• Mã ngành 0161-0162-Mã ngành dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Mã ngành 0161-0162-Mã ngành dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi là bao nhiêu? Trong lĩnh vực nông nghiệp có các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đi cùng như trong trồng trọt có xử lý cây trồng; phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng; cắt, xén, tỉa cây lâu năm; làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch; cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển; hoặc như trong chăn nuôi thì có kiểm tra vật nuôi, chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia cầm, rửa chuồng trại, lấy phân…; các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo; các dịch vụ chăn thả, cho thuê đồng cỏ; phân loại và lau sạch trứng gia cầm, lột da súc vật và các hoạt động có liên quan…Nếu là các doanh nghiêp hay hợp tác xã có hoạt động các dịch vụ trên thì phải đăng ký ngành nghề kinh doanh tương ứng khi mới thành lập hoặc bổ sung các ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi sau khi đã thành lập cũng được.

  Bài biết này Nam Việt Luật xin giới thiệu với các bạn về hồ sơ, trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề và mã các ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi theo quy định mới nhất

  ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi

  Mã các ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi

  Mã các ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  Sau đây là mã ngành và chi tiết các ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi :

  0161 – 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

  Nhóm này gồm:

  Các hoạt động được chuyên môn hóa phục vụ cho bên ngoài trên cơ sở phí hoặc hợp đồng các công việc sau:

  – Xử lý cây trồng;

  – Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng;

  – Cắt, xén, tỉa cây lâu năm;

  – Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch;

  – Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng;

  – Kiểm tra hạt giống, cây giống;

  – Cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển;

  – Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt.

  Loại trừ:

  – Các hoạt động cho cây trồng sau thu hoạch được phân vào nhóm 01630 (Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch);

  – Hoạt động của các nhà nông học và nhà kinh tế nông nghiệp được phân vào nhóm 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);

  – Tổ chức trình diễn hội chợ sản phẩm nông nghiệp được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại);

  – Kiến trúc phong cảnh được phân vào nhóm 71101 (Hoạt động kiến trúc).

  0162 – 01620: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

  Nhóm này gồm:

  Các hoạt động được chuyên môn hóa phục vụ cho bên ngoài trên cơ sở phí và hợp đồng các công việc sau:

  – Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống; tăng trưởng và sản xuất sản phẩm động vật;

  – Kiểm tra vật nuôi, chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia cầm, rửa chuồng trại, lấy phân…;

  – Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo;

  – Cắt, xén lông cừu;

  – Các dịch vụ chăn thả, cho thuê đồng cỏ;

  – Nuôi dưỡng và thuần dưỡng thú;

  – Phân loại và lau sạch trứng gia cầm, lột da súc vật và các hoạt động có liên quan;

  – Đóng móng ngựa, trông nom ngựa.

  Loại trừ:

  – Hoạt động chăm sóc động vật, vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật, khám chữa bệnh động vật, vật nuôi được phân vào nhóm 75000 (Hoạt động thú y);

  – Cho thuê vật nuôi được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu);

  – Các dịch vụ săn bắt và đánh bẫy vì mục đích thương mại được phân vào nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);

  – Chăm sóc, nuôi các loại chim, vật nuôi làm cảnh được phân vào nhóm 91030 (Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên);

  – Hoạt động của các trường nuôi ngựa đua được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác).

  0163 – 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

  Nhóm này gồm:

  – Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, như làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy;

  – Tỉa hạt bông;

  – Sơ chế thô lá thuốc lá, thuốc lào;

  – Sơ chế thô hạt cô ca…;

  Loại trừ:

  – Khâu chuẩn bị sản xuất của nhà sản xuất nông nghiệp, hoạt động này được phân vào nhóm 011 (Trồng cây hàng năm) hoặc nhóm 012 (Trồng cây lâu năm);

  – Cuốn và sấy thuốc lá được phân vào nhóm 1200 (Sản xuất sản phẩm thuốc lá);

  – Các hoạt động thị trường của các thương nhân và các hợp tác xã được phân vào nhóm 461 (Đại lý, môi giới, đấu giá);

  – Hoạt động bán buôn sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến được phân vào nhóm 462 (Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống).

  0164 – 01640: Xử lý hạt giống để nhân giống

  Nhóm này gồm: Các hoạt động lựa chọn những hạt giống đủ chất lượng thông qua việc loại bỏ những hạt không đủ chất lượng bằng cách sàng lọc, chọn một cách kỹ lưỡng để loại bỏ những hạt bị sâu, những hạt giống còn non, chưa khô để bảo quản trong kho. Những hoạt động này bao gồm phơi khô, làm sạch, phân loại và bảo quản cho đến khi chúng được bán trên thị trường.

  Loại trừ:

  – Sản xuất hạt giống các loại được phân vào nhóm 011 (Trồng cây hàng năm) và nhóm 012 (Trồng cây lâu năm);

  – Hoạt động nghiên cứu về di truyền học làm thay đổi hạt giống phát triển hoặc lai ghép giống mới được phân vào nhóm 721 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật);

  – Chế biến hạt giống để làm dầu thực vật được phân vào nhóm 10402 (Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật).

  017 – 0170 – 01700: Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

  Nhóm này gồm:

  – Săn bắt và bẫy thú để bán;

  – Bắt động vật để làm thực phẩm, lấy lông, lấy da hoặc để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, nuôi trong sở thú hay trong gia đình;

  – Sản xuất da, lông thú, da bò sát và lông chim từ các hoạt động săn bắt;

  – Bắt động vật có vú ở biển như hà mã và hải cẩu;

  – Hoạt động khai thác yến ở hang, xây nhà gọi yến;

  – Thuần hoá thú săn được ở các vườn thú;

  – Các hoạt động dịch vụ nhằm kích thích sự săn bắt và đánh bẫy để bán;

  Loại trừ:

  – Sản xuất lông, da thú, da bò sát, lông chim từ hoạt động chăn nuôi được phân vào nhóm 14200 (Sản xuất sản phẩm từ da lông thú);

  – Đánh bắt cá voi, cá mập được phân vào nhóm 03110 (Khai thác thủy sản biển);

  – Sản xuất da sống và các loại da của các lò mổ được phân vào 14200 (Sản xuất sản phẩm từ da lông thú);

  – Các hoạt động dịch vụ có liên quan đến săn bắt, thể thao hoặc giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác).

  Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi.

  + Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

  + Quyết định về việc bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi.

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi

  Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  tu-van-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật ngoại trừ có thể thực hiện bổ sung ngành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi mà còn kể cả các ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh nào nào của doanh nghiệp như đổi đại diện pháp luật, tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn, chuyển loại hinh doanh nghiệp, đổi tên công ty, đổi địa chỉ, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên công ty, thay đổi chủ sở hữu…

  Nếu các bạn cảm thấy việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề khá rắc rối, phức tạp thì vì sao không tìm đến  công ty Nam Việt Luật. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng từ khâu tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

Thông báo
Gọi điện thoại