Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế?

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Nam Viet Luat VN
 • Chuyên mục: Thay đổi tên, Thông tin tên doanh nghiệp

Công ty bạn muốn thay đổi tên công ty và bạn đang không biết quy định về việc đặt tên công ty như thế nào, thủ tục đổi tên công ty ra sao? Và bạn cũng thắc mắc việc thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế không? Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu nhé!

Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế?

Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế?

Nam Việt Luật xin được giải đáp thắc mắc về việc thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế của các bạn như sau:

Theo Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì sau khi đăng ký đổi tên, công ty phải có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tên công ty.

Việc thay đổi tên công ty không dẫn đến việc thay đổi mã số thuế nhưng khi đổi tên thì công ty cần phải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế.

Bộ hồ sơ thông báo đổi tên công ty với cơ quan thuế gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới của công ty.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung của công ty và thụ lý hồ sơ, cơ quan thuế sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho công ty theo tên mới với mã số thuế đã được cấp trước đây và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

Quy định về tên của công ty

Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế?

Bên cạnh vấn về thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế  thì cách đặt tên công ty là rất quan trọng. Tên công ty phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được. Tên công ty có ít nhất hai thành tố sau đây:

 • Loại hình công ty;
 • Tên riêng công ty.

Tên công ty phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.

Căn cứ vào quy định về việc đặt tên công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của công ty. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

Những điều cấm trong đặt tên công ty:

 • Đặt tên công ty trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký.
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm một phần hoặc toàn bộ tên riêng của công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Thủ tục thay đổi tên công ty như thế nào?

Khi công ty bạn muốn tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty thì phải gửi thông báo và hồ sơ  đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Nội dung thông báo thay đổi tên công ty bao gồm:

 • Tên hiện tại của công ty,
 • Mã số doanh nghiệp,
 • Mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Tên dự kiến;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và biên bản họp của hội đồng thành viên, của đại hội đồng cổ đông hoặc của các thành viên hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp của Nam Việt Luật, chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành thủ và trao trả kết quả đúng thời hạn thỏa thuận.

Hy vọng những thông tin trên đây giúp bạn có câu trả lời rõ ràng về thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế và các thủ tục liên quan.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}