điều kiện trong việc thành lập công ty dịch thuật:

Điều kiện và tiêu chuẩn đối với người dịch:

_ Với những ngôn ngữ không sử dụng phổ biến khi người dịch mà không có bằng cấp về ngoại ngữ và bằng cấp tốt nghiệp ĐH theo như quy định thì cần thông thạo về những ngôn ngữ đó. Đối với những Ngôn ngữ sử dụng phổ biến có nghĩa là các ngôn ngữ được thực hiện ở trên nhiều loại văn bản, giấy tờ được sở dụng ở VN và có nhiều người VN thực hiện dịch những ngôn ngữ loại này thành Tiếng Việt hay ngược lại. Chẳng hạn như những ngôn ngữ hiện tại đang phổ biến ở Việt Nam là tiếng Pháp, Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Đức… Những ngôn ngữ không sử dụng phổ biến ở Việt Nam là tiếng nước Ả Rập, Mông Cổ…

_ Cần có bằng cấp cử nhân của ngoại ngữ hoặc hơn về những thứ tiếng của nước ngoài phải thực hiện dịch hay có bằng cấp tốt nghiệp ĐH trở lên về những thứ tiếng của nước ngoài phải thực hiện dịch.

Theo nội dung Thông tư số 20/2015/TT-BTP tại Điều số 09 hướng dẫn về những quy định này cụ thể như sau:

Đối với người dịch cần phải có bằng cấp cử nhân của ngoại ngữ hoặc hơn về những thứ tiếng của nước ngoài phải thực hiện dịch hay có bằng cấp tốt nghiệp ĐH trở lên về những chuyên ngành khác đã được học bằng những thứ tiếng của nước ngoài phải thực hiện dịch.

_ Có đầy đủ các năng lực hành vi dân sự theo đúng pháp luật đã quy định.

Điều kiện đối với cộng tác viên về dịch thuật:

_ Khi người dịch là cộng tác viên thuộc Phòng Tư pháp cần phải thực hiện ký hợp đồng với cộng tác viên về dịch thuật của Phòng Tư pháp, nội dung trong đó cần xác định rõ rang về trách nhiệm của người dịch với chất lượng, nội dung của bản dịch.

_ Về người dịch cần có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với người dịch khi được chọn làm cộng tác viên về dịch thuật thuộc phồng tư pháp ở trong phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó người dịch cần chú ý một số văn bản, giấy tờ không được dịch nhằm chứng thực về chữ ký của người dịch gồm:

_ Văn bản, giấy tờ đã bị cũ nát, hư hỏng không xác định được những nội dung bên trong.

_ Văn bản, giấy tờ đã bị sửa chữa, tẩy xóa hay thêm, bớt những nội dung không được hợp lệ.

_ Văn bản, giấy tờ được tổ chức, cơ quan thẩm quyền từ nước ngoài cáp chứng nhận hay công chứng mà chưa được lãnh sự hợp pháp hóa.

_ Văn bản, giấy tờ có những nội dung trái quy định pháp luật, xã hội, đạo đức, có nội dung kích động, tuyên truyền chiến tranh và chống đối XHCN Việt Nam, có nội dung xuyên tạc về lịch sử dân tộc VN, nội dung xúc phạm uy tín, nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân và vi phạm đến quyền của công dân.

_ Văn bản, giấy tờ có đóng con dấu mật của tổ chức, cơ quan thẩm quyền hay không có đóng dấu mật mà có ghi là không được dịch.

II/ Về cơ sở pháp lý dựa theo nội dung của:

_ Thông tư số 20/2015/TT-BTP đã quy định và hướng dẫn thực hiện những một số điều trong Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

_ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thuộc chính phủ trong việc cấp bản sao của sổ gốc, Chứng thực hợp đồng, giao dịch và chữ ký, công chứng bản sao từ bản chính.

III Trình tự giải quyết và thủ tục thành lập công ty dịch thuật:

Khi thành lập công ty dịch thuật, các khách hàng cần phải chuẩn bị về hồ sơ để thực hiện thủ tục về khai sinh pháp lý của công ty dịch thuật. Việc thành lập công ty dịch thuật không có yêu cầu về những điều kiện mà chỉ cần có đáp ứng những yêu cầu theo các quy định trong việc thành lập công ty vì thế mà thành phần của hồ sơ cũng tương đương như những hồ sơ để thành lập doanh nghiệp bình thường khác. Nội dung trinh tự, thủ tục bao gồm:

1/ Thực hiện nộp trực tiếp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH và đầu tư.

2/ Phòng đăng ký kinh doanh xẽ tiến hành xem xét về hồ sơ có hợp lệ hay không.

3/ Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cấp giấy CN đăng ký thành lập công ty cho doanh nghiệp trong thời gian là 5 ngày làm việc tính từ lúc nhận được đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ.

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua