Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty

Giải thể địa điểm kinh doanh công ty chưa bao giờ là công việc đơn giản với những người chưa từng thực hiện thủ tục này. Vì thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty là công việc liên quan đến các nghiệp vụ về thuế, về pháp lý cũng như các thủ tục hành chính phức tạp cần thực hiện qua nhiều bước mới hoàn thành được. Các công việc liên quan đến thuế là việc báo cáo các tờ khai thuế đã đúng và đầy đủ hay chưa? Việc đóng thuế đã thực hiện đầy đủ hay chưa?… Thủ tục trả con dấu cho cơ quan cấp dấu và thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh ra sao?

(Giải thể gọi giờ hành chính:  19006164

hoặc gọi 24/7: 0901449693 )

Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Sau khi thành lập địa điểm kinh doanh công ty, và bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động địa điểm kinh doanh công ty là không cần thiết thì nên tiến hành thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh càng sớm càng tốt để tránh những vướng mắc phát sinh về thuế và pháp lý sau này. Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty được thực hiện thông qua những việc làm và những bước sau:

Các công việc cần thực hiện để giải thể địa điểm kinh doanh công ty:

  1. Đóng cửa mã số thuế của địa điểm kinh doanh tại chi cục thuế cấp huyện, quận.
  2. Trả dấu tròn (nếu có) + trả đăng ký mẫu dấu của địa điểm kinh doanh cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.
  3. Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

giai-the-dia-diem-kinh-doanh

Các bước giải thể địa điểm kinh doanh công ty:

Bước 1: Thủ tục tiến hành đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh:

Hồ sơ đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh:

– Thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/chủ doanh nghiệp về việc giải thể địa điểm kinh doanh công ty.

– Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của địa điểm kinh doanh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế địa điểm kinh doanh.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc địa điểm kinh doanh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ địa điểm kinh doanh.

– Công ty có địa điểm kinh doanh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thủ tục hồ sơ trả con dấu địa điểm kinh doanh:

– Công văn trả con dấu của địa điểm kinh doanh cần giải thể.

– Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc trả con dấu địa điểm kinh doanh công ty.

– Quyết định về việc trả con dấu địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh:

– Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh công ty.

– Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc giải thể công ty.

– Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị về việc giải thể địa điểm kinh doanh công ty.

– Biên bản thanh lý tài sản của địa điểm kinh doanh công ty.

– Danh sách chủ nợ và người lao động.

– Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể địa điểm kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Thời gian giải thể địa điểm kinh doanh công ty:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể địa điểm kinh doanh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể địa điểm kinh doanh công ty và xóa dữ liệu của địa điểm kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Việc giải thể địa điểm kinh doanh công ty cần phải thực hiên những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có nhiều thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với công ty Nam Việt Luật để có thể giải quyết nhanh nhất kể cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !