Thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Hiện nay có nhiều đơn vị, tổ chức của nhà nước hoặc tổ chức tư nhân cung cấp sự trợ giúp của xã hội đối với trẻ em và những nhóm người bị một số hạn chế về khả năng tự chăm sóc như trại mồ côi; các ký túc xá, nhà ở nội trú cho trẻ em; nhà ở tạm thời cho người vô gia cư; các cơ sở chăm sóc cho các bà mẹ chưa kết hôn và con cái của họ. Các đơn vị, tổ chức này nếu muốn hoạt động theo đúng quy định của nhà nước thì phải đăng ký hoạt động đúng các ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung hoặc sau khi thành lập có thể đăng ký bổ sung ngành nghề cũng được.

Vậy hồ sơ, trình tự thủ tục để thực hiện bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung như thế nào ? Và mã các ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung mới nhất là gì ?

ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung

Mã các ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung

Ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Dưới đây là mã ngành và chi tiết của các ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung:

8790: Hoạt động chăm sóc tập trung khác

87901: Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở giáo dục, chữa trị, dạy nghề và tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng mại dâm.

87909: Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cá nhân hoặc dân cư loại trừ đối với người già và người bị khuyết tật, những người mà không thể tự chăm sóc mình một cách đầy đủ hoặc những người không muốn sống độc lập một mình;

– Hoạt động tại các cơ sở tập trung liên tục của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức tư nhân cung cấp sự trợ giúp của xã hội đối với trẻ em và những nhóm người bị một số hạn chế về khả năng tự chăm sóc, nhưng ở đó sự điều trị y tế, hoặc sự giáo dục không phải là yếu tố quan trọng, bao gồm:

+ Trại mồ côi,

+ Các ký túc xá, nhà ở nội trú cho trẻ em,

+ Nhà ở tạm thời cho người vô gia cư,

+ Các cơ sở chăm sóc cho các bà mẹ chưa kết hôn và con cái của họ.

Loại trừ:

– Hoạt động lập và phân phối quĩ bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc);

– Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng được phân vào nhóm 8710 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng);

– Hoạt động chăm sóc tập trung cho người già và người khuyết tật được phân vào nhóm 87302 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già) và nhóm 87303 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật);

– Hoạt động cho, nhận con nuôi được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác);

– Hoạt động giúp đỡ về chỗ ở tạm thời ngắn hạn cho các nạn nhân gặp thảm hoạ được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác).

Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung .

+ Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung . ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

+ Quyết định về việc bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung .

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung  như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-cong-ty-TNHH-mot-thanh-vien

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

Công ty Nam Việt Luật ngoại trừ có thể thực hiện bổ sung ngành nghề hoạt động chăm sóc tập trung mà còn kể cả các ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh nào nào của doanh nghiệp như chuyển loại hinh doanh nghiệp, đổi tên công ty, đổi địa chỉ, đổi đại diện pháp luật, tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn…

Nếu các bạn cảm thấy việc chuẩn bị hồ sơ  rườm rà, thủ tục nộp và nhận kết quả có chút rắc rối, phức tạp thì vì sao bạn không tìm đến chúng tôi công ty Nam Việt Luật.

Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng. Đến với công ty chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua