Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh mới nhất.

Chuyển phát nhanh là dịch vụ thuộc ngành nghề có liên quan về lĩnh vực bưu chính nằm trong các hoạt động về kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam đã quy định. Điều đó có nghĩa là là khi đã thành lập công ty có thực hiện đăng ký về ngành nghề trong lĩnh vực bưu chính thì doanh nghiệp đó còn cần phải thực hiện việc xin cấp giấy phép về kinh doanh thì lúc đó doanh nghiệp mới đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh về lĩnh vực trên. Công ty Nam Việt Luật xin nêu ra những bước thực hiện thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh cụ thể như sau:

I/ Thực hiện thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh có đăng ký về ngành nghề hoạt động kinh doanh về lĩnh vực dịch vụ chuyển phát  và bưu chính.

Để tiến hành việc thành lập công ty chuyển phát nhanh, doanh nghiệp cần phải đăng ký về:

1/ Ngành nghề kinh doanh:

* Chuyển phát có mã ngành là 5320.

* Bưu chính có mã ngành là 5310.

2/ Vốn điều lệ doanh nghiệp:

* Trong trường hợp khi cung ứng về dịch vụ bưu chính của quốc tế, công ty cần phải có số vốn ít nhất ở mức 05 tỉ đồng.

* Trong trường hợp khi cung ứng về dịch vụ bưu chính thuộc phạm vi liên tỉnh, nội tỉnh thì công ty cần phải có số vốn ít nhất ở mức 02 tỉ đồng.

Khi đã thành lập công ty cần chú ý các nội dung sau để doanh nghiệp hoạt động đúng theo pháp luật đã quy định:

* Đăng ký sử dụng về chữ ký số để thực hiện nộp thuế điện từ và Token.

* Tiến hành mở TK ngân hàng và thực hiện thông báo về TK ngân hàng đến Sở KH và Đầu tư.

* Đề nghị về việc đặt in và tiến hành in hóa đơn.

* Tiến hành nộp thuế GTGT và nộp tờ khai của thuế GTGT.

* Nộp thuế và tờ khai của thuế môn bài.

Nội dung hồ sơ về thành lập công ty bao gồm:

* Điều lệ doanh nghiệp.

* Giấy tờ đề nghị về đăng ký công ty.

* Bản sao phải hợp lệ của hộ chiếu, căn cước công dân, CMND hay các giấy tờ chứng thực về cá nhân khác của những thành viên trong doanh nghiệp. Của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ chức và phải kèm theo những giấy tờ chứng thực về cá nhân, nội dung của quyết định việc uỷ quyền đối với Người đại diện theo sự uỷ quyền từ tổ chức.

* Đối với công ty Cổ phần cần có danh sách các cổ đông sáng lập, đối với công ty TNHH cần có danh sách các.

* Văn bản của việc ủy quyền với trường hợp khi ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác cần tiến hành thủ tục về đăng ký doanh nghiệp.

* Quyết định của việc góp vốn đối với các cổ đông, thành viên trong công ty là tổ chức.

Thời gian hết hạn làm việc từ 4 đến 6 ngày làm việc.

Cơ quan thẩm quyền có quyền được cấp phép: ở Sở KH và đầu tư tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc thành phố, tỉnh ở nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ làm trụ sở chính.

II/ Tiến hành xin giấy phép kinh doanh về lĩnh vực dịch vụ bưu chính:

Nội dung hồ sơ về đề nghị việc cấp giấy phép của bưu chính bao gồm:

* Bản sao của giấy CN đăng ký kinh doanh về hoạt động trong lĩnh vực bưu chính hay giấy CN đầu tư về hoạt động trong lĩnh vực bưu chính ở VN do công ty chịu trách nhiệm và tự đóng dấu xác nhận về sự chính xác của các bản sao.

* Giấy tờ đề nghị về giấy phép của bưu chính.

* Các phương án hoạt động kinh doanh.

* Hoạt động và Điều lệ về tổ chức của công ty (nếu có).

* Ký hiệu đặc thù, nhãn hiệu, mẫu biểu tượng hay những yếu tố thuộc vào hệ thống nhận diện của công ty được thể hiện ở trên bưu gửi(nếu có).

* Nội dung của mẫu hợp đồng về cung ứng và sử dụng về dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính phải phù hợp theo pháp luật đã quy định về bưu chính.

* Tiêu chuẩn trong chất lượng của dịch vụ bưu chính, thực hiện công bố để áp dụng phù hợp theo pháp luật đã quy định về bưu chính.

* Bảng giá về cước của dịch vụ bưu chính phải phù hợp theo pháp luật đã quy định về bưu chính.

* Tài liệu đã được lãnh sự hợp pháp hóa chứng minh về tư cách pháp nhân của các đối tác từ nước ngoài.

* Thỏa thuận với công ty khác, với đối tác của nước ngoài sử dụng bằng tiếng Việt, với trường hợp khi hợp tác cung ứng tất cả, một hay một số những công đoạn trong dịch vụ lĩnh vực bưu chính thì cần đề nghị để cấp phép.

* Quy định mức giới hạn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với trường hợp khi phát sinh thiệt hại, các quy trình để giải quyết những khiếu nại của các khách hàng, thời gian hết hạn để giải quyết các khiếu nại phải phù hợp theo pháp luật đã quy định về bưu chính.

Nội dung phương án hoạt động kinh doanh bao gồm:

* Phạm vi hoạt động dự kiến để cung ứng dịch vụ.

* Thông tin về công ty gồm địa chỉ, tên, số fax, số điện thoại, địa chỉ của thư điện tử (mail) thuộc trụ sở hoạt động giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, website của công ty(nếu có) và những thông tin có liên quan khác.

* Quy trình hoạt động cung ứng về dịch vụ bao gồm quy trình vận chuyển, chuyển phát và chấp nhận.

* Điều hành về dịch vụ, phương thức để quản lý và hệ thống.

* Những biện pháp để đảm bảo an toàn đối với bưu gửi, con người, an ninh thông tin và mạng bưu chính trong hoạt động về bưu chính.

* Phương thức để cung ứng về dịch vụ do công ty tự tổ chức hay hợp tác về cung ứng dịch vụ đến công ty khác (trong trường hợp khi hợp tác với công ty khác, công ty thực hiện đề nghị việc cấp giấy phép về bưu chính phải tiến hành trình bày đầy đủ về phạm vi hợp tác, các công tác phối hợp về việc đảm bảo an ninh, an toàn, bồi thường thiệt hại và giải quyết khiếu nại đến người sử dụng dịch vụ).

* Phân tích về tính khả thi và về lợi ích xã hội – kinh tế của các phương án dựa vào những chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng, số lượng lao động, chi phí, tỷ lệ việc hoàn vốn đầu tư, thuế nộp vào ngân sách của nhà nước trong vòng 3 năm tới tính từ năm thực hiện đề nghị việc cấp phép.

Chú ý: Ben cạnh việc xin cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ về bưu chính, công ty cần phải thực hiện thông báo về hoạt động bưu chính đến cơ quan thẩm quyền của nhà nước. Những hoạt động về bưu chính mà công ty cần phải thực hiện thông báo là:

* Cung ứng về dịch vụ thư khi khối lượng đơn lẻ lớn hơn 02 kg.

* Cung ứng về dịch vụ thư mà không có địa chỉ để nhận khi khối lượng đơn lẻ là 02 kg.

* Khi làm đại lý cho công ty cung ứng về dịch vụ của bưu chính từ nước ngoài.

* Cung ứng về dịch vụ kiện, gói.

* Làm đại diện cho công ty cung ứng về dịch vụ của bưu chính từ nước ngoài.

* Nhận việc nhượng quyền về thương mại trong lĩnh vực bưu chính của nước ngoài vào VN.

* Làm văn phòng đại diện của công ty cung ứng về dịch vụ của bưu chính từ nước ngoài.

* Làm văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty cung ứng về dịch vụ của bưu chính được thành lập dựa theo luật pháp của VN.

Các cơ quan thẩm quyền được quyền cấp phép dịch vụ của bưu chính:

Bộ truyền thông và thông tin có quyền:

* Cấp văn bản về xác nhận việc thông báo hoạt động trong bưu chính với trường hợp khi cung ứng về dịch vụ của bưu chính thuộc phạm vi quốc tế, liên tỉnh và những trường hợp theo Luật bưu chính ở điểm d, đ, e, h trong khoản 01 tại Điều số 25 đã quy định.

* Cấp giấy phép bưu chính với nhữn trường hợp cung ứng về dịch vụ thư thuộc phạm vi quốc tế, liên tỉnh.

Sở truyền thông và thông tin có quyền:

* Cấp văn bản về xác nhận việc thông báo hoạt động bưu chính với trường hợp khi cung ứng về dịch vụ của bưu chính thuộc phạm vi trong tỉnh và với trường hợp theo Luật bưu chính ở điểm g trong khoản 01 tại Điều số 25 đã quy định.

* Cấp giấy phép về bưu chính với trường hợp khi cung ứng về dịch vụ thư thuộc phạm vi trong tỉnh.

Về cơ sở pháp lý dựa theo nội dung:

  • Nghị định 47/2011/NĐ-CP đã quy định một cách chi tiết để thi hành những nội dung trong Luật Bưu chính.
  • Luật bưu chính năm 2010.
  • Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !