• Thủ tục khai báo thuế công ty mới thành lập mới nhất.

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay nhiều chủ doanh nghiệp thắc mắc về các thủ tục về thuế cần phải làm sau khi mới được thành lập xong công ty của mình. Chính vì sự phức tạp liên quan đến pháp lý của những thủ tục này mà không phải ai cũng năm bắt hết được, Công ty Nam Việt Luật sẽ hướng dẫn cụ thể về những thủ tục khai báo thuế cần phải làm sau khi mới được thành lập xong công ty.

  I/ Thực hiện đăng ký phương pháp về tinh thuế GTGT:

  Đối với việc tinh thuế GTGT sẽ có 02 phương pháp: Phương pháp trực tiếp, phương pháp khấu trừ:

  1/ Với trường hợp khi không thực hiện đăng ký sử dụng phương pháp về tính khấu trừ của thuế GTGT thì sẽ áp dụng phương pháp vè tính trực tiếp dựa vào công thức như sau:

  Thuế GTGT trực tiếp = doanh thu  x  tỉ lệ %

  Dựa vào hoạt động kinh doanh của công ty nhằm xác định về tỉ lệ % như sau:

  _ Về xây dựng, dịch vụ không bao gồm việc thầu về nguyên, vật liệu tỉ lệ là: 5%.

  _ Về cung cấp, phân phối hàng hóa tỉ lệ là: 1%

  _ Về dịch vụ, vận tải, sản xuất có liên quan đến xây dựng, hàng hóa bao gồm cả thầu về nguyên vật liệu tỉ lệ là: 3%.

  _ Các hoạt động về kinh doanh khác tỉ lệ là: 2%

  2/ Trong trường hợp doanh nghiệp cần phải đáp ứng những điều kiện được quy định trong khoản 03 tại Điều số 03 thuộc Thông tư 119/2014/TT-BTC về việc đăng ký tự nguyện để sử dụng về phương pháp khấu trừ về thuế dựa vào mẫu 06-GTGT được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư 156/2013/TT-BTC để áp dụng về phương pháp khấu trừ. Thời gian hết hạn nộp của mẫu 06-GTGT là trước thời gian hết hạn việc nộp hồ sơ về khai thuế phát sinh đầu tiên và thực hiện nộp hồ sơ cho cơ quan của trực tiếp quản lý.

  II/ Thực hiện nộp lệ phí và khai thuế môn bài:

  Doanh nghiệp mới được thành lập cần phải thực hiện nộp lệ phí và kê khai thuế môn bài chậm nhất và vào ngày cuối cùng trong tháng (kể từ lúc bắt đầu hoạt động trong kinh doanh)

  Với trường hợp khi doanh nghiệp mới được thành lập những chưa có hoạt động trong kinh doanh thì cần phải thực hiện khai báo lệ phí môn bài với thời gian là trong 30 ngày tính từ ngày cấp giấy CN đăng ký kinh doanh hay ngày được cấp giấy CN đăng ký thuế và đăng ký đầu tư.

  Trong trường hợp doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm sẽ cần phải thực hiện nộp thuế môn bài của cả năm, đối với trường hợp công ty thành lập trong khoảng 6 tháng cuối năm sẽ chỉ cần thực hiện nộp 50% thuế dựa theo mức thuế trong 01 năm.

  Nội dung hồ sơ gồm có tờ khai về lệ phí môn bài dựa vào Nghị định số 139/2016/NĐ-CP đã quy định đối với phí môn bài. Trong Thông tư 302/2016/TT-BTC có hướng hưỡng về phí môn bài, nội dung của mức nộp về thuế môn bài như sau:

  _ Với các văn phòng đại diện, chi nhánh, đơn vị tác nghiệp, địa điểm hoạt động kinh doanh, các tổ chức khác thì chi phí là: 1.000.000 vnđ/ năm.

  _ Với doanh nghiệp có mức vốn đầu tư hay vốn điều lệ không quá 10 tỉ đồng thì chi phí là: 2.000.000 vnđ/ năm.

  _ Với danh nghiệp có mức vốn đầu tư và vốn điều lệ lớn hơn 10 tỉ đồng thì chi phí là: 3.000.000 vnđ/ năm

  Trường hợp doanh nghiệp không có số vốn điều lệ sẽ phải căn cứ vào số vốn đầu tư được ghi trên giấy CN đăng ký đầu tư hay của văn bản quyết định về chủ trương đầu tư.

  III/ Tiến hành đăng ký về mã số thuế của cá nhân:

  Doanh nghiêp có quyền khấu trừ về thuế thu nhập của cá nhân trong khi thực hiện việc chi trả về thu nhập tiền công, tiền lương đến người lao động và tiến hành việc đăng ký về mã số thuế của người lao động (khi chưa có MST).

  IV/ Thực hiện thông báo trong việc sử dụng các dịch vụ của đại lý thuế:

  Khi doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ để làm thủ tục thuế và thông qua các đại lý của thuế thì cần thực hiện thông báo đến cơ quan của trực tiếp quản lý dưới hình thức văn bản. Nội dung thông báo sẽ kèm theo bản sao của hợp đồng về dịch vụ và có đầy đủ xác nhận của người đi nộp thuế. Thời gian hết hạn thực hiện thông báo nhiều nhất là 05 ngày làm việc tính từ lúc trước khi các đại lý thuế lần đầu thực hiện những công việc về thuế như đã nêu ở trong hợp đồng.

  V/ Thực hiện kê khai về những loại thuế khác:

  Các công ty mới được thành lập sẽ phải hoàn tất những thủ tục thực hiện kệ khai những loại thuế khác như sau: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập của doanh nghiệp, thuế GTGT.

  ** Về thuế thu nhập cá nhân:

  Công ty tiến hành khai thuế thu nhập cá nhân và khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo 02 kì thực hiện kê khai là theo quý và theo tháng. Với trường hợptrong quý hay trong tháng nếu công ty không có phát sinh về thuế thu nhập cá nhân thì không cần thực hiện kê khai.

  Việc kê khai theo quý sẽ dành cho: Công ty kê khai về thuế GTGT theo tháng hay theo quy và có mực thuế thu nhập cá nhân khấu trừ không quá 50 triệu.

  Việc kê khai theo thàng sẽ dành cho: Công ty kê khai về thuế GTGT theo tháng và có mức thuế thu nhập cá nhân khấu trừ lớn hơn 50 triệu.

  ** Về thuế thu nhập của doanh nghiệp:

  Dựa vào những kết quả trong kinh doanh, sản xuất, công ty cần tiến hành tạm nộp sổ của thuế thu nhập của doanh nghiệp theo quý lâu nhất là vào ngày thứ 03 quý tiếp theo của quý có phát sinh các nghĩa vụ về thuế. Công ty không cần phải thực hiện nộp tờ khai về thuế thu nhập của doanh nghiệp được tạm tính mỗi quý. Khi kết thúc năm tài chính công ty cần thực hiện kê khai về quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp.

  ** Về thuế GTGT:

  Doanh nghiệp khi mới được thành lập cần tiến hành việc khai thuế GTGT theo quý. Sau khi đã hoạt động trong kinh doanh được 12 tháng thì tính từ năm dương lịch tiếp đến căn cứ dựa vào mức doanh thu của dịch vụ, việc bán hàng hóa trong năm ngoái để tiến hành khai thuế. Về tổng doanh thu của dịch vụ, bán hàng hóa từ 50 tỉ trở xuống sẽ thực hiện khai báo theo quý, nếu trên 50 tỉ sẽ khai báo theo tháng.

  Đây là các thủ tục về thuế mà những công ty sẽ phải năm bắt được sau khi mới được thành lập. Khi gặp những khó khăn trong việc thực hiện thủ tục về thuế thì hãy liên hệ đến Nam Việt Luật chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

Thông báo
Gọi điện thoại