• Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể

  • Hộ kinh doanh cá thể
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Khi hộ kinh doanh cá thể hoạt động không hiệu quả như mong muốn hoặc có thể vì lý do cá nhân khác mà chủ hộ kinh doanh có thể quyết định chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh của mình. Như vậy để chấm dứt hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị gì, hồ sơ như thế nào ? Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện theo các bước ra sao ?

  Công ty Nam Việt Luật sẽ thông qua bài viết này để giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể thực hiên ra sao ?

  Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể

  Các hồ sơ chấm dứt hộ kinh doanh cần chuẩn bị

  Trước tiên chúng ta cần phải biết rõ các hồ sơ chấm dứt hộ kinh doanh cần chuẩn bị trong các bước giải thể hộ kinh doanh như thế nào.

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị các hồ sơ như sau :

  – Mẫu 24/ĐK-TCT trong Thông tư 95/2016/TT-BTC : văn bản đề nghị chấm dứt mã số thuế.

  – Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc

  – Hoặc cam kết không có giấy chứng nhận đăng ký thuế nếu làm mất.

  Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

  Để trả giấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay gọi là giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị các hồ sơ sau :

  – Phụ lục III-25 trong Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT: thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

  – Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bản gốc.

  – Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế ( bản sao)

  Hoàn thành nghĩa vụ thuế

  Chủ hộ kinh doanh nếu muốn hoàn thành nghĩa vụ thuế cần thực hiện các công việc như sau :

  – Nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh tính đến thời điểm muốn chấm dứt hộ kinh doanh.

  – Nếu có sử dụng hóa đơn thì phải:

  + Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn đến thời điểm chấm dứt

  + Thông báo hủy hóa đơn.

  Sau khi hoàn thành các công việc trên Cơ quan thuế sẽ ra thông báo xác nhận hộ kinh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và không còn nợ thuế.

  Trình tự thực hiện thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể

  1. Chuẩn bị các hồ sơ như hướng dẫn ở trên.

  2. Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho cơ quan thuế quản lý.

  3. Hoàn thành và nhận Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế.

  4. Nộp hồ sơ trả giấy phép kinh doanh tại Ủy ban nhân dân quận/huyện của hộ kinh doanh.

  5. Nhận giấy xác nhận đã trả giấy phép của Ủy ban nhân dân quận/huyện.

  Dịch vụ giải thể của Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật ngoại trừ dịch vụ giải thể hộ kinh doanh còn chuyên cung cấp dịch vụ giải thể công ty như:

  – Công ty cổ phần.

  – Doanh nghiệp tư nhân.

  – Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên.

  – Công ty hợp danh.

Thông báo
Gọi điện thoại