Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ công ty

Trong quá trình hoạt động, công ty có quyền điều chỉnh vốn điều lệ công ty của mình để phù hợp và thuận lợi hơn trong điều kiện kinh doanh hiện tại. Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi điều chỉnh vốn điều lệ công ty, công ty cần phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định.

điều chỉnh vốn điều lệ công ty

Hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ công ty

Hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ công ty bao gồm các thành phần sau:

 • Tên, mã số công ty, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp công ty chưa có mã số công ty, mã số thuế);
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ công ty TNHH 1 thành viên; hoặc số quyết định thành lập, mã số công ty của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, hoặc của thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh;
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh nếu điều chỉnh vốn điều lệ công ty hợp danh;
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm cũng như hình thức tăng giảm vốn điều lệ;
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền nếu là công ty hợp danh.
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty.
 • Quyết định, biên bản họp của Hôi đồng thành viên Hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty cần phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ công ty, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Khi nhận được thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ cho công ty trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Những lưu ý sau khi điều chỉnh vốn điều lệ công ty

điều chỉnh vốn điều lệ công ty

 • Sau khi đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ công ty, công ty phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.
 • Đối với công ty TNHH một thành viên, nếu tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý công ty theo một trong hai loại hình:
 • Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luạt Doanh nghiệp 2014.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày;
 • Sau khi đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ công ty, thành viên công ty, chủ sở hữu và cổ đông của công ty chịu trách nhiệm đối với phần vốn của mình sau p.
 • Sau khi điều chỉnh vốn điều lệ công ty mà làm thay đổi mức thuế môn bài thì công ty phải nộp tờ khai thuế môn bài trước ngày 31/12 cùng năm. Nếu trường hợp tăng vốn điều lệ mà làm thay đổi mức nộp thuế môn bài thì công ty phải nộp bổ sung phần thuế môn bài.

Liên hệ với Nam Việt Luật để được hỗ trợ điều chỉnh vốn điều lệ công ty nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}