Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục đăng ký đầu tư theo hình thức PPP

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin đầu tư

Đầu tư theo hình thức PPP là cách thức hợp tác giữa một bên chủ thể tham gia hợp đồng là Nhà nước và một bên là doanh nghiệp trong nước/ nước ngoài trong việc thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng. Cho nên trình tự thủ tục, hồ sơ để xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ phức tạp và khác hơn so với thông thường.

Để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn những quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục liên quan đến đầu tư theo hình thức PPP công ty Nam Việt Luật mời các bạn theo dõi bài viết sau đây.

đầu tư theo hình thức PPP

Hồ sơ đăng ký đầu tư theo hình thức PPP

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT Phụ lục II Mẫu số 1)

– Thỏa thuận đầu tư , dự thảo hợp đồng dự án, dự thảo các hợp đồng liên quan đến việc thực hiện dự án (nếu có);

– Quyết định phê duyệt dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi ( bản sao công chứng ).

– Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án.

– Hợp đồng liên doanh giữa các nhà đầu tư

– Điều lệ doanh nghiệp dự án (nếu có);

– Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án của người có thẩm quyền.

Số lượng bộ hồ sơ05 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Các dự án quan trọng quốc gia; Các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án.

– Các dự án thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh : Đối với các dự án cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo hình thức PPP

Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn ở trên

Bước 2 : Nộp hồ sơ đến cơ quan tương ứng :

Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ. Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì trong 02 ngày kể từ ngày nận hồ sơ sẽ có văn bản yêu cầu và lý do.

Nếu hồ sơ hợp lệ trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư sẽ lấy ý kiến bằng văn bản đến các bộ ngành, cơ quan liên quan.

Các bộ ngành, cơ quan liên quan sẽ có ý kiến phản hồi về cho Bộ Kế Hoạch và Đầu tư trong thời gian 07 ngày làm việc. Sau đó sẽ thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ. Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì trong 02 ngày kể từ ngày nận hồ sơ sẽ có văn bản yêu cầu và lý do.

Nếu hồ sơ hợp lệ trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ lấy ý kiến bằng văn bản đến các bộ ngành, cơ quan liên quan.

Các bộ ngành, cơ quan liên quan sẽ có ý kiến phản hồi về cho Sở Kế Hoạch và Đầu tư trong thời gian 07 ngày làm việc.

Sau đó Sở Kế Hoạch và Đầu tư báo cáo UBND cấp tỉnh và UBND cấp tỉnh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với Dự án khác: Thực hiện theo thủ tục thông thường.

Thời điểm thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP : Sau khi đề xuất dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt và các bên đã ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp đồng dự án.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau