Hãy nhập từ khóa cần tìm !

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: nvl5
  • Chuyên mục: Thông tin đầu tư

Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, khi Nhà đầu có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các nội dung có thể thay đổi bao gồm:

– Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

– Tên dự án đầu tư.

–  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

–  Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

– Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

–  Thời hạn hoạt động của dự án.

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

– Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

–  Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Năm 2019, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; cụ thể theo Điều 40 Luật Đầu tư 2014 

1. Về điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư:

Doanh nghiệp có thể thay đổi lĩnh vực đầu tư đã đăng ký, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Quy trình gồm 4 bước sau

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh mục tiêu của dự án .

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh để điều chỉnh ngành nghề tương ứng với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>>>Thời gian dự kiến hoàn thành: 15-20 ngày làm việc

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh mục tiêu dự án gồm

– Đề xuất dự án đầu tư  – Mẫu I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư – Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh  – Mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

– Quyết định về việc điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư của nhà đầu tư

>> Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài phải kiểm tra các ngành nghề cần bổ sung đã có trong Cam kết WTO của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại dịch vụ (Nam Việt Luật sẽ hỗ trợ kiểm tra tư vấn cho bạn). Ngoài ra, đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục:

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015;

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016.

4. Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại Nam Việt Luật bạn sẽ được hỗ trợ các nội dung sau:

– Tư vấn về mọi vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc;Tư vấn đảm bảo lợi ích cao nhất cho quý khách hàng;

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung dự án đầu tư phù hợp với yêu cầu của khách hàng và qui định của pháp luật về đầu tư;

– Hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng;

– Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư; Giải trình với cơ quan cấp phép đầu tư, nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao lại tận tay cho quý khách hàng;

– Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam

Hãy liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục điều chỉnh mục tiêu thực hiện dự án đầu tư nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua