Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên sau khi đã có và sử dụng Giấy đăng ký kinh doanh thì vẫn có quyền bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho mình. Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh cty TNHH 2 thành viên thì công ty phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ như quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cty TNHH 2 TV

– Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo mẫu). Thông báo bổ sung ngành nghề này sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

– Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên của hội đồng thành viên. Trong quyết định này cần phải ghi rõ những nội dung được bổ sung thêm vào trong điều lệ công ty;

– Bản sao biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên của hội đồng thành viên. Biên bản họp này phải có chữ ký của các thành viên, người dự họp được ủy quyền và chữ ký của chủ tọa cuộc họp và thư ký. Đồng thời trong quyết định này cần phải ghi rõ những nội dung được bổ sung thêm vào trong điều lệ công ty;

– Văn bản xác nhận vốn pháp định công ty TNHH 2 thành viên của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nếu như công ty kinh doanh những ngành nghề phải có vốn pháp định theo quy định của pháp luật;

– Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề các thành viên trong công ty nếu như công ty TNHH 2 thành viên kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký thuế,…;

– Mục lục của bộ hồ sơ (ghi theo thứ tự từ trên xuống);

– Bìa hồ sơ.

– Bản kê khai thông tin của người nộp hồ sơ

Các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh cty TNHH 2 TV

bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh

Các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh cty TNHH 2 thành viên bao gồm:

Bước 1: Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định như trên.

Bước 2: Người đại diện của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để nộp hồ sơ. Chuyên viên sẽ tiến hành tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xem có đủ giấy tờ theo quy định hay không. Nếu có thì sẽ cấp Giấy biên nhận cho người đại diện của doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày phòng đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cty TNHH 2 thành viên không phải là khó, nhưng nếu có gì vướng mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}