• Thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty

  • Tạm ngừng kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty:

  A. Thành phần, số lượng

  hồ sơ

  A. Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

  2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

  3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

  4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

  B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  B. Thời hạn

   giải quyết

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

   

  C. Kết quả

  thực hiện

  – Giấy xác nhận về việc văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

  – Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Thông báo
Gọi điện thoại