Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty thường có xu hướng mở rộng sản xuất, mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh. Luật doanh nghiệp đã đặt ra các điều kiện, thủ tục khi thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh. Để giúp các công ty nắm rõ các quy định, thủ tục khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, Nam Việt Luật xin chia sẻ thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, giúp các bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trước khi thực hiện thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau:

–  Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm:

+  Tên, địa chỉ trụ sở chính công ty, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

+  Ngành nghề đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

+  Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

–  Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh yêu cần phải có vốn pháp định thì phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ví dụ kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kinh doanh bán hàng đa cấp, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh ngân hàng, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, tài chính…)

–  Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc của Tổng giám đốc; các chức danh quản lý công ty.

–  Kèm theo thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có quyết định bằng văn bản; bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ.

Trình tự thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, trình tự thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

–  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty cần phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư – nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

–  Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty.

–  Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, công ty cần phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ theo đúng quy định

Mọi thắc mắc liên quan đến thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, hãy liên hệ với NVL để được tư vấn tốt nhất nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}