• Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài có khó không?

  • Giải thể
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  So với những công ty tư nhân, công ty TNHH một thành viên thì việc làm thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài nhận được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều khách hàng. Đặc biệt là câu hỏi liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có khó không là câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong hộp thư tư vấn của chúng tôi. Và trong bài viết này, Nam Việt Luật sẽ cùng các bạn tìm hiểu về thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài này để xem có khó hay không nhé?

   Điều kiện giải thể doanh nghiệp:

  – Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà doanh nghiệp không có quyết định gia hạn;

  – Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần;

  – Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

  – Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ tiến hành giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

  Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài có khó không?

  Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài có khó không?

  Hồ sơ giải thể công ty vốn đầu tư nước ngoài.

  – Thông báo giải thể của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  – Biên bản họp của Công ty về việc giải thể và thực hiện các nghĩa vụ tài chính (Không áp dung cho loại hình công ty TNHH một thành viên)

  Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào loại hình mà doanh nghiệp lựa chọn

  Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể;

  03 số báo về việc Bố cáo giải thể Công ty

  Biên bản hoàn trả Dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu

  Quyết định đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

  Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư

  • Doanh nghiệp gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.
  • Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

  Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

  Quyết định bao gồm:

  – Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  – Lý do giải thể;

  – Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  – Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  – Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Bước 3: Sau khi quyết định giải thể được thông qua:

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp phải:

  – Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh;

  – Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;

  – Đăng Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.

  – Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

  Bước 4: Tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp

  Bước 5: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế công ty

  Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

  Hồ sơ đóng mã số thuế bao gồm:

  Công văn xin đóng mã số thuế của doanh nghiệp

  Biên bản xác nhận việc hoàn trả hóa đơn

  Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán

  Sổ sách chứng từ kế toán kèm theo

  Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào loại hình mà doanh nghiệp lựa chọn;

  Bước 6: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

  Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn nước ngoài phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

  Lưu ý: Trong trường hợp Quý Khách hàng sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, Quý Khách hàng có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

  Thời gian tiến hành: sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên, trong 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường rất phức tạp, nhiều thủ tục và hồ sơ. Nhưng với Nam Việt Luật điều đó không phải quá khó đối với dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài hãy liên hệ ngay đến số Hotline của chúng tôi để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn trực tiếp miễn phí. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ giúp đẩy nhanh tiến độ giải thể theo đúng quy định của Pháp Luật.

Thông báo
Gọi điện thoại