Thay đổi tên công ty không thay đổi mã số thuế

Doanh nghiệp khi muốn thay đổi tên công ty thì cần phải tiến hành các loại thủ tục gì? Khi muốn thay đổi tên công ty không thay đổi mã số thuế thì phải làm thế nào? Bài viết dưới đây của Nam Việt Luật sẽ giải đáp cho bạn điều này.

Thay đổi tên công ty không thay đổi mã số thuế

Thay đổi tên công ty có làm thay đổi mã số thuế?

Theo quy định hiện của Luật doanh nghiệp thì Mã số doanh nghiệp chính là Mã số thuế của công ty. Mỗi công ty sau khi được thành lập sẽ được cấp mã số doanh nghiệp khác nhau, và đây là mã số gắn với công ty trong suốt quá trình hoạt động của mình mà không bị thay đổi kể cả khi nội dung đăng ký hoạt động của công ty bị thay đổi. Vì vậy, nếu như thay đổi tên công ty thì mã số doanh nghiệp cũng sẽ không bị thay đổi.

Còn nếu như muốn đổi tên công ty và đổi luôn cả mã số thuế thì công ty sẽ phải cần thực hiện các thủ tục để giải thể công ty và thành lập một công ty mới.

Thủ tục thông báo thay đổi tên công ty

Để đảm bảo tính pháp lý, công ty muốn thay đổi tên của mình thì bắt buộc phải gửi thông báo về việc thay đổi tên công ty đến phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT. Nội dung của thông báo này bao gồm:

 • Tên hiện tại của công ty
 • Mã số doanh nghiệp, mã số thuế
 • Mã số trên giấy đăng ký kinh doanh (nếu như công ty chưa có mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế)
 • Tên công ty dự kiến thay đổi
 • Họ, tên, chữ ký của đại diện pháp luật của công ty.

Kèm theo đó phải có quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên nếu như đó là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh đối nếu như công ty đó là công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông nếu như công ty đó là công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty nếu công ty đó là công ty TNHH MTV. Quyết định và biên bản họp này phải ghi rõ các nội dung được sửa đổi trong điều lệ của công ty.

Thủ tục thông báo về việc thay đổi tên công ty với cơ quan thuế

Thay đổi tên công ty không thay đổi mã số thuế

Theo Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì công ty sau khi thay đổi tên công ty không thay đổi mã số thuế thì sẽ có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiến hành thay đổi.

Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế – mẫu 08-MST
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh đã điều chỉnh theo tên mới không yêu cầu công chứng.

Dịch vụ thay đổi tên công ty tại Nam Việt Luật

Sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty của Nam Việt Luật như sau:

 • Hướng dẫn khách hàng cung toàn bộ cấp thông tin cũng như những loại giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục;
 • Nam Việt Luật sẽ thực hiện soạn thảo toàn bộ hồ sơ và những biểu mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và giải trình những vấn đề có liên đến việc thay đổi tên công ty cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả hồ sơ;
 • Thực hiện thủ tục đăng bố cáo thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật;
 • Làm con dấu pháp nhân mới (nếu cần thiết);
 • Thực hiện thủ tục chuyển cơ quan thuế quản lý (nếu cần thiết),…

Với việc lựa chọn Dịch vụ thay đổi tên công ty không thay đổi mã số thuế của Nam Việt Luật chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành là toàn bộ những thủ tục cần thiết cho quý khách hàng. Để được sử dụng dịch vụ này, hãy nhanh chóng liên hệ với Nam Việt Luật nhé.

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !