• Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài

  • Đầu tư nước ngoài
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Vốn điều lệ của công ty nước ngoài được hiểu là tổng phần vốn do chủ sở hữu công ty, do các thành viên, các cổ đông góp hoặc cam kết góp. Theo luật doanh nghiệp hiện hành, mỗi loại hình công ty sẽ có hình thức tăng vốn khác nhau. Đặc biệt đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài có quyền điều chỉnh, tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài cùng với việc tâng vốn điều lệ công ty nước ngoài. Dưới đây là một số thông tin cụ thể.  

  Căn cứ pháp lý tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài:

  • Luật doanh nghiệp hiện hành;
  • Luật đầu tư hiện hành;
  • Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư

  Khi công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần tăng vốn điều lệ mà vốn thực hiện dự án đầu tư thấp hơn hoặc bằng với vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì trước khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ớn hơn hoặc bằng với vốn điều lệ công ty sau khi tăng lên. Cụ thể thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài như sau:

  Quy trình 1: Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài trên giấy chứng nhận đầu tư

  Bước 1: Kê khai trực tuyến thông tin điều chỉnh tăng vốn dự án đầu tư

  Theo nghị định hướng dẫn luật đầu tư thì trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục kê khai trực tuyến các thông tin cần điều chỉnh về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. bằng cách truy cập vào đường dẫn sau: https://vietnaminvest.gov.vn của Cục Đầu tư nước ngoài

  Nhấn vào “Khai hồ sơ trực tuyến“:

  thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-nuoc-ngoai-1

   

  Tiếp đến nhấn vào: “Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam” sau đó nhấn “Tiếp theo

   

  thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-nuoc-ngoai-2

  Tiếp đến, phần thông tin hồ sơ sẽ chọn các mục như sau:

  • Chọn kiểu hồ sơ muốn lập: Đăng ký điều chỉnh
  • Chọn loại hồ sơ: 05.Đăng ký điều chỉnh
  • Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố hoặc (ban quản lý khu kinh tế)
  • Chọn Sở kế hoạch đầu tư: Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh (ở đây mình ví dụ là hồ sơ nộp tại TPHCM thì chọn tại TP.HCM, còn ở các tỉnh khác thì các bạn chọn tỉnh tương ứng).

  Sau đó nhấn:”Tiếp theo” như hình bên dưới

  thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-nuoc-ngoai-3

  Tiếp đến sẽ hiện ra một bảng liệt kê các thông tin mà bạn cần điền ở hình bên dưới như sau:

  • Người nộp hồ sơ: Điền đầy đủ tên của bạn
  • Địa chỉ: Điền theo thông tin của bạn
  • Điện thoại: Điền theo thông tin của bạn
  • Email: Điền theo thông tin của bạn
  • Số GCNĐT: Điền theo thông tin số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Mô tả nội dung điều chỉnh: Mô tả nội dung điều chỉnh cụ thể là tăng vốn dự án đầu tư
  • Tên dự án theo tiếng việt Điền tên dự án theo tiếng việt hiển thị trong giấy chứng nhận đầu tư.
  • Địa điểm thực hiện dự án: Bạn cần điền địa điểm thực hiện dự án hiển thị trong giấy chứng nhận đầu tư.

  thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-nuoc-ngoai-4

  Sau đó nhấn: “Hoàn thành” hoặc cần điều chỉnh thông tin gì thì nhấn: “Nhập lại

  Sau khi thực hiện thủ tục kê khai thông tin trực tuyến ở trên, thì nhà đầu tư cần chuẩn bị bộ hồ sơ điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án đầu tư được điền đầy đủ thông tin dưới đây nộp tại Phòng đầu tư nước ngoài thuộc sở kế hoạch đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp/ Khu chế xuất nơi thực hiện dự án đầu tư của công ty.

  Hồ sơ điều chỉnh tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài trên giấy phép đầu tư

  Hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án gồm các thành phần sau:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo đúng Biểu mẫu I-7 Biểu mẫu trong thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài
  • Biên bản giải trình về việc tăng vốn thực hiện dự án, phải nêu rõ nguồn vốn tăng.
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án
  • Biên bản họp của nhà đầu tư về việc tăng vốn thực hiện dự án
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất trước khi điều chỉnh vốn
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục điều chỉnh vốn thực hiện dự án.

  Hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án nộp tại Phòng đầu tư nước ngoài – Sở kế hoạch đầu tư  hoặc nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi thực hiện dự án của công ty.

   

  Vốn pháp định của công ty tnhh là bao nhiêu?

  Quy trình 2: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Sau khi công ty thực hiện xong thủ tục tăng vốn thực hiện dự án, công ty tiến hành nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty nước ngoài đặt trụ sở.

  Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm có:

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định
  • Biên bản họp của hội đồng thành viên/ cổ đông trong công ty nước ngoài về việc tăng vốn điều lệ
  • Quyết định của chủ sở hữu / thành viên/ cổ đông công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài
  • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài
  • Chứng minh nhân dân của người đại diện làm thủ tục tăng vốn điều lệ.

  (Gọi 24/7): 0909608102

  (Gọi 7:45 – 17:15): 02873000555

  Email: info@namvietluat.vn

  Hy vọng thông tin trên đây giúp bạn tiến hành làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài và tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài nhanh chóng! Nếu cần làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được thực hiện dịch vụ nhé:

Thông báo
Gọi điện thoại