Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên mới nhất

Bạn có biết về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên mới nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những thủ tục này nhé.

Cơ sở pháp lý

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH một thành viên theo đúng quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trong công ty TNHH một thành viên bao gồm:

  • Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
  • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Bản sao chứng thực đăng ký của công ty TNHH một thành viên
  • Văn bản ủy quyền của doanh nghiệp cho người trực tiếp đến nộp hồ sơ
  • Một số tài liệu khác bao gồm:
    • Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề cần vốn pháp định
    • Chứng chỉ hành nghề và một số giấy tờ chứng thực cá nhân của người có chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề

Cơ quan giải quyết thủ tục

Cơ quan tiến hành giải quyết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH một thành viên là Phòng đăng ký kinh doanh nơi trụ sở chính của doanh nghiệp đó hoạt động.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ hợp lệ.

Nếu như hồ sơ chưa hợp lệ và cần sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng 03 ngày làm việc.

Báo cáo về việc hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay giấy thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp cũng như thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi đã bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội; đồng thời gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi nội dung cho cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở doanh nghiệp chính.

Tổ chức và cá nhân có quyền yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp những thông tin mà doanh nghiệp đã thay đổi công khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.