Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Nhà đầu tư được phép tiến hành thực hiện dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư. Trong các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có các thông tin về dự án như Tên, địa chỉ nhà đầu tư; Tên dự án đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Thời hạn hoạt động của dự án…

Đối với thời gian hoạt động của dự án đầu tư nhà nước sẽ quy định một thời hạn nhất định chứ không cho phép dự án hoạt động mãi mãi.

Vậy thời gian hoạt động của một dự án đầu tư là bao nhiêu năm ? Có phải tất cả dự án đều có thời gian hoạt động giống nhau ?

Công ty Nam Việt Luật mời các bạn theo dõi bài viết này để tìm hiểu rõ hơn về quy định thời gian hoạt động dự án đầu tư.

 

 

Theo quy định trong Luật đầu tư 2014:

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

 

 

Thời gian hoạt động dự án đầu tư quy định dựa trên dự án được thực hiện hay tiến hành giao dịch trong hay ngoài khu kinh tế. Nếu dự án thuộc khu kinh tế thì thời gian hoạt động không quá 70 năm. Nếu dự án năm ngoài khu kinh tế thì thời gian hoạt động không quá 50 năm, trừ trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng cũng không không quá 70 năm.

Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà Nhà nước thực hiện việc bàn giao đất chậm hơn so tiến độ dự án thì thời gian hoạt động dự án được bắt đầu tính khi nhà đầu tư nhận được quyền sử dụng đất từ Nhà nước bàn giao.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !