Thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp cần những gì ?

Hiện nay nhu cầu về thành lập doanh nghiệp ở VN ngày càng lớn. Nhưng không phải là doanh nghiệp nào đều cũng hiểu rõ những thủ tục cần thiết để tiến hành trong quá trình thực hiện thành lập và đi vào hoạt động, nhất là đối với thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp.

I/ Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gồm:

Nội dung hồ sơ thực hiện tăng vốn điều lệ gồm có:

_ Quyết định trong việc thực hiện phát hành về cổ phần chào bán khi tăng vốn điều lệ của các Đại HĐ cổ đông. Nội dung của Quyết định cần phải nêu rõ đối với số lượng về cổ phần thực hiện chào bán.

_ Giấy đề nghị việc tăng vốn điều lệ cần có chữ ký của người được đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

_ Khi có thành viên mới tham gia thì cần phải có giấy tờ xác nhận việc góp vốn.

_ Biên bản cuộc họp về việc tăng vốn điều lệ của HĐ cổ đông phải có chữ ký từ chủ tịch HĐ và của người ghi nội dung biên bản.

_ Trong trường hợp khi lần đầu thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh thì cần phải có thực hiện thông báo việc cập nhật về số điện thoại.

_ Bản sao của CMND có chứng thực đầy đủ đối với thành viên mới (thời hạn không quá 03 tháng).

_ Giấy tờ ủy quyền.

II/ Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

Để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty TNHH 02 thành viên thì những doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục như sau:

_ Công ty TNHH 02 thành viên trở nên phải bắt buộc thực hiện thông báo nhằm thay đổi đối với phần nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp, thời gian trong vòng là 10 ngày được tính bắt đầu từ ngày đã hoàn thành những thủ tục thực hiện thay đổi đối với vốn điều lệ.

_ Trong trường hợp khi công ty TNHH hai thành viên làm tăng mức vốn góp của các thành viên thì làm cho mức vốn góp mà được phân chia đều cho những thành viên dựa vào tỷ lệ tương ứng sẽ bằng so với phần góp vốn ở trong bảng nội dung của vốn điều lệ trong doanh nghiệp.

III/ Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV gồm:

_ Việc thực hiện tăng vốn điều lệ sẽ là việc mà chủ sở hữu doanh nghiệp trong lĩnh vực về đầu tư hoặc lĩnh vực về huy động thêm nguồn vốn góp từ những người khác. Những chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ được toàn quyền quyết định những hình thức thực hiện tăng và những mức tăng đối với vốn điều lệ.

_ Các trường hợp khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm nguồn vốn góp từ nhiều người khác thì doanh nghiệp cần phải tiến hành đưa ra nhiều bộ phận về tổ chức quản lý.

IV/ Các chú ý khi đã thực hiện thay đổi vốn điều lệ như sau:

_ Khi làm thay đổi mức thuế môn bài mà phải nộp vào trong năm tiếp đến thì doanh nghiệp cần phải thực hiện nộp đầy đủ các hồ sơ khai về những mức của thuế môn bài trong năm tiếp đến và được gia hạn việc nộp thuế môn bài trong ngày 31-12 vào năm đó nhằm có thể để nhận biết được những sự thay đổi.

_ Những doanh nghiệp cần phải chú ý thực hiện kê khai một cách rõ ràng nội dung của bản kê khai ở trong báo cáo tài chính và thực hiện tìm hiểu về sự thay đổi đối với mục nguồn vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp.

V/ Các chú ý trước khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp:

1/ Lợi ích khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp:

Đối với nhu cầu về tăng vốn điều lệ thì được xem là rất đơn giản ở trong vốn điều lệ doanh nghiệp, các doanh nghiệp nào khi muốn tăng thì đều có thể thực hiện bất cứ lúc nào cũng đều được. Tuy nhiên bên cạnh đó doanh nghiệp sẽ cần chú ý trong việc giảm đi về vốn thì sẽ khiến cho doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn. Bất cứ lúc nào mà doanh nghiệp muốn thực hiện giảm đi mức vốn thì được cung cấp của báo cáo tài chính ở những thời điểm nhằm bảo đảm đủ về số tiền mặt thực hiện thanh toán những khoản vốn đã giảm, cũng như giúp thực hiện thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp. Chính vì vậy doanh nghiệp mà đang có ý định thực hiện tăng vốn điều lệ thì sẽ cần phải cân nhắc nhiều hơn.

2/ Các trường hợp không nên thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp như sau:

_ Sau các quá trình tiến hành tra cứu về vốn điều lệ doanh nghiệp thì các công ty sẽ cần phải thực hiện công bố nội dung thông tinx đã được thay đổi qua cổng thông tin doanh nghiệp QG, ở phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở KH và đầu tư nhằm tiến hành cấp nhanh đến doanh nghiệp 01 giấy phép kinh doanh mới.

_ Doanh nghiệp cần phải nộp và tiến hành đầy đủ các thủ tục như sau:

+ Thực hiện lập ra bản kê khai và tiến hành nộp mẫu số 08.

+ Cần phải nộp tờ khai của thuế môn bài được bổ sung.

_ Cần phải nộp bổ sung về kê khai của thuế môn bài dựa vào pháp luật đã quy định như sau: Trường hợp khi người đi nộp thuế mà có sự thay đổi những yếu tố có liên quan đến việc căn cứ tính thuế mà làm thay đổi mức thuế môn bài cần phải nộp trong năm tiếp đến thì cần phải nộp hồ sơ về khai thuế môn bài của năm tiếp đến, hạn chót việc thực hiện khai thuế là vào ngày 31-12 trong năm có thay đổi.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !