Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp khi thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán khi thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định chủ doanh nghiệp. So với thủ tục giảm vốn điều lệ thì thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp khá đơn giản. Khi thực hiện bổ sung vốn điều lệ, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề ở bài viết dưới đây.

Phương thức bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì phương thức bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp cũng khác nhau:

Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

 • Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.
 • Nếu tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty TNHH 1 TV phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau:
 • Chuyển sang hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên và phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày;
 • Chuyển sang hình thức công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp 2014.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên:

 • Tăng vốn góp của các thành viên
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Đối với công ty cổ phần:

Có thể tăng vốn điều lệ công ty bằng cách chào bán cổ phần: chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng.

Quy trình thông báo bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp cho công ty TNHH 01 thành viên gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Thông báo cập nhật số điện thoại
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Hồ sơ, thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH 02 thành viên trở lên:

 • Giấy đề nghị bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Quyết định bổ sung vốn của Hội đồng thành viên
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên
 • Chứng minh nhân dân sao y công chứng của thành viên mới
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ

Hồ sơ bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần)
 • Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Hội đồng cổ đông
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới
 • CMND sao y công chứng của thành viên mới
 • Thông báo cập nhật số điện thoại
 • Giấy ủy quyền cho người đi làm thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả theo đúng thời gian quy định.

Mọi thông tin liên quan đến dịch vụ thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}