Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

I/ Thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận như sau:

1/ Trường hợp là công ty Cổ phần, công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì hồ sơ gồm:

_ Bản quyết định của HĐ quản trị trong Công ty cổ phần hay HĐ thành viên trong Công ty TNHH đối với việc thay đổi địa công ty.

_ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp.

_ Bản thông báo của việc dùng con dấu mới.

_ Giấy tờ ủy quyền đối với trường hợp khi người trực tiếp đi nộp không phải là đại điện pháp luật của công ty.

_ Biên bản cuộc họp từ HĐ quản trị trong Công ty Cổ phần hay HĐ thành viên trong Công ty TNHH đối với việc thay đổi địa chỉ công ty.

2/ Trường hợp là công ty TNHH MTV thì hồ sơ gồm:

_ Bản quyết định từ Chủ sở hữu đối với việc thay đổi địa công ty.

_ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

_ Bản thông báo của việc dùng con dấu mới.

_ Giấy tờ ủy quyền với trường hợp khi người trực tiếp đi nộp không có phải là đại điện pháp luật của công ty.

3/ Thời hạn trả kết quả, nơi nộp khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận:

_ Thời hạn để trả kết quả là trong thời gian quy định 03 ngày làm việc, tính từ ngày đã nộp hồ sơ một cách hợp lệ ở Sở KH và đầu tư thì công ty sẽ được nhận giấy phép kinh doanh, được công nhận về địa chỉ mới.

_ Địa điểm nộp trực tiếp là ở Sở KH và Đầu tư thuộc các tỉnh tại nơi mà công ty đặt làm trụ sở.

Chú ý: khi thực hiện thay đổi địa chỉ công ty mà khác quận thì cần phải khắc lại một con dấu mới của doanh nghiệp và tiến hành đăng nội dung thông báo đến Sở KH và đầu tư đối với việc dùng con dấu mới.

4/ Tạo hồ sơ để thực hiện thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty với bên thuế để chuyển đổi quận cũ sang quận mới:

_ Thành phần hồ sơ gồm có:

+ 02 bản sao của giấy phép kinh doanh mới của doanh nghiệp (tùy thuộc mỗi quận sẽ yêu cầu bản sao cần công chứng hoặc không, do đó tốt nhất nên chuẩn bị bản sao có công chứng).

+ Giấy tờ ủy quyền với trường hợp khi người đi nộp trực tiến không có phải là đại diện pháp luật của công ty.

+ Bản mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư 95/2016/TT-BTC thuộc Bộ Tài chính vào ngày 28-6-2017.

_ Thời hạn để xử lý được quy định trong vòng là từ 10 đến 15 ngày làm việc, tính từ ngày đã nộp hồ sơ cho Chi cục thuế.

_ Địa điểm nộp trực tiếp là ở Chi cục thuế thuộc quận cũ của doanh nghiệp. Khi chi cục thuế thuộc quận cũ của doanh nghiệp đã có ra Thông báo đối với việc chuyển đổi cơ quan quản lý của thuế thì công ty sẽ phải đem bản thông báo này đến cơ quan của thuế tại quận mới nhằm được tiếp nhận và quản lý từ cơ quan của thuế tại quận mới.

II/ Thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận như sau:

1/ Những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận như sau:

_ Trong trường hợp nếu hóa đơn vẫn còn dựa vào địa chỉ cũ mà công ty không có muốn được tiếp tục dùng thì cần phải làm bản thông báo của việc hủy hóa đơn, sau đó nộp cho thuế và trong khi tiến hành đặt in về hóa đơn mới thì công ty cần phải làm bản thông báo đối với việc phát hành về hóa đơn mới nhằm đưa vào sử dụng.

_ Trong suốt quá trình làm bộ hồ sơ về việc chuyển đổi quận với bên thuế thì công ty sẽ không được phép thực hiện xuất hóa đơn.

2/ Hoàn thành hồ sơ khi thay đổi địa chỉ công ty ở Sở KH và Đầu tư:

_ Thành phần hồ sơ khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận gồm có:

+ Bản quyết định từ Chủ sở hữu đối với việc thay đổi địa chỉ công ty.

+ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

+ Giấy tờ ủy quyền với trường hợp khi người đi nộp trực tiếp không có phải là đại điện pháp luật của công ty.

+ Biên bản cuộc họp từ HĐ quản trị trong Công ty cổ phần hay HĐ thành viên trong Công ty TNHH đối với việc thực hiện thay đổi địa chỉ của công ty.

+ Bản quyết định từ HĐ quản trị trong Công ty cổ phần hay HĐ thành viên trong Công ty TNHH đối với việc thực hiện thay đổi địa chỉ của công ty.

_ Thời hạn để trả kết quả được quy định trong vòng là 3 ngày làm việc, tính từ ngày đã nộp hồ sơ một cách hợp lệ ở Sở KH và đầu tư thì công ty sẽ được nhận giấy phép kinh doanh, được công nhận về địa chỉ mới của công ty.

_ Địa điểm nộp trực tiếp là ở Sở KH và Đầu tư thuộc những tỉnh thành tại nơi được đặt làm trụ sở chính

3/ Hoàn thành hồ sơ để thông báo tại chi cục thuế khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận:

_ Công ty cần làm mẫu số 08 khi thực hiện thay đổi địa chỉ công ty nhằm được cập nhật về địa chỉ mới đến thuế.

_ Trong trường hợp nếu như cuốn hóa đơn cũ dựa vào địa chỉ cũ của công ty mà vẫn chưa có được dùng hết và công ty không có muốn được tiếp tục dùng hóa đơn đó thì sẽ cần phải làm bản thông báo của việc hủy hóa đơn, sau đó nộp cho thuế và trong khi tiến hành đặt in về hóa đơn mới thì cần phải hoàn tất lại bản thông báo của việc phát hành về hóa đơn mới để nộp cho thuế.

_ Với trường hợp nếu như cuốn hóa đơn cũ dựa vào địa chỉ cũ của công ty mà vẫn chưa có được dùng hết và công ty muốn được tiếp tục dùng thì sẽ cần phải tiến hành khắc con dấu vuông có nội dung của địa chỉ mới được đóng trên hóa đơn, sau đó làm ra mẫu TP04 để thực hiện nộp trên mạng nhằm được tiếp tục dung hóa đơn còn lại ở đó.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua