• Mã ngành 0210 - Mã ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Mã ngành 0210- Mã ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng là bao nhiêu? Rừng là một nguồn tài nguyên quan trọng của thiên nhiên đối với con người, chúng cung cấp phần lớn oxy, cung cấp gỗ và lâm sản, có tác dụng chống lũ lụt và nhiều tác dụng quan trọng khác. Chính vì vậy mà song song với việc khai thác rừng thì công tác trồng rừng, chăm sóc rừng rất được quan tâm. Hiện nay nhà nước đã có chính sách giao việc trồng rừng. chăm sóc rừng cho các cá nhân, tổ chức phụ trách. Cho nên nếu là tổ chức như doanh nghiệp, hợp tác xã muốn hoạt động thì phải có đăng ký ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng khi thành lập.

  Nếu đã thành lập mà chưa đăng ký ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng như trên vẫn có thể thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đó.

  ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng

  Mã ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

  Mã ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  Sau đây là mã ngành và chi tiết ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng:

  0210: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

  Nhóm này gồm các hoạt động nhằm phát triển, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học các loại rừng; gồm hoạt động trồng rừng tập trung, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng rừng, chăm sóc rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng. Các hoạt động trên được thực hiện ở rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Nhóm này còn bao gồm các hoạt động chuyên ươm giống cây lâm nghiệp; trồng cây lâm nghiệp phân tán có mục đích thương mại tại những diện tích có quy mô chưa đạt tiêu chuẩn rừng.

  Loại trừ: Hoạt động trồng, chăm sóc cây tại các công viên, khu giải trí được phân vào nhóm 80300 (Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan).

  02101: Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ

  Nhóm này gồm:

  – Trồng rừng và chăm sóc rừng nhằm mục đích lấy gỗ phục vụ cho xây dựng (làm nhà, cốt pha,…), đóng đồ mộc gia dụng, gỗ trụ mỏ, tà vẹt đường ray, làm nguyên liệu giấy, làm ván ép,…

  – Khoanh nuôi tái sinh rừng.

  02102: Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre

  Nhóm này gồm: Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, luồng, vầu nhằm mục đích phục vụ cho xây dựng, làm nguyên liệu đan lát vật dụng và hàng thủ công mỹ nghệ, làm nguyên liệu giấy, làm tấm tre, nứa, luồng, vầu ép, trồng luồng để lấy măng.

  02103: Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

  Nhóm này gồm:

  Trồng rừng và chăm sóc rừng khác chưa kể ở trên.

  Cụ thể:

  – Trồng cây bóng mát, cây lấy củi, cây đặc sản (hạt dẻ, thông lấy nhựa,…);

  – Trồng rừng phòng hộ: Phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, chắn gió, chắn cát, chắn sóng ven biển,…

  – Trồng rừng đặc dụng: Sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, vườn rừng quốc gia, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh,…

  02104: Ươm giống cây lâm nghiệp

  Nhóm này gồm: Ươm các loại cây giống cây lâm nghiệp để trồng rừng tập trung và trồng cây lâm nghiệp phân tán nhằm mục đích phục vụ sản xuất, phòng hộ, đặc dụng,…

  Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng.

  + Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

  + Quyết định về việc bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng.

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng

  Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật ngoại trừ có thể thực hiện bổ sung ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng mà còn kể cả các ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh nào nào của doanh nghiệp như đổi đại diện pháp luật, tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn, chuyển loại hinh doanh nghiệp, đổi tên công ty, đổi địa chỉ, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên công ty, thay đổi chủ sở hữu…

  Nếu các bạn cảm thấy việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề khá rắc rối, phức tạp thì vì sao không tìm đến  công ty Nam Việt Luật. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng từ khâu tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

Thông báo
Gọi điện thoại