• Mã ngành 8559-Mã ngành nghề giáo dục khác là bao nhiêu?

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 4 đánh giá

  Mã ngành 8559-Mã ngành nghề giáo dục khác là bao nhiêu? Trong lĩnh vực giáo dục song song với ở các cấp từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thì còn có giáo dục thể thao và giải trí, giáo dục văn hóa nghệ thuật và một số ngành giáo dục, dạy học khác chưa được phân vào nhóm ngành nghề cụ thể nào khác. Để có thể hoạt động ở các ngành giáo dục đã kể trên thì chúng ta phải đăng ký đúng mã ngành nghề trong nhóm ngành nghề giáo dục khác. Với trường hợp nếu muốn hoạt động các ngành nghề giáo dục kể trên mà chưa đăng ký thì chúng ra chỉ cần thực hiện thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục khác. Sau đây Nam Việt Luật xin giới thiệu với các bạn mã ngành, ngành nghề chi tiết; hồ sơ, trình tự thủ tục hồ sơ bổ sung ngành nghề này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

  I/ Mã ngành nghề giáo dục, nghệ thuật thể thao

  Mã các mã giáo dục, nghệ thuật thể thao, được quy định trong danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.  Cụ thể như sau:

  Ngành nghề Mã ngành
  Giáo dục thể thao và giải trí. Nhóm này gồm: Các trại và các trường tiến hành giảng dạy các hoạt động thể thao cho các nhóm hoặc các cá nhân. Các trại huấn luyện thể thao ban ngày và ban đêm cũng bao gồm ở đây. Nó không bao gồm các học viện, các trường cao đẳng và các trường đại học. Việc giảng dạy có thể được tiến hành ở nhiều môi trường khác nhau, như ở các đơn vị hoặc theo điều kiện học của khách hàng, các cơ sở giáo dục hoặc các phương tiện giảng dạy khác. Việc dạy học ở nhóm này được tổ chức một cách chính thức.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng đá, v.v…);

  – Dạy thể thao, cắm trại;

  – Hướng dẫn cổ vũ;

  – Dạy thể dục;

  – Dạy cưỡi ngựa;

  – Dạy bơi;

  – Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao chuyên nghiệp;

  – Dạy võ thuật;

  – Dạy chơi bài;

  – Dạy yoga.

  Loại trừ: Giáo dục về văn hóa được phân vào nhóm 85520 (Giáo dục văn hóa nghệ thuật).

  8551

  Giáo dục văn hóa nghệ thuật. Nhóm này gồm: Việc dạy về nghệ thuật, kịch và âm nhạc. Các đơn vị tiến hành giảng dạy ở nhóm này có thể là “các trường”, “các xưởng vẽ”, “các lớp học”, v.v… Các đơn vị này cung cấp một sự hướng dẫn được tổ chức chính thức, chủ yếu cho mục đích sở thích riêng, cho giải trí hoặc cho sự phát triển bản thân, nhưng việc giảng dạy này không dẫn đến được cấp bằng chuyên môn.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;

  – Dạy hội hoạ;

  – Dạy nhảy;

  – Dạy kịch;

  – Dạy mỹ thuật;

  – Dạy nghệ thuật biểu diễn;

  – Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

   8552

  Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Nhóm này gồm: Việc đưa ra và cung cấp việc hướng dẫn và đào tạo đặc biệt, thường là cho người đã trưởng thành và không thể so sánh được với giáo dục thông thường ở nhóm 852 (Giáo dục phổ thông), 853 (Giáo dục nghề nghiệp), nhóm 854 (Giáo dục đại học). Không kể các trường học viện, các trường cao đẳng và các trường đại học. Việc giảng dạy có thể được tiến hành ở nhiều môi trường khác nhau như ở các đơn vị hoặc theo điều kiện học của khách hàng, các tổ chức giáo dục, nơi làm việc hoặc tại nhà, có thể thông qua thư, tivi, internet, ở các phòng học hoặc qua các phương tiện khác. Việc dạy học này không dẫn đến được cấp bằng tốt nghiệp trung học, hoặc bằng tốt nghiệp đại học.

  Cụ thể:

  – Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng;

  – Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);

  – Giáo dục dự bị;

  – Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém;

  – Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;

  – Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

  – Dạy đọc nhanh;

  – Dạy về tôn giáo;

  – Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;

  – Dạy bay;

  – Đào tạo tự vệ;

  – Đào tạo về sự sống;

  – Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

  – Dạy máy tính.

  Loại trừ:

  – Các chương trình dạy biết đọc biết viết cho người trưởng thành được phân vào nhóm 85210 (Giáo dục tiểu học), giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông được phân vào nhóm 85220-85230 (Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông);

  – Các trường dạy lái xe cho những người làm nghề lái xe được phân vào nhóm 853 (Giáo dục nghề nghiệp);

  – Giáo dục cao đẳng được phân vào 853 (Giáo dục nghề nghiệp), đại học và sau đại học được phân vào ngành 854 (Giáo dục đại học).

  8559

  Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Nhóm này gồm:

  – Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:

  + Tư vấn giáo dục,

  + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

  + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,

  + Dịch vụ kiểm tra giáo dục,

  + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

  Loại trừ: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm về khoa học xã hội và nhân văn được phân vào nhóm 722 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).

  8560

  ngành nghề giáo dục khác

  Bổ sung mã ngành nghề giáo dục khác là cần thiết khi muốn kinh doanh.

  II/ Trình tự thủ tục bổ sung thêm ngành nghề giáo dục khác

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục khác

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục khác.

  + Biên bản họp về việc bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục khác. ( Dành cho công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

  + Quyết định về việc bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục khác.

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục khác

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục khác như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  – Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  – Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục khác thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  – Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  >>> Lưu ý:

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội;

  – Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Các tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà công ty phải công khai theo quy định của pháp luật.

  III/ Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Nam Việt Luật

  – Công ty Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn. Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo hoàn thiện hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhanh chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. 

  – Ngoài ra, Nam Việt Luật còn thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng

  Nếu quý khách hàng cảm thấy việc chuẩn bị hồ sơ, nộp và nhận kết quả có chút rắc rối, phức tạp hay vì bạn không có thời gian để làm và muốn dành thời gian cho công việc khác thì tại sao không đến tìm chúng tôi. Công ty Nam Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trọn gói cho khách hàng. Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại