Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục bổ sung điều lệ doanh nghiệp

Nếu bạn sở hữu một công ty, một doanh nghiệp thì chắc chắn bạn phải quan tâm đến việc bổ sung điều lệ doanh nghiệp. Vậy bổ sung điều lệ doanh nghiệp là gì và quy định thủ tục như thế nào?

Điều lệ doanh nghiệp là gì?

Điều lệ doanh nghiệp bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình doanh nghiệp hoạt động.

Điều lệ doanh nghiệp có các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp (nếu có);
 2. b) Ngành, nghề kinh doanh;
 3. c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với hình thức công ty cổ phần;
 4. d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; loại cổ phần, số cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với doanh nghiệp;

 1. e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
 2. g) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 3. h) Thể thức thông qua quyết định của doanh nghiệp; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 4. i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 5. k) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 6. l) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 7. m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 8. n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp.

Quy định về bổ sung điều lệ doanh nghiệp

Việc bổ sung điều lệ doanh nghiệp là phải thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định về bổ sung điều lệ doanh nghiệp như sau:

 1. Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hoặc khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Các thông tin này bao gồm số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp.
 2. Trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thì phải thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định như sau:
 3. a) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải gửi Thông báo theo mẫu quy định đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp
 4. b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện việc bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp giấy xác nhận theo quy định tương ứng.

Bên cạnh việc gửi mẫu thông báo theo mẫu khi thực hiện bổ sung điều lệ doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Điều lệ bổ sung kèm theo tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nhận kết quả sau 05 ngày.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ về thủ tục bổ sung điều lệ doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp tốt nhất!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}