Thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Sách là một loại văn hóa từ xưa đến nay của nhân loại, là công cụ dùng để lưu trữ, ghi nhận, truyền tải thông tin. Cho đến hiện nay ngoài trừ các loại sách, báo, tạp chí bằng giấy còn có cả hình thức khác như sách điện tử, báo, tạp chí điện tử . Với nhu cầu như thế thì việc các doanh nghiệp muốn tham gia vào hoạt động xuất bản là điều rất dễ hiểu. Nhưng để được phép hoạt động xuất bản thì doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề xuất bản khi mới thành lập hoặc nếu chưa thì phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí sau khi thành lâp doanh nghiệp.

Để hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí chúng ta cần phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào ? Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ra sao ? Và đặc biệt là phải biết chính xác mã ngành nghề hiện nay của ngành xuất bản để áp trong hồ sơ cho chính xác ?

Sau đây công ty Nam Việt Luật sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn vềcác nội dung mã ngành nghề, hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí.

Mời các bạn cùng theo dõi nhé !

bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

Những mã ngành để áp vào trong hồ sơ bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

Mã ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí được quy định trong trong Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

5811: Xuất bản sách

58111: Xuất bản sách trực tuyến

Nhóm này gồm:

– Xuất bản trực tuyến sách, lịch, tờ rơi và các ấn phẩm tương tự, kể cả xuất bản từ điển và bộ sách giáo khoa;

– Xuất bản trực tuyến tập bản đồ, bản đồ và các biểu đồ;

58112: Xuất bản sách khác

Nhóm này gồm: Hoạt động xuất bản sách in hoặc dạng khác (trừ xuất bản trực tuyến).

Cụ thể:

– Xuất bản sách, lịch, tờ rơi và các ấn phẩm tương tự, kể cả xuất bản từ điển và bộ sách giáo khoa;

– Xuất bản tập bản đồ, bản đồ và các biểu đồ;

– Xuất bản sách dưới dạng băng từ;

– Xuất bản bộ sách giáo khoa… trên đĩa CD – ROM

5812: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ

58121: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến

Nhóm này gồm: Xuất bản trực tuyến danh mục các sự kiện hoặc thông tin, như: danh mục thư, niên giám điện thoại, các sách hướng dẫn và các tài liệu khác, như các hướng dẫn pháp luật, hướng dẫn sử dụng thuốc…

58122: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ khác

Nhóm này gồm: Xuất bản in hoặc dạng khác (trừ trực tuyến) danh mục các sự kiện hoặc thông tin, như: danh mục thư, niên giám điện thoại, các sách hướng dẫn và các tài liệu khác, như các hướng dẫn pháp luật, hướng dẫn sử dụng thuốc…

5813: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

58131: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ trực tuyến

Nhóm này gồm: Hoạt động xuất bản trực tuyến báo chí, bao gồm báo quảng cáo cũng như các ấn phẩm định kỳ và báo chí khác. Việc xuất bản các chương trình đài phát thanh và truyền hình cũng được phân vào đây.

58132: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác

Nhóm này gồm: Hoạt động xuất bản in hoặc dạng khác (trừ trực tuyến) báo chí, bao gồm báo quảng cáo cũng như các ấn phẩm định kỳ và báo chí khác. Các thông tin có thể được xuất bản dưới dạng in hoặc dạng báo điện tử, bao gồm cả Internet. Việc xuất bản các chương trình đài phát thanh và truyền hình cũng được phân vào đây.

5819: Hoạt động xuất bản khác

58191: Hoạt động xuất bản trực tuyến khác

Nhóm này gồm:

– Xuất bản trực tuyến catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu khác;

– Xuất bản trực tuyến con số thống kê hoặc các thông tin khác.

Loại trừ:

– Bán lẻ phần mềm được phân vào nhóm 4741 (Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Xuất bản báo quảng cáo được phân vào nhóm 5813 (Xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ);

– Cung cấp trực tuyến phần mềm (ứng dụng và cung cấp các dịch vụ ứng dụng) được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan).

58192: Hoạt động xuất bản khác

Nhóm này gồm:

– Xuất bản in hoặc dạng khác catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu in ấn khác;

Loại trừ:

– Bán lẻ phần mềm được phân vào nhóm 4741 (Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Xuất bản báo quảng cáo được phân vào nhóm 5813 (Xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ);

– Cung cấp trực tuyến phần mềm (ứng dụng và cung cấp các dịch vụ ứng dụng) được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan).

Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

Hồ sơ bổ sung ngành nghề cần chuẩn bị gồm các văn bản như sau :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí.

+ Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

+ Quyết định về việc bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí.

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

thay-doi-giay-phep-kinh-doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

Nếu các bạn cảm thấy việc chuẩn bị hồ sơ, nộp và nhận kết quả có chút rắc rối, phức tạp hay vì bạn không có thời gian để làm và muốn dành thời gian cho công việc khác thì tại sao không đến tìm chúng tôi.

Công ty Nam Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói cho khách hàng từ tư vấn, soạn thảo hồ sơ miễn phí, đến gặp khách hàng ký hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả. Sau đó sẽ giao kết quả đến tân nơi ở của khách hàng.

Công ty Nam Việt Luật không những có thể thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí như ở bài viết này mà cả các thủ tục bổ sung ngành ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc là  tất cả các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở, tăng vốn điều lệ, thay đổi thành viên, cổ đông công ty, chuyển loại hình doanh nghiệp, thay đổi đại diện pháp luật…

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua