Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài【Bí quyết thành công】

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Theo quy định của Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014 thì thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được thông qua nhiều bước và trình tự nhất định, đòi hỏi người thực hiện thủ tục phải am hiểu về những quy định pháp luật hiện hành để có thể thực hiện được đúng và đầy đủ thủ tục. Dưới đây là các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mà Nam Việt Luật sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện thủ tục. Nếu các bạn không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì có thể liên hệ Nam Việt Luật để được tư vấn.

thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai

Tóm tắt nội dung

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đây là bước ban đầu trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Bước này cần thực hiện trong một số trường hợp nhất định chứ không phải là tất cả các trường hợp phải thực hiện. Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
– Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
– Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý.
– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
– Bản sao một trong các tài liệu sau:
– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư.
– Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.
– Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính.
– Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
– Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
– Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
* Chú ý: Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì không cần thực hiện bước này.

Cơ quan nộp hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư.

Thời gian làm việc:

 • Từ 15 -30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.
+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
– Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
– Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý.
– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
– Bản sao một trong các tài liệu sau:
+Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư.
+Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.
+Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính.
+Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
+Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
– Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Cơ quan nộp hồ sơ đăng ký đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phốsở tại.

Thời gian thực hiện hồ sơ đăng ký đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Bước 03: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư bắt buộc chuẩn bị hồ sơ tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 loại hình doanh nghiệp đó là thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài hoặc thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài.

Thành lập công ty Cổ phần 100% vốn nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần
– Điều lệ công ty cổ phần.
– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)
Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần 100% vốn nuớc ngoài:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư sở tại.

Thời gian thành lập công ty cổ phần 100% vốn nuớc ngoài:

 • 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành lập công ty TNHH cần chuẩn bị hồ sơ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH
– Điều lệ công ty TNHH.
– Danh sách thành viên góp vốn thành lập công ty TNHH.
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
– Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự dịch thuật ra tiếng việt và công chứng bản dịch.

Cơ quan nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 100% vốn nuớc ngoài:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư sở tại.

Thời gian thành lập công ty TNHH 100% vốn nuớc ngoài:

 • 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 04: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

 • Công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải đăng bố cáo điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.
 • Nội dung đăng bố cáo điện tử bao gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây: Ngành nghề đăng ký kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Cơ quan thực hiện đăng bố cáo điện tử: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 05: Khắc dấu công ty cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

 • Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và doanh nghiệp đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép khắc dấu công ty.
 • Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 06: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

 • Sau khi khắc dấu, công ty tiến hành thông báo mẫu dấu, đăng tải mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để con dấu có hiệu lực pháp lý và được phép sử dụng.
 • Sau khi thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu thì doanh nghiệp được sở KH-ĐT cấp giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện:

 • Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện:

 • 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 7: Thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế điện tử, kê khai thuế ban đầu, dịch vụ kế toán:

– Tham khảo chỉ tiết tại bài viết: thành lập công ty

– Các bước mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế điện tử, kê khai thuế ban đầu cần có 01 kế toán viên có kinh nghiệm để thực hiện những công việc phức tạp trên. Nếu như doanh nghiệp bạn chưa có nhân sự thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục trên vui lòng liên hệ Dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật để được hỗ trợ kịp thời.
– Việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện qua rất nhiều công đoạn chuẩn bị hồ sơ, liên hệ nhiều cơ quan ban ngành để có thể nộp hồ sơ để được cấp phép kinh doanh. Trong quá trình thực hiện thủ tục nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật để được giải đáp hồ sơ và tư vấn thành lập công ty chính xác nhất.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua