Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất được phép huy động vốn bằng cách phát hành và chào bán cổ phần công ty. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức gồm chào bán cho các cổ đông hiện hữu; chào bán ra công chúng; chào bán cổ phần riêng lẻ.

Ở bài viết này công ty Nam Việt Luật xin giới thiệu về quy định về thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần như thế nào ? Các hồ sơ cần thiết nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chào bán cổ phần riêng lẻ ?

chao-ban-co-phan

Hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 123.

Thời hạn thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ lúc quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty cổ phần phải gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau 5 ngày làm việc kể từ khi thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần có quyền thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ nếu không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ gửi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh phải kèm theo các tài liệu:

+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ.

+ Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).

Nội dung thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ là mẫu Phụ lục II-7 được ban hành trong danh mục kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có tối thiểu các nội dung như sau :

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

+ Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;

+ Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Mẫu thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Phụ lục II-7

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

                                                                   THÔNG BÁO

                                                  Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

                                       Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Địa chỉ trụ sở:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………. Website: ………………………………….

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

1. Tổng số cổ phần dự định chào bán: ….. cổ phần

2. Các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại:

– Cổ phần: …. Số lượng: …

– Cổ phần: …. Số lượng: …

3. Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần:

– Thời điểm chào bán cổ phần: từ ngày …. tháng … năm …

– Hình thức chào bán cổ phần:   …………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
– Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

Thủ tục cần thực hiện sau khi hoàn thành bán cổ phần

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể là phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần ở Phòng đăng ký kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với thông tin mới về vốn điều lệ.

 

thanh-lap-cong-ty

Dịch vụ của công ty Nam Việt Luật

Công ty Nam Việt Luật chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ thay đổi giấy phép công ty bao gồm như tăng vốn điều lệ công ty, thay đổi tên, địa chỉ công ty, thay đổi đại diện pháp luật…

Ngoài ra Nam Việt Luật cũng có dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ như: thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, hai thành viên trở lên hoặc doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

Nếu các bạn cần sự hỗ trợ tư vấn từ chúng tôi hay liên hệ theo số hotline và làm theo hướng dẫn hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại, email, vấn đề cần tư vấn ở bên dưới sẽ có chuyên viên tư vấn bên công ty liên hệ với các bạn.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau