Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Lý do giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc?

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, chi nhánh hạch toán phụ thuộc có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty.Sau khi thành lập chi nhánh công ty và đi vào hoạt động một thời gian nhưng công ty bạn lại cảm thấy chi nhánh đó hoạt động không hiệu quả hoặc là do các lý do khác mà doanh nghiệp của bạn muốn giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.Tuy nhiên việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc chưa bao giờ là công việc đơn giản với những người chưa từng thực hiện thủ tục này. Vì thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc là công việc liên quan đến các nghiệp vụ về thuế, về pháp lý cũng như các thủ tục hành chính phức tạp cần thực hiện qua nhiều bước mới hoàn thành được. Các công việc liên quan đến thuế là việc báo cáo các tờ khai thuế đã đúng và đầy đủ hay chưa? Việc đóng thuế đã thực hiện đầy đủ hay chưa?… Thủ tục trả con dấu cho cơ quan cấp dấu và thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc ra sao?Với mục đích giúp khách hàng có thể hiểu biết thêm thông tin thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc qua bài viết sau:

thu-tuc-giai-the-chi-nhanh-phu-thuoc

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộcđược thực hiện thông qua những việc làm và những bước sau:

Các công việc cần thực hiện để giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

  1. Đóng cửa mã số thuế của chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại chi cục thuế cấp huyện, quận.
  2. Trả dấu tròn (nếu có) + trả đăng ký mẫu dấu của chi nhánh hạch toán phụ thuộc cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.
  3. Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ thục giải thể chi nhánh phụ thuộc thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Thủ tục tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/chủ doanh nghiệp về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh hạch toán phụ thuộc bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

– Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thủ tục hồ sơ trả con dấu chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Công văn trả con dấu của chi nhánh hạch toán phụ thuộc cần giải thể.

– Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc trả con dấu chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Quyết định về việc trả con dấu chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Bước 3: Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Thông báo về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc giải thể công ty.

– Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh.

– Danh sách chủ nợ và người lao động.

– Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Thời gian giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc và xóa dữ liệu của chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Dịch vụ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc của công ty Nam Việt Luật qua các bước sau:

Việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc cần phải thực hiên những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có nhiều thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với công ty Nam Việt Luật để có thể giải quyết nhanh nhất kể cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, và tư vấn sơ bộ;

Bước 2: Nhận bàn giao tài liệu, hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ nhằm xác định đường lối, phương án giải quyết và giải quyết mọi khúc mắc.

Bước 3: Lập Đề xuất dịch vụ, gửi Đề xuất dịch vụ và ký kết hợp đồng dịch vụ;

Bước 4: Thực hiện dịch vụ và bàn giao kết quả;

Bước 5: Tư vấn sau dịch vụ về các vấn đề pháp lý liên quan.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !