• Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

  • Giải thể
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Sau khi thành lập chi nhánh công ty nhưng doanh nghiệp nhận thấy chi nhánh hoạt động không hiệu quả hoặc do những lý do chủ quan lẫn khách quan mà doanh nghiệp muốn giải thể chi nhánh hạch toán độc lập. Tuy nhiên, thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập chưa bao giờ là công việc đơn giản với những người chưa từng thực hiện thủ tục này. Vì thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập là công việc liên quan đến các nghiệp vụ về thuế, về pháp lý cũng như các thủ tục hành chính phức tạp cần thực hiện qua nhiều bước mới hoàn thành được. Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo qua bài viết sau đây để có thêm những thông tin cần thiết để tiến hành giải thể chi nhánh hạch toán độc lập nhé!

  Chi nhánh hạch toán độc lập là gì?

  Chi nhánh hạch toán độc lập là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, chi nhánh hạch toán độc lập có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Sau khi thành lập chi nhánh hạch toán độc lập, và bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động chi nhánh là không cần thiết thì nên tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh càng sớm càng tốt để tránh những vướng mắc phát sinh về thuế và pháp lý sau này. 

  Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

                                      Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

  Các công việc cần thực hiện để giải thể chi nhánh hạch toán độc lập:

  1. Đóng cửa mã số thuế của chi nhánh hạch toán độc lập tại chi cục thuế cấp huyện, quận.
  2. Trả dấu tròn (nếu có) + trả đăng ký mẫu dấu của chi nhánh hạch toán độc lập cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.
  3. Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán độc lập cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Các bước giải thể chi nhánh hạch toán độc lập:

  Bước 1: Thủ tục tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh hạch toán độc lập:

  Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh hạch toán độc lập:

  – Thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/chủ doanh nghiệp về việc giải thể chi nhánh hạch toán độc lập.

  – Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh hạch toán độc lập bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

  – Công ty có chi nhánh hạch toán độc lập bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

  >>>  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.

  >>> Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh hạch toán độc lập doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

  Bước 2: Thủ tục hồ sơ trả con dấu chi nhánh hạch toán độc lập:

  – Công văn trả con dấu của chi nhánh hạch toán độc lập cần giải thể.

  – Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc trả con dấu chi nhánh hạch toán độc lập.

  – Quyết định về việc trả con dấu chi nhánh hạch toán độc lập.

  Bước 3: Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán độc lập:

  – Thông báo về việc giải thể chi nhánh hạch toán độc lập.

  – Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc giải thể công ty.

  – Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh hạch toán độc lập.

  – Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh.

  – Danh sách chủ nợ và người lao động.

  – Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể chi nhánh hạch toán độc lập trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

  Thời gian giải thể chi nhánh hạch toán độc lập:

  – Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh hạch toán độc lập, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán độc lập.

  – Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh hạch toán độc lập và xóa dữ liệu của chi nhánh hạch toán độc lập trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  Hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

  Để giải thể chi nhánh hạch toán độc lập thì cần chuẩn bị và nộp hồ sơ ở ba cơ quan gồm cơ quan thuế quản lý, cơ quan công an, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Hồ sơ nộp cho cơ quan thuế để tiến hành khóa mã số thuế chi nhánh

  Để khóa mã số thuế chi nhánh phải nộp cho cơ quan thuế quản lý hồ sơ gồm các thành phần sau :

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
  • Quyết định giải thể chi nhánh.
  • Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( nếu là chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên, cổ phần hoặc hợp danh).
  • Văn bản xác nhận không còn nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan nếu chi nhánh có đăng ký xuất nhập khẩu.
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ( bản sao).
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế nếu có (bản gốc).

  Hồ sơ nộp cho cơ quan công an

  Với trường hợp chi nhánh có sử dụng con dấu thì hồ sơ gồm :

  • Quyết định giải thể chi nhánh.
  • Đơn xin trả dấu ở cơ quan công an.
  • Kèm theo con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

  Nếu chi nhánh không sử dụng con dấu thì chỉ cần làm Đơn xin xác nhận không có sử dụng con dấu ở cơ quan công an.

  Hồ sơ ở Sở Kế hoạch và Đầu tư

  + Quyết định giải thể chi nhánh.

  + Thông báo về giải thể chi nhánh.

  + Báo cáo thanh lý tài sản chi nhánh; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

  + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

  Dịch vụ giải thể chi nhánh hạch toán độc lập của công ty Nam Việt Luật qua các bước sau

  Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, và tư vấn sơ bộ;

  Bước 2: Nhận bàn giao tài liệu, hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ nhằm xác định đường lối, phương án giải quyết và giải quyết mọi khúc mắc.

  Bước 3: Lập Đề xuất dịch vụ, gửi Đề xuất dịch vụ và ký kết hợp đồng dịch vụ;

  Bước 4: Thực hiện dịch vụ và bàn giao kết quả;

  Bước 5: Tư vấn sau dịch vụ về các vấn đề pháp lý liên quan.

  Việc giải thể chi nhánh hạch toán độc lập cần phải thực hiện những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có vướng mắc về hồ sơ hoặc thấy khó khăn về thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập hãy liên hệ ngay với Hotline của Nam Việt Luật để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn miễn phí về các dịch vụ giải thể nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo