Thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Máy vi tính hiện nay là một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống của con người, không những công cụ hỗ trợ làm việc mà còn phục vụ cho giải trí, học tập. Khi sử dụng máy tính do yêu cầu về mục đích sử dụng khác nhau của khách hàng mà cần phải cài đặt, lập trình các phần mềm khác nhau. Hoặc thiết kế hệ thống máy tính tích hợp phần cứng, phần mềm theo yêu cầu của người sử dụng. Do nhu cầu  thị trường to lớn như vậy cho nên các doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lập trình máy vi tính được thành lập rất nhiều. Với các doanh nghiệp chưa đăng ký mà muốn kinh doanh lĩnh vực này thì chỉ cần thực hiện thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính là được.

Để thực hiện bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và áp mã ngành cho chính xác. Sau đó nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh và chờ nhận kết quả .

bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính

Thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính, tư vấn, quản trị hệ thống máy tính

Mã các ngành nghề kinh doanh lập trình máy vi tính được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh chi tiết ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ như sau

6201 – 62010: Lập trình máy vi tính

Nhóm này gồm: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.

Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.

Loại trừ:

– Phát hành các phần mềm trọn gói được phân vào nhóm 58200 (Xuất bản phần mềm);

– Lập và thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp, kể cả trong trường hợp việc cung cấp phần mềm là một phần công việc tổng thể được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính).

6202 – 62020: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Nhóm này gồm: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống.

Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6209 – 62090: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Nhóm này gồm: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

Loại trừ:

– Lập trình máy vi tính được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

– Tư vấn máy vi tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính);

– Quản trị hệ thống máy vi tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính);

– Xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting) được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan).

bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính

Trình tự thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh lập trình máy vi tính

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính.

+ Biên bản họp về việc bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính. ( Dành cho công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

+ Quyết định về việc bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính.

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

Nếu quý khách hàng cảm thấy việc chuẩn bị hồ sơ, nộp và nhận kết quả có chút rắc rối, phức tạp hay vì bạn không có thời gian để làm và muốn dành thời gian cho công việc khác thì tại sao không đến tìm chúng tôi. Công ty Nam Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói cho khách hàng từ tư vấn, soạn thảo hồ sơ miễn phí, đến gặp khách hàng ký hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả. Sau đó sẽ giao kết quả đến cho khách hàng.

Công ty Nam Việt Luật không những có thể thực hiện thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề lập trình máy vi tính như ở bài viết này mà cả các thủ tục bổ sung ngành ngành nghề kinh doanh khác nữa. Hoặc đăng ký thay đổi các thông tin đăng ký kinh doanh khác như thay đổi tên công ty, chi nhánh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh; thay đổi cơ cấu tỉ lệ góp vốn, tăng vốn điều lệ; thay đổi đại diện pháp luật; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua