Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

Vốn điều lệ của công ty nước ngoài được hiểu là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty, do các thành viên, các cổ đông góp hoặc cam kết. Theo luật, công ty nói chung và công ty nước ngoài có quyền điều chỉnh, tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài; thay đổi cơ cấu góp vốn trong công ty. Mỗi loại hình công ty sẽ có hình thức tăng vốn khác nhau, đặc biệt đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Khi tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài, công ty cần thực hiện các thủ tục như sau:

Điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án

Nếu trường hợp vốn điều lệ công ty bằng vốn thực hiện dự án thì công ty sẽ phải làm thủ tục điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án phải lớn hơn hoặc bằng với vốn điều lệ sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài.

Hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo đúng Biểu mẫu I-7 Biểu mẫu trong thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài
 • Bản giải trình về việc tăng vốn thực hiện dự án, phải nêu rõ nguồn vốn tăng.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án
 • Biên bản họp của nhà đầu tư về việc tăng vốn thực hiện dự án
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất trước khi điều chỉnh vốn
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục điều chỉnh vốn thực hiện dự án.

Hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án nộp tại Phòng đầu tư nước ngoài – Sở kế hoạch đầu tư  hoặc nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi thực hiện dự án của công ty.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

Vốn pháp định của công ty tnhh là bao nhiêu?

Sau khi công ty thực hiện xong thủ tục tăng vốn thực hiện dự án, công ty tiến hành nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty nước ngoài đặt trụ sở.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài gồm có:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/ cổ đông trong công ty nước ngoài về việc tăng vốn
 • Quyết định của chủ sở hữu / thành viên/ cổ đông công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài
 • Chứng minh nhân dân của người đại diện làm thủ tục tăng vốn điều lệ.

Hy vọng thông tin trên đây giúp bạn tiến hành làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài nhanh chóng! Nếu cần làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được thực hiện dịch vụ nhé:

(Gọi 24/7): 0909608102  –  0782222229

(Gọi 7:45 – 17:15): 19006164 –  02873000555

Email: info@namvietluat.vn

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !