Thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp 

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp khi thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán khi thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định chủ doanh nghiệp. So với thủ tục giảm vốn điều lệ thì thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp khá đơn giản. Khi thực hiện bổ sung vốn điều lệ, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề ở bài viết dưới đây.

Phương thức bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp 

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:

 • Bổ sung vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
 • Trường hợp bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, doanh nghiệp phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau:
 • Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay bổ sung vốn điều lệ;
 • Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên:

 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
 • Tăng vốn góp của thành viên: nếu tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp trong vốn điều lệ của doanh nghiệp

Đối với công ty cổ phần:

Có thể tăng vốn điều lệ công ty bằng cách chào bán cổ phần: bao gồm chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng.

Hồ sơ thông báo bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp cho công ty TNHH 01 thành viên gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Thông báo cập nhật số điện thoại
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Hồ sơ, thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH 02 thành viên trở lên:

 • Giấy đề nghị bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Quyết định bổ sung vốn của Hội đồng thành viên
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên
 • Chứng minh nhân dân sao y công chứng của thành viên mới
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ

Hồ sơ bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần)
 • Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Hội đồng cổ đông
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới
 • CMND sao y công chứng của thành viên mới
 • Thông báo cập nhật số điện thoại
 • Giấy ủy quyền cho người đi làm thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp

Mọi thông tin liên quan đến thủ tục bổ sung vốn điều lệ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !