• Mã ngành 4669 - Mã ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 2 đánh giá

  Khi một doanh nghiệp muốn kinh doanh bán buôn mà ngành nghề đó chưa được phân vào nhóm ngành riêng biệt thì có thể phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Nhưng mã ngành nghề nào thì thuộc bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu? Thủ tục bổ sung ngành nghề ra sao? Bài viết dưới đây của Nam Việt Luật sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên một cách chi tiết.

  I/ Mã ngành để áp vào hồ sơ bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

  Trong hệ thống ngành nghề kinh doanh chi tiết của Việt Nam có những ngành nghề đã được phân vào cùng một nhóm ngành đặc trung do tính chất, sản phẩm ngành nghề của chúng liên quan với nhau. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số ngành nghề vẫn chưa có nhóm ngành đặc trưng do đó tất cả chúng đều được phân vào nhóm ngành chưa được phân vào đâu. Ví dụ như nhóm ngành bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Mã ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu được quy định trong danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Khi bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác, bạn cần đăng ký những mã ngành sau:

  1. 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

  Nhóm này gồm:

  – Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,…;

  – Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;

  – Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;

  – Bán buôn cao su;

  – Bán buôn sợi dệt…;

  – Bán buôn bột giấy;

  – Bán buôn đá quý;

  – Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ…), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là những loại còn có giá trị.

  Loại trừ:

  – Thu gom rác thải từ quá trình sản xuất công nghiệp và các hộ gia đình được phân vào nhóm 3811 (Thu gom rác thải không độc hại);

  – Xử lý rác thải, không nhằm sử dụng tiếp trong quy trình sản xuất công nghiệp được phân vào nhóm 382 (Xử lý và tiêu hủy rác thải);

  – Xử lý phế liệu, phế thải và những sản phẩm khác thành nguyên liệu thô thứ cấp để tiếp tục đưa vào quá trình sản xuất khác (nguyên liệu thô thứ cấp được tạo ra có thể được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không phải là sản phẩm cuối cùng) được phân và nhóm 3830 (Tái chế phế liệu);

  – Tháo dỡ ô tô, máy vi tính, tivi và thiết bị khác để lấy nguyên liệu được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);

  – Nghiền xe ôtô bằng các phương tiện cơ học được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);

  – Phá tàu cũ được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);

  – Bán lẻ hàng đã qua sử dụng được phân vào nhóm 47749 (Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh).

  Ngành nghề chi tiết Mã ngành chi tiết
  Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Nhóm này gồm:

  – Bán buôn phân bón;

  – Bán buôn thuốc trừ sâu;

  – Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

  46691

  Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp). Nhóm này gồm: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,…

  46692

  Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. Nhóm này gồm: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão

  46693

  Bán buôn cao su. Nhóm này gồm: Bán buôn cao su nguyên liệu (cao su thiên nhiên hoặc tổng hợp).

  46694

  Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Nhóm này gồm:

  – Bán buôn tơ, xơ dệt;

  – Bán buôn sợi dệt đã xe

  46695

  Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. Nhóm này gồm:

  – Bán buôn phụ liệu may mặc: mex dựng, độn vai, canh tóc, khoá kéo…;

  – Bán buôn phụ liệu giày dép: mũ giày, lót giày, đế giày, đinh bấm…

  46696

  Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Nhóm này gồm: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại hoặc phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ…), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là những loại còn có giá trị.

  Loại trừ:

  – Thu gom rác thải từ quá trình sản xuất công nghiệp và các hộ gia đình được phân vào nhóm 38110 (Thu gom rác thải không độc hại);

  – Xử lý rác thải, không nhằm sử dụng tiếp trong quy trình sản xuất công nghiệp được phân vào nhóm 382 (Xử lý và tiêu hủy rác thải);

  – Xử lý phế liệu, phế thải và những sản phẩm khác thành nguyên liệu thô thứ cấp để tiếp tục đưa vào quá trình sản xuất khác (nguyên liệu thô thứ cấp được tạo ra có thể được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không phải là sản phẩm cuối cùng), nếu là sản phẩm kim loại thì được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại), nếu là sản phẩm phi kim loại thì được phân vào nhóm 38302 (Tái chế phế liệu phi kim loại);

  – Tháo dỡ ô tô, máy vi tính, tivi và thiết bị khác để lấy nguyên liệu được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);

  – Nghiền ôtô bằng các phương tiện cơ học được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);

  – Phá tàu cũ được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);

  – Bán lẻ hàng đã qua sử dụng được phân vào nhóm 4774 (Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh).

  46697

  Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Nhóm này gồm:

  – Bán buôn bột giấy;

  – Bán buôn đá quý;

  – Bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu.

  46699

  2. 4690 – 46900: Bán buôn tổng hợp. 

  Nhóm này gồm: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào.

  II/ Hồ sơ bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

  Thông tin về mã ngành nghề, tên ngành nghề cần phải được ghi chính xác trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề. Thành phần hồ sơ gồm các văn bản sau đây:

  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

  – Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị.

  – Quyết định về việc thay đổi bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

  – Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp và nhận kết quả nếu không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

  Bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác

  Bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác

  III/ Trình tự nộp và nhận kết quả hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

  Để bổ sung ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, doanh nghiệp làm thủ tục bổ sung ngành nghề theo trình tự sau:

  Bước 1: Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Thời gian làm việc là 03 ngày kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề, Sở sở kế hoạch đầu tư sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo doanh nghiệp tới nhận kết quả hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.

  Bước 2: Nhận kết quả hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

  – Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả thông qua Bưu điện

  – Doanh nghiệp sẽ nhận được giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề 

  – Theo quy định mới kể từ ngày 01/07/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sẽ không thể hiện nội dung ngành nghề, do đó khi thay đổi ngành nghề thì doanh nghiệp sẽ chỉ nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.   

  Bước 3: Doanh nghiệp công bố đăng ký, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

  – Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định.

  – Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

  >>> Lưu ý:

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội;

  – Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Các tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà công ty phải công khai theo quy định của pháp luật.

  IV/ Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn. Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo hoàn thiện hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. 

  – Ngoài ra, Nam Việt Luật còn thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng

  Nếu còn vướng mắc lên quan đến thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu quý khách hàng  có thể liên hệ qua tổng đài hoặc gửi email cho công ty để chúng tôi tư vấn miễn phí cho các bạn.

Thông báo
Gọi điện thoại