• Thủ tục thay đổi tên viết tắt của công ty

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay, trong suốt quá trình công ty hoạt động, thì sẽ có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu, tên của công ty hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp hơn đối với thương hiệu của doanh nghiệp hay bởi vì những mục đích khác nhau mà doanh nghiệp sẽ có thể phải thực hiện thủ tục thay đổi tên viết tắt công ty. Trước hết là cần phải xác định được tên viết tắt mà công ty dự định thực hiện thay đổi rồi sau đó thực hiện tra cứu đối với đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin QG với mục đích là để được biết tên viết tắt của công ty có được chấp thuận hay là không.

  Quy định về tên viết tắt của công ty

  _ Dựa vào Nghị định hiện hành về việc đăng ký doanh nghiệp đã quy định như sau: nội dung của những điều bị cấm trong việc đặt tên của công ty đó là không được phép thực hiện đặt tên bị trùng hay đặt tên gây ra sự nhầm lẫn đối với tên của các công ty khác mà đã được đăng ký thuộc phạm vi trên toàn quốc, ngoại trừ trường hợp khi các công ty mà có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp đã bị thu hồi, những công ty mà đã bị giải thể.

  _ Những trường hợp như sau sẽ được xem là đặt tên gây ra sự nhầm lẫn đối với tên của những công ty khác gồm:

  + Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng Việt khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà chỉ có khác với tên của công ty khác đã được đăng ký bằng các ký tự như là: chữ “và”, “-”, “&”.

  + Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng Việt khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà được đọc nghe giống như là tên của công ty khác đã được đăng ký.

  + Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng nước ngoài khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên được viết bằng tiếng nước ngoài của công ty khác mà đã được đăng ký.

  + Trường hợp khi tên viết tắt của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên viết tắt của công ty khác mà đã được đăng ký.

  + Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi chữ “mới” ở ngay sau hay chữ “tân” ở ngay trước tên của công ty đã được đăng ký.

  + Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi 01 hay 01 số các số thứ tự, chữ số tự nhiên hay 01 số các chữ cái của tiếng Việt như là: A, B, C, … ở ngay vị trí sau tên riêng của công ty đó, ngoại trừ trong trường hợp khi công ty mà thực hiện yêu cầu việc đăng ký cũng chính là công ty con của công ty đã được đăng ký.

  + Trường hợp khi tên riêng của công ty bị trùng đối với tên riêng của công ty khác đã được đăng ký.

  + Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà chỉ có khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi những chữ như là: “miền Nam”, “miền Bắc”, “miền Đông”, “miền Tây”, “miền Trung” hay những chữ mà có ý nghĩa tương đương. Ngoại trừ trong trường hợp khi công ty mà thực hiện yêu cầu việc đăng ký cũng chính là công ty con của công ty đã được đăng ký.

  Do đó với trường hợp khi tên viết tắt của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên viết tắt của công ty khác đã được đăng ký thì sẽ được xem là gây ra sự nhầm lẫn so với tên của những công ty khác, cũng vì vậy nếu như tên viết tắt của công ty mà bị trùng thì các chuyên viên sẽ không có tiến hành giải quyết về việc đăng ký kinh doanh cho công ty.

  Thủ tục thay đổi tên viết tắt công ty

  _ Chuẩn bị hồ sơ thực hiện đổi tên viết tắt của công ty bao gồm:

  • Bản sao được hợp lệ của biên bản cuộc họp trong việc thực hiện đổi tên viết tắt, cụ thể là: biên bản cuộc họp từ những thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh, biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên trong công ty TNHH 02 thành viên trở lên, biên bản cuộc họp từ Đại HĐ cổ đông trong công ty Cổ phần.
  • Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung của việc công ty đổi tên viết tắt.
  • Bản quyết định của việc đổi tên của công ty từ HĐ thành viên, Đại HĐ cổ đông, những thành viên hợp danh, chủ sở hữu của công ty với trường hợp là công ty TNHH MTV.
  • Giấy tờ ủy quyền, Giấy giới thiệu (nếu có).
  • Xem chi tiết: Thủ tục thay đổi tên công ty

  Tham khảo:

  Hướng dẫn cách đặt tên công ty

  có nên thay đổi tên công ty hay không?

  Trên đây là một số thông tin về thủ tục thay đổi tên viết tắt công ty. Nếu trong quá trình tìm hiểu thủ tục. Nếu có thắc mắc thì đừng ngần ngại liên hệ dịch vụ thay đổi tên công ty để được hỗ trợ tư vấn.

Thông báo
Gọi điện thoại