• Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Nam Việt Luật là một trong những đơn vị chuyên nghiệp, uy tín hàng đùa cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập công ty doanh nghiệp và các vấn đề liên quan. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên với các trường hợp khác nhau nhé!

  Thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới

  Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên do tiếp nhận thành viên mới, công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau:

  • Thông báo thay đổi thành viên góp vốn
  • Danh sách thành viên góp vốn
  • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên góp vốn mới
  • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty TNHH 2 thành viên;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
  • Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền;
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

  Thay đổi thành viên do chuyển nhượng/ tặng phần vốn góp

  Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên do chuyển nhượng/cho tặng phần vốn góp, công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau:

  • Thông báo thay đổi thành viên góp vốn
  • Danh sách các thành viên góp vốn
  • Hợp đồng chuyển nhượng/cho tặng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;
  • Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

  Thay đổi thành viên do thừa kế

  Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên do thay đổi nhân viên thừa kế, công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau:

  • Thông báo thay đổi thành viên góp vốn
  • Danh sách các thành viên góp vốn
  • Bản sao bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người thừa kế.

  Thay đổi do thành viên không thực hiện đúng cam kết góp vốn

  Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi thành viên góp vốn
  • Danh sách thành viên góp vốn
  • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới
  • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên góp vốn mới;

  Trên đây là tư vấn về hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên. Chúc bạn thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng!

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo