Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Ngành nghề kinh doanh là một trong yếu tố bắt buộc phải có khi công ty thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù trên gấy chứng nhận đăng ký của công ty cổ phần không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh nhưng ngành nghề kinh doanh của công ty lại được ghi nhận công khai trên cổng thông tin quốc gia. Do đó, khi công ty cổ phần muốn thực hiện thêm ngành, nghề kinh doanh khác ngoài các ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký thì phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần. Dưới đây Nam Việt Luật xin hướng dẫn công ty cố phần về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Trình tự, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

Công ty cổ phần khi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phầnphải thông báo bằng ván bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn.

Hồ sơ thông báo thay đổi phải có đủ các giấy tờ sau:

  • Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần;
  • Biên bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần;
  • Tài liệu khác đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
  • Giấy ủy quyền cho Nam Việt Luật thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần .
  • Đối với ngành nghề kinh doanh mới yêu cầu vốn pháp định thì công ty cổ phần cần phải đăng ký vốn điều lệ của công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh đó. Khi nộp hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần thì phải kèm theo văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu câu chứng chỉ hành nghề thì cần phải đảm bảo trong quá tình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề. Khi nộp hồ sơ thì phải kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của Luật chuyên ngành.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý thông báo thay đổi

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Thông báo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được công khai, Công ty cổ phần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần phải thông báo công khai thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội cơ quan quản lý lao động; Định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn thực hiện thông báo thay đổi là 10 ngày làm việc kể từ ngày bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Quý khách hàng có nhu cầu hoặc có vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần thì liên hệ trực tiếp với Nam Việt Luật để có được những tư vấn cũng như sử dụng những dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần chất lượng, uy tín nhé!

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !