Thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán, được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Mức vốn điều lệ có thể được bổ sung trong quá trình hoạt động của công ty. Vậy thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp như thế nào?

Phương thức bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì phương thức bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp cũng khác nhau:

Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

 • Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.
 • Nếu tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty TNHH 1 TV phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau:
 • Chuyển sang hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên và phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày;
 • Chuyển sang hình thức công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp 2014.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên:

 • Tăng vốn góp của các thành viên
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Đối với công ty cổ phần:

Chào bán cổ phần: chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng.

Quy trình thông báo bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo việc bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu cá nhân hợp pháp hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp;
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên;
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP; Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp);

Trường hợp công ty cổ phần bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp thông qua việc chào bán cổ phần, hồ sơ cần có thêm:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán, nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục bổ sung vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc bổ sung vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả theo đúng thời gian quy định.

Mọi thông tin liên quan đến dịch vụ thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !