• Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư

  • Đầu tư nước ngoài
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay, pháp luật Việt Nam có nhiều thay đổi lớn liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư. Luật Đầu tư 2014 được ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đã tạo nên nhiều thay đổi trong cả nội dung lẫn thủ tục. Một trong những vấn đề đáng quan tâm là các loại giấy tờ được cấp trước ngày có hiệu lực thi hành có còn hiệu lực sử dụng hay không và trong trường hợp nào thì doanh nghiệp phải thực hiên thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận theo luật mới.

  Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 74 Luật Đầu tư 2014 và Điều 59 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương vẫn có hiệu lực và có giá trị như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện dự án của mình theo nội dung ghi nhận trên những loại giấy tờ này.

  Trong trường hợp doanh nghiệp có một số thay đổi thì phải thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư . Vì áp dụng theo Luật đầu tư năm 2005 thì giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên theo Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 02 bản giấy phép riêng. Do đó, khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư 2005, nay muốn điều chỉnh nội dung dự án đầu tư cũng như nội dung đăng ký kinh doanh thì trước tiên phải tiến hành thủ tục Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Thủ tục Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm 3 bước

  – Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề cấp đổi

  – Bước 2. Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh để xem xét cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  – Bước 3. Nhận kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 5-7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  2. Hồ sơ cấp đổi gồm

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT

  Lưu ý: Trong quá trình làm hồ sơ cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , nếu công ty muốn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì có thể nộp thêm các mẫu thay đổi tương ứng trong hồ sơ cấp đổi

  Sau khi được cấp đổi qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Nhà đầu có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như :

  – Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

  – Tên dự án đầu tư.

  –  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

  –  Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

  – Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

  –  Thời hạn hoạt động của dự án.

  – Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

  – Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

  –  Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

  thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Phòng đăng ký đầu tư và kết quả nhận được sẽ là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   3. Căn cứ pháp lý của thủ tục

  – Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

  – Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổiThông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế Hoạch đầu tư ngày 01/12/2015 hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp

  – Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

  – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015;

  – Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016.

  4. Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại Nam Việt Luật bạn sẽ được hỗ trợ các nội dung sau:

  – Tư vấn về mọi vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc;Tư vấn đảm bảo lợi ích cao nhất cho quý khách hàng;

  – Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung dự án đầu tư phù hợp với yêu cầu của khách hàng và qui định của pháp luật về đầu tư;

  – Hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng;

  – Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư; Giải trình với cơ quan cấp phép đầu tư, nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao lại tận tay cho quý khách hàng;

  – Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

  – Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam

  Hãy liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại