Thủ tục thành lập công ty con mới nhất.

Hiện nay để phát triển thêm về ngành nghề trong kinh doanh của mình, thì có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở thêm công ty con nhằm mục đích dễ quản lý. Công ty con là một loại hình hoạt động được một công ty khác góp vốn vào và có mức vốn trên 50% so với vốn điều lệ của công ty. Công ty góp vốn sẽ có quyền thực hiện việc bổ nhiệm những chức vụ trong công ty như là: Chủ tịch HĐ quản trị, Chủ tịch HĐ thành viên, Tổng Giám đốc hay Giám đốc vì thế 01 công ty có thể sẽ có nhiều công ty con. Công ty Nam Việt Luật xin nêu ra trong bài viết này về nội dung công ty con và những thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thành lập công ty con.

I/ Định nghĩa về công ty con:

Công ty con là công ty được 01 công ty khác góp vốn vào trên mức 50% so với vốn điều lệ của công ty. Vì thế có thể hiểu là 01 công ty sẽ có nhiều công ty con tuy nhiên 01 công ty con thì chỉ có 01 công ty mẹ. Khi 01 công ty được coi như là công ty mẹ của 01 công ty thì cần phải thuộc 1 trong những trường hợp như sau:

_ Sở hữu mức vốn điều lệ của công ty là trên 50% với trường hợp là công ty TNHH hay sở hữu mức vốn là trên 50% của tổng số cổ phần trong công ty cổ phần.

_ Có quyền thực hiện quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ trong công ty.

­_ Có quyền thực hiện bổ nhiệm những chức vụ trong công ty như là: Chủ tịch HĐ quản trị, Chủ tịch HĐ thành viên, Tổng giám đốc hay Giám đốc.

II/ Lý do của việc thành lập công ty con:

Với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh về nhiều ngành nghề khác nhau thì trong suốt quá trinh thực hiện hoạt động về kinh doanh sẽ dẫn tới việc khó khan trong quản lý về thu chi, lợi nhuận trong mỗi lĩnh vực.

Vì thế việc thành lập công ty con sẽ tạo ra các cá thể độc lập ở mỗi lĩnh vực, cùng với việc đầu tư về tài chính cũng như về công nghệ, máy móc của công ty mẹ thì sẽ tạo nên điều kiện thuận lợi cho công ty con nhằm phát triển về chuyên môn trong 01 lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhất định.

Trong trường hợp khác có rất nhiều công ty tiến hành việc thành lập nhiều công ty con hoạt động kinh doanh về ngành nghề lĩnh vực giống nhau, với việc thành lập công ty con kiểu như vậy sẽ tạo nên 01 sự cạnh tranh trong nội bộ nhằm mục đích cùng phát triển và nâng cao về hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho công ty mẹ cũng như toàn bộ các công ty con.

III/ Những thủ tục, cách thức để thành lập công ty con:

Nội dung hồ sơ về thành lập công ty con gồm có:

_ Giấy tờ đề nghị việc đăng ký thành lập công ty.

_ Điều lệ doanh nghiệp.

_ Tùy vào loại hình hoạt động cảu công ty mẹ mà cần thực hiện bổ sung hồ sơ một cách tương ứng cụ thể sau:

* Đối với công ty cổ phần cần có Quyết định của HĐ quản trị trong việc đề cử người thực hiện góp vốn quản lý vào doanh nghiệp.

* Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên cần có Quyết định của Chủ tịch HĐ thành viên trong việc đề cử người thực hiện góp vốn quản lý cho công ty con.

* Đối với công ty TNHH MTV cần có Quyết định từ chủ sở hữu trong việc đề cử người thực hiện góp vốn quản lý cho công ty con.

_ Danh sách các cổ đông, thành viên (Với trường hợp khi công ty con là công ty cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên trở lên)

Chú ý: Với người được doanh nghiệp đề cử đại diện thực hiện góp vốn cho công ty con thì không cần thiết phải là thành viên có nắm giữ số vốn ở công ty mẹ.

_ Giấy tờ ủy quyền để đi nộp hồ sơ (Đối với trường hợp người trực tiếp đi nộp không phải là người đại diện pháp luật cho công ty)

Ngoài những hồ sơ kể trên thì khi nộp hồ sơ cần có kèm theo những giấy tờ cụ thể như sau:

_ 01 bản sao có công chứng của CMND của người được đề cử thực hiện góp vốn và quản lý từ công ty mẹ.

_ 01 bản sao có công chứng của Giấy phép kinh doanh thuộc công ty mẹ.

_ 01 bản sao có công chứng của CMND của những thành viên trong doanh nghiệp.

Chú ý: Các giấy tờ công chứng kể trên có thời gian hết hạn chứng thực không quá 3 tháng đối với thời điểm tiến hành đi nộp hồ sơ.

Thực hiện nộp trực tiếp hồ sơ về thành lập công ty con tại Sở KH và đầu tư. Trong thời gian là 03 ngày tính từ ngày thực hiện bộp hồ sơ một cách hợp lệ ở Sở KH và đầu tư thì công ty sẽ được nhận Giấy phép kinh doanh của công ty con.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]