• Thủ tục bổ sung tên công ty như thế nào?

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Khi bạn muốn bổ sung tên công ty, bổ sung tên viết tắt, tên nước ngoài thì thủ tục này như thế nào? Đừng bỏ qua bài tư vấn của chúng tôi nhé!

  Hồ sơ bổ sung tên công ty

  Hồ sơ bổ sung tên công ty chuẩn bị gồm các thành phần sau:

  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Ờ đây bạn sẽ điền đầy đủ tên viết tắt và tên nước ngoài mà bạn bổ sung cho doanh nghiệp.

  – Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên doanh nghiệp; Hoặc Quyết định và Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên; Hoặc Quyết định và Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .

  – Giấy ủy quyền làm thủ tục và chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu bản sao công chứng của người thực hiện thủ tục bổ sung tên công ty.

  Thủ tục bổ sung tên công ty

  Thực hiện nộp thủ tục bổ sung tên công ty như sau:

  – Hiện tại nhiều nơi đã áp dụng hình thức nộp qua mạng thì tiến hành nộp qua mạng. Sau khi có kết quả thông báo thì tiến hành nộp bản cứng tại phòng đăng ký kinh doanh;

  – Hoặc nộp hồ sơ bổ sung tên công ty trực tiếp bộ phận một cửa của phòng đăng ký kinh doanh ở địa phương quản lý.

  Đối với việc nộp hồ sơ qua mạng, có hai hình thức nộp qua mạng là sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp và chữ ký số công cộng. Cả hai hình thức này đều phải scan toàn bộ hồ sơ và lưu tên file rồi gửi qua mạng; Quy trình này như sau:

  – Nếu nộp hồ sơ bằng tài khoản kinh doanh:

  + Tạo tài khoản cá nhân -> kích hoạt tài khoản;

  + Tải văn bản đã scan

  + Nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh;

  + Chờ phản hồ về hồ sơ: Nếu hồ sơ bổ sung tên công ty hợp lệ sẽ được hẹn lịch đi nộp bản cứng/ hồ sơ không hợp lệ sẽ chỉnh sửa lại và gửi lại.

  + Nộp bản cứng tại phòng đăng ký doanh nghiệp và nhận phiếu hẹn;

  + Đến nhận kết quả.

  – Nếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng:

  Nộp bằng chữ ký số công cộng tương tự như nộp bằng tài khoản kinh doanh. Tuy nhiên tài khoản đăng ký phải được kết nối với chữ ký số công cộng và hồ sơ bổ sung tên công ty không cần nộp bản cứng. Các bước thực hiện sẽ được rút gọn hơn so với sử dụng tài khoản kinh doanh để bổ sung tên công ty.

  Các thủ tục sau bổ sung tên công ty

  Sau khi thực hiện bổ sung tên công ty, công ty cần làm các thủ tục sau:

  – Đối với cơ quan thuế:

  + Nếu công ty sử dụng tiếp hóa đơn đã in: khi sử dụng sẽ đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức cũ trên cả 3 liên hóa đơn và Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo đúng quy định

  + Công ty có thể in hóa đơn mới theo tên đã được bổ sung.

  – Đối với ngân hàng: công ty tiến hành đổi tên tài khoản đã đăng ký tại ngân hàng theo thông tin mới thay đổi với mẫu của từng ngân hàng quy định.

  – Đối với con dấu công ty: Nếu việc bổ sung tên công ty làm thay đổi mẫu dấu thì phải làm thủ tục thay đổi mẫu dấu là thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của công ty theo mẫu ban hành. Và con dấu cũ mà được cấp bởi cơ quan công an thì phải làm thủ tục trả con dấu.

  – Công ty phải thông báo tới cơ quan bảo hiểm xã hội về thông tin chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội;

  – Côn ty cần làm công văn gửi tới đối tác, khách hàng về nội dung thay đổi….

  Trên đây là tư vấn của Nam Việt Luật về Thủ tục bổ sung tên công ty và công việc phải làm sau khi bổ sung. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên  hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Thông báo
Gọi điện thoại